Wat is een bedrijfsresultaat?

Een bedrijfsresultaat is het uiteindelijke bedrag dat overblijft wanneer alle kosten eraf gehaald zijn. Daarom wordt het ook wel ondernemingswinst genoemd. Deze winst kan eenvoudig berekend worden wanneer je weet met welke stappen je de berekening moet maken. In feite is dit resultaat de netto-omzet min de bedrijfskosten die je maakt. Je moet daarom altijd alle bedragen voor jezelf op een rijtje gaan zetten, zodat je aan het einde van een boekjaar de juiste bedragen over kunt leggen aan de Belastingdienst. Onderstaande informatie legt jou daarom precies uit hoe de berekening gemaakt kan worden.

Het bedrijfsresultaat berekenen aan de hand van cijfers

Het bedrijfsresultaat berekenen begint aan de hand van de netto-omzet. Dit is de omzet die overblijft wanneer je alle verkoopkosten van de bruto-omzet af hebt getrokken. Hiervoor kun je denken aan schadevergoedingen, inkoopkosten en kortingen. Let er wel op dat personeelskosten hier niet onder vallen, deze vallen namelijk weer onder de bedrijfskosten. De bedrijfskosten zijn alle overige kosten die je gemaakt hebt voor het bedrijf. Het uiteindelijke resultaat is de netto-omzet min de bedrijfskosten. Echter moet je er dan wel nog rekening mee houden dat er nog belasting afgedragen moet worden.

wat is een bedrijfsresultaat

Altijd inzicht in jouw bedrijfswinst

Bij het berekenen van het bedrijfsresultaat moet je dus ook nog rekening houden met de belasting die je moet afdragen aan de Belastingdienst. Het resultaat dat overblijft na het afdragen van dit bedrag is het uiteindelijke bedrag dat er besteed kan worden door het bedrijf. Het is daarom belangrijk om de boekhouding op een goede manier bij te houden, zodat je te allen tijde inzicht kunt hebben in de bedrijfswinst. Je wilt immers weten of jouw bedrijf levensvatbaar is of dat er een nieuw financieel plan opgesteld moet worden voor de toekomst.

Hoe verwerk je het bedrijfsresultaat van je bedrijf in een boekhoudprogramma?

Wat betekent netto winst?

De netto winst is de hoeveelheid geld die overblijft na aftrek van alle kosten die gedurende de periode zijn gemaakt van de verkoopopbrengsten (of het netto inkomen). Betalingen voor schulden, rente op leningen en eenmalige betalingen voor zaken als rechtszaken zijn allemaal voorbeelden van uitgaven die wel meetellen bij het berekenen van het netto inkomen, maar niet bij het berekenen van de bedrijfswinst. Daarnaast wordt bij het berekenen van het netto inkomen rekening gehouden met extra geld dat niet wordt meegeteld als inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan zaken als rente op investeringen en de verkoop van activa die niets te maken hebben met het hoofdbedrijf.

Bedrijfsresultaten en het belang voor investeerders

Bedrijfsresultaten zijn erg belangrijk voor investeerders en beleggers. Ze geven namelijk inzicht in de algehele winstgevendheid en efficiëntie van een bedrijf. Het komt wel eens voor dat bedrijfskosten van een bedrijf stijgen, maar de inkomsten niet. Dit kan een teken zijn van financiële problemen.

Waarom is het belangrijk om bedrijfsresultaten te analyseren?

Het analyseren van de bedrijfsresultaten van een bedrijf kan jou als belegger of investeerder ook helpen de concurrentiepositie op de markt te begrijpen. Als een bedrijf bijvoorbeeld voortdurend hogere marges heeft dan zijn concurrenten, betekent dat waarschijnlijk dat het een concurrentievoordeel heeft. In dat geval is het tijd om je verder te verdiepen in het bedrijf en welke factoren het een voorsprong geven op concurrenten.

Wat valt er niet onderbedrijfsresultaten?

Het geld dat wordt verdiend met de verkoop van activa wordt niet bij de bedrijfsresultaten opgeteld. Zaken die speciaal zijn gemaakt om te worden verkocht als onderdeel van de kernactiviteiten vormen een uitzondering. Ook wordt geen rekening gehouden met schulden die moeten worden afbetaald, noch met rente van kasrekeningen zoals betaal- en geldmarktrekeningen. En, last but not least, omvat het niet de inkomsten uit investeringen die voortkomen uit het hebben van een belang in een ander bedrijf.

Wat betekent EBITDA?

Om de winstgevendheid van bedrijven te beoordelen gebruikt men EBIT. Aan de hand van deze maatstaven wordt de economische potentie van een ondernming in kaart gebracht. ‘EBITDA’ is de afkorting van ‘Earnings Before Interest and Taxes’. Dit is het bedrag dat overblijft van de netto aanzet nadat de bedrijfskosten er vanaf zijn getrokken. Er zijn echter enkele nadelen verbonden aan het gebruik van EBITDA als maatstaf voor winstgevendheid. Ten eerste houdt het geen rekening met het effect van kapitaaluitgaven (zoals uitgaven voor nieuwe machines of gebouwen). Dit kan voor sommige bedrijven een aanzienlijke uitgave zijn en een grote invloed hebben op hun resultaat. Ook laat EBITDA ook andere belangrijke posten zoals rentelasten en belastingen buiten beschouwing.

Waarin verschilt het bedrijfsresultaat van EBITDA?

Een bedrijfsresultaat is anders dan EBITDA omdat het rekening houdt met andere factoren, zoals afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. Deze hebben vaak veel invloed hebben op het eindresultaat. Zodoende is het bedrijfsresultaat een nauwkeurigere maatstaf voor de winstgevendheid van een bedrijf.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?