Wat is een winst- en verliesrekening?

De winst- en verliesrekening is een overzicht van de inkomsten en uitgaven van je bedrijf. Het totaal van inkomsten minus de uitgaven is de winst over een maand, kwartaal of jaar. De winst- en verliesrekening wordt ook wel resultatenrekening of exploitatierekening genoemd. Dit vormt samen met de balans, de jaarrekening.

Door de winst- en verliesrekening heb je inzicht over wat de winst is van je onderneming, ook wel resultaat genoemd. Ook is de winst- en verlies nodig voor je belastingaangifte. Zo kan bepaald worden hoeveel belasting er verschuldigd is.

Waar bestaat de winst- en verliesrekening uit?

Door de winst- en verliesrekening krijg inzicht in de hoogte van de omzet en kun je zien waar de uitgaven aan zijn besteedt. De uitgaven worden onderverdeeld in een aantal hoofdrubrieken. Zoals: personeelskosten, huisvestingskosten, autokosten, verkoopkosten, afschrijvingskosten, kantoorkosten, algemene kosten en financieringskosten. Doordat duidelijk is waaraan de uitgaven besteed zijn kan er in de toekomst eenvoudig bespaart worden op de kosten.

Per hoofdrubriek worden de kosten onderverdeeld in subrubrieken die meestal worden gespecificeerd in de toelichting. Dit kunnen bijvoorbeeld de volgende kosten zijn:

  • Personeelskosten: brutolonen, sociale laten, pensioenen, kantinekosten, opleidingskosten.
  • Huisvestingskosten: huren, energiekosten, gemeentelijke belastingen, schoonmaakkosten.
  • Autokosten: Brandstof, onderhoud, verzekeringen, belastingen.
  • Verkoopkosten: reclamekosten, relatiegeschenken, sponsoring, reiskosten, beurskosten.
  • Afschrijvingskosten: afschrijving gebouwen, afschrijving inventaris, afschrijving vervoermiddelen.
  • Kantoorkosten: automatiseringskosten, kantoorbenodigdheden, telefoon- en internetkosten.
  • Algemene kosten: accountantskosten, abonnementen, verzekeringen.
  • Financieringskosten: bankkosten, rente geldleningen.

Een winst- en verliesrekening kan er als volgt uitzien:

Resultatenrekening  
20192018
Baten 
 
Omzet100.000 75.000
 
Lasten 
 
Personeelskosten25.00017.500
Huisvestingskosten15.00012.500
Autokosten7.5004.500
Verkoopkosten2.5002.500
Afschrijvingskosten5.0005.000
Kantoorkosten3.5001.500
Algemene kosten2.5002.000
 
Totale kosten61.000 45.500
 
Bedrijfsresultaat39.000 29.500
 
Financieringskosten4.000 2.000
 
Resulaat35.000 27.500

De begroting

De winst- en verliesrekening wordt gemaakt nadat een bepaalde periode is verstreken, bijvoorbeeld een jaar. Op basis hiervan kan er daarna ook een begroting worden gemaakt voor het komende jaar zodat je inzicht hebt over wat je kunt verwachten. Dit is een inschatting van de omzet en de kosten waardoor je de onderneming beter kan sturen.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *