Wat is eigen vermogen?

Zowel voor individuen als organisaties en bedrijven is het uitermate belangrijk om een hoog eigen vermogen te hebben. Wist je dat het vermogen van een doorsnee Nederlands huishouden 87.4 duizend euro is? Dit zijn de bezittingen en schulden samen. Maar er is natuurlijk nog veel meer te vertellen over het eigen vermogen. Waarom is het bijvoorbeeld zo belangrijk? Je leest het antwoord en nog veel meer relevante informatie in dit artikel.

Wat is het eigen vermogen?

Eigen vermogen is het saldo van bezittingen (linker zijde balans) en schulden aan derden (rechter zijde balans) op de balans. Het eigen vermogen is het bedrag wat je als eigenaar van je bedrijf in de zaak hebt zitten. Het eigen vermogen vind je op de rechter zijde van de balans (passiva).

Bezittingen vallen onder de noemer ‘activa’ en schulden noemen we ‘passiva’. In feite vormt het eigen vermogen een buffer waarmee je als bedrijf bepaalde tegenslagen het hoofd kunt bieden. Ook kun je met voldoende vermogen beter anticiperen op onvoorziene omstandigheden.

Hoe ontstaat eigen vermogen?

We kennen eigen vermogen bij natuurlijke personen, zoals de eenmanszaak en de vennootschap onder firma. Daarnaast is er eigen vermogen bij rechtspersonen, zoals de besloten vennootschap (B.V.) en de naamloze vennootschap (N.V.)

wat is het eigen vermogen

Eigen vermogen natuurlijke personen

Het eigen vermogen bij natuurlijke personen ontstaat doordat er gelden vanaf de privé-bankrekening op de bankrekening van je bedrijf zijn overgemaakt. Deze gelden zijn bijvoorbeeld bedoeld om investeringen te doen voor je onderneming. Daarnaast ontstaat eigen vermogen doordat er minder privéopnames zijn gedaan dan de winst die je hebt behaald met je bedrijf.

Het eigen vermogen kan afnemen doordat de privéopnames hoger zijn als de winst die is behaald over een jaar. Daarnaast kan het eigen vermogen afnemen als verlies is geleden met je bedrijf.

Er kan zelfs een situatie ontstaan dat het eigen vermogen negatief is. Bijvoorbeeld door te hoge privéopnames of geleden verliezen.

Eigen vermogen rechtspersonen

Het eigen vermogen bij rechtspersonen bestaat grofweg uit 2 onderdelen. Namelijk het aandelenkapitaal en de overige reserves. Het aandelenkapitaal is het bedrag wat de aandeelhouders van de rechtspersoon hebben betaald om de aandelen te kopen. Het aantal aandelen die een aandeelhouder heeft geeft voor welk deel een aandeelhouder eigenaar is van de rechtspersoon.

Daarnaast zijn er de overige reserves als onderdeel van het eigen vermogen. De overige reserves is het saldo van de bedrijfswinsten en de dividenduitkeringen aan de aandeelhouders. Het bestuur van de rechtspersoon is verantwoordelijk voor het uitkeren van dividenden aan de aandeelhouders.

De overige reserve kan een negatief saldo hebben door geleden verliezen van de rechtspersoon.

Waar is het eigen vermogen terug te vinden in de jaarrekening?

Het eigen vermogen is een financieel begrip die je regelmatig tegenkomt. Het maakt namelijk uit van de jaarrekening van een bedrijf, doorgaans opgesteld door een boekhouder en/of accountant. Op de jaarrekening zie je het vrij snel staan. Om het overzicht te bewaren is het onderverdeeld in ‘bezittingen’ en ‘schulden’. Bezittingen, bijvoorbeeld het banksaldo, de inventaris en vorderingen, staan links weergeven. Rechtsonder staan doorgaans de schulden van een bedrijf. Rechtsboven zie je het saldo van alle bezittingen minus de schulden staan. En de uitkomst daarvan is het eigen vermogen.

Wat zegt een hoog eigen vermogen over een bedrijf?

Het is belangrijk dat een bedrijf financieel gezond is, dat weten we allemaal. Toch is dat helaas lang niet altijd het geval. In 2022 gingen om precies te zijn 2144 bedrijven en instellingen failliet. Eenmanszaken maken ook deel uit van dit cijfer. Wie wil weten of het goed gaat met een bedrijf dient te kijken naar het eigen vermogen. Is die behoorlijk hoog? Dan is het bedrijf waarschijnlijk gezond omdat het aan alle financiële verplichtingen kan voldoen.

Buffer

Het eigen vermogen is niet alleen bedoeld om aan financiele verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van klanten. Het geeft bedrijven ook de mogelijkheid om zonder al te groot risico investeringen te doen. Maar zelfs als de investering in eerste instantie een goed idee lijkt, kan het helaas toch verkeerd uitpakken. Dat is jammer, maar met voldoende eigen vermogen is het niet problematisch. In feite is het een soort ‘buffer’ die je als bedrijf kunt gebruiken bij tegenslagen.

Wanneer stijgt of daalt het eigen vermogen?

Veel mensen beginnen hun ondernemersdroom niet met een enorm eigen vermogen, al zijn er altijd uitzonderingen op de regel. Maar laten we er vanuit gaan dat het eigen vermogen op de allereerste dag 0 is. Hopelijk is er sprake van bedrijfssucces en groeit het eigen vermogen snel. In dat geval is er sprake van winst, wat simpelweg betekent dat er meer inkomsten dan kosten zijn.  Het resultaat is een positief saldo en een eigen vermogen dat blijft groeien. Precies de omgekeerde situatie komt natuurlijk ook voor. Van verlies is sprake wanneer de kosten hoger liggen dan de behaalde inkomsten. Er is dan geen sprake van winst en een negatief saldo. Daardoor daalt het eigen vermogen.

Hoe verhoog je het eigen vermogen?

Misschien denk je: hoe begin je met een bedrijf als jouw eigen vermogen precies 0,0 is? Nou, eigenlijk vrij simpel: door zelf te investeren. Zo kan het zijn dat de eigenaar van een nieuw bedrijf zijn of haar spaargeld gebruikt om te investeren in bedrijfsmiddelen. Dit geld is dus afkomstig van het privé vermogen. In een dergelijke situatie voeg je saldo toe aan het bedrijf om investeringen te kunnen doen. En van het geld kun je eventuele rekeningen betalen. Maakt het bedrijf na enige tijd winst? Dan zou je het geïnvesteerde spaarbedrag eventueel terug kunnen storten op de privé rekening.

Wat moet een bedrijf doen als er sprake is van een negatief eigen vermogen?

Geen enkel bedrijf wil grote verliezen lijden. Tegenslagen moeten worden opgevangen, maar wat als er niet voldoende buffer is? Dan heb je een negatief eigen vermogen, met alle gevolgen van dien. Schulden kunnen niet meer worden afbetaald en stapelen zich op. Ook is het niet meer mogelijk om investeringen te doen. Zodoende is het belangrijk dat een bedrijf, of het nu groot of klein is, de financiële problemen oplost. Het inschakelen van een boekhouder om de administratie op orde te krijgen is een van de manieren waarop je dit kunt doen. Is er sprake van een negatief eigen vermogen? Zet dan eens alle bedrijfskosten en schulden op een rijtje. Hopelijk zorgt dit voor helderheid en wordt het bedrijf binnen afzienbare tijd weer financieel gezond.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?