Boekhouden kennisbank

Boekhouden is het overzichtelijk registreren van de financiële gegevens van je bedrijf. De inkomsten en uitgaven worden bijgehouden waardoor er inzicht is in de cijfers van je onderneming en je weet hoe je ervoor staat.

Met een online boekhoudpakket kan dit heel eenvoudig worden geregeld. Iedereen kan zelf de boekhouding doen, omdat de meeste boekhoudsoftware heel gebruiksvriendelijk is. Toch zul je soms met bepaalde definities worden geconfronteerd die ik in onderstaande artikelen uitleg.

Kennisbank artikelen over boekhouden:

Aandeelhouder | Financien

Wat is een aandeelhouder?

Lees verder

Aanmaning | Boekhouding

Wat is een aanmaning?

Lees verder

Accountantsverklaring

Wat is een accountantsverklaring?

Lees verder

Administratie | Boekhouden

Wat betekent administratie?

Lees verder

Af te dragen BTW

Wat is af te dragen BTW?

Lees verder

Afschrijven | Boekhouden

Wat is afschrijven?

Lees verder

Algemene reserve

Wat is een algemene reserve?

Lees verder

API koppeling | Boekhouden

Wat is een API koppeling?

Lees verder

Bankboek| Boekhouden

Wat is een bankboek?

Lees verder

Bedrijfskosten

Wat zijn bedrijfskosten?

Lees verder

Bedrijfsresultaat

Wat is een bedrijfsresultaat?

Lees verder

Begroting | Financien

Wat is een begroting?

Lees verder

Belastingadviseur

Wat is een belastingadviseur?

Lees verder

Belasting middelen | Fiscus

Wat zijn belastingmiddelen?

Lees verder

Bestendigheidsprincipe

Wat is het bestendigheidsprincipe?

Lees verder

Bezittingen | Financien

Wat zijn bezittingen?

Lees verder

Boekingsnummer

Wat is een boekingsnummer?

Lees verder

Boekhouden | Financien

Wat is boekhouden?

Lees verder

Boekhoudkundig | Financien

Wat is boekhoudkundig?

Lees verder

Boekstuk | Boekhouden

Wat is een boekstuk?

Lees verder

Bonnetjes | Boekhouden

Wat zijn bonnetjes?

Lees verder

BTW | Boekhouden

Wat is de BTW?

Lees verder

BTW en auto kopen en verkopen

BTW en auto kopen en verkopen?

Lees verder

BTW percentage | Fiscus

Wat is een BTW percentage?

Lees verder

BTW verlegd | Belastingen & Fiscus

Wat is BTW verlegd?

Lees verder

Business Model Canvas

Wat is Business Model Canvas?

Lees verder

Coderen | Boekhouden

Wat is coderen?

Lees verder

Constante kosten

Wat zijn constante kosten?

Lees verder

Correctie van de BTW

Wat is een correctie van de BTW?

Lees verder

Crediteurnummer

Wat is een crediteurnummer?

Lees verder

Current ratio | Jaarrekening

Wat is de current ratio?

Lees verder

Debiteuren | Jaarrekening

Wat zijn debiteuren?

Lees verder

Debiteurenboek | Financien

Wat is een debiteurenboek?

Lees verder

Directe kosten | Financien

Wat zijn ditecte kosten?

Lees verder

Dropshipping | Financien

Wat is dropshipping?

Lees verder

e-Boekhouden | Financien

Wat is e-boekhouden?

Lees verder

Eigen Vermogen | Financien

Wat is eigen vermogen?

Lees verder

Extracomptabel | Financien

Wat betekent extracomptabel?

Lees verder

Factuuradres | Boekhouden

Wat is een factuuradres?

Lees verder

Factuureisen | Boekhouden

Wat zijn factuureisen?

Lees verder

Factuurstelsel | Financien

Wat is een factuurstelsel?

Lees verder

Financiële vaste activa

Wat zijn financiële vaste activa?

Lees verder

Fiscale Winst | Financien

Wat betekent fiscale winst?

Lees verder

Forecast | Boekhouden

Wat is een forecast?

Lees verder

Gebeurtenissen na balansdatum

Wat zijn gebeurtenissen na balansdatum?

Lees verder

Gestort kapitaal | Financien

Wat is gestort kapitaal?

Lees verder

Goedkeurende verklaring

Wat is een goedkeurende verklaring?

Lees verder

Grondslagen | Jaarrekening

Wat zijn grondslagen?

Lees verder

Grootboekrekeningschema

Wat is een grootboekrekeningschema?

Lees verder

Handelsregister

Wat is een handelsregister?

Lees verder

Herwaardering

Wat betekent herwaardering?

Lees verder

IBAN nummer

Wat is een IBAN nummer?

Lees verder

Aandeel | Financien

Wat is een aandeel?

Lees verder

Accountant | Jaarrekening

Wat is een accountant?

Lees verder

Activa | Boekhouden

Wat zijn activa?

Lees verder

Administratie bewaren

Wat is administratie bewaren?

Lees verder

Afletteren | Boekhouding

Wat is afletteren?

Lees verder

Agio | Jaarrekening

Wat is agio?

Lees verder

Auditfile | Financien

Wat is een auditfile?

Lees verder

Balans | Jaarrekening

Wat is een balans?

Lees verder

Bankkoppeling

Wat is een bankkoppeling?

Lees verder

Bedrijfsmiddelen

Wat zijn bedrijfsmiddelen?

Lees verder

Bedrijfsverzekering

Wat is een bedrijfsverzekering?

Lees verder

Belasting | Fiscaal

Wat is belasting?

Lees verder

Belastingdienst | Fiscus

Wat is de Belastingdienst?

Lees verder

Belastingsoorten | Fiscus

Wat zijn belastingsoorten?

Lees verder

Betalingstermijn | Financien

Wat is een betalingstermijn?

Lees verder

BIC nummer | Fianncien

Wat is een BIC nummer?

Lees verder

Boekdatum | Boekhouden

Wat is een boekdatum?

Lees verder

Boekhouding | Financien

Wat is een boekhouding?

Lees verder

Boekhoudpakket | Financien

Wat is een boekhoudpakket?

Lees verder

Boekstuknummer

Wat is boekstuknummer?

Lees verder

Bruto bedrag | Financien

Wat is een bruto bedrag?

Lees verder

Aangifte BTW invullen

Wat is aangifte BTW invullen?

Lees verder

BTW identificatienummer | Boekhouden

Wat is een BTW identificatienummer?

Lees verder

BTW privegebruik | Fiscus

Wat is BTW privegebruik?

Lees verder

BTW vrijgesteld | Boekhouden & Fiscus

Wat is BTW vrijgesteld?

Lees verder

Casflow | Boekhouden

Wat is Casflow?

Lees verder

Commerciële winst

Wat is de commerciële winst ?

Lees verder

Continuïteitsprincipe

Wat is het continuïteitsprincipe?

Lees verder

Credit | Boekhouden

Wat is een credit?

Lees verder

Creditfactuur | Boekhouden

Wat is een creditfactuur?

Lees verder

Dagboek | Boekhouden

Wat is een dagboek?

Lees verder

Debiteurenadministratie

Wat is een debiteurenadministratie?

Lees verder

Deelneming | Jaarrekening

Wat is een deelneming?

Lees verder

Dividend | Jaarrekening

Wat is dividend?

Lees verder

Dubbel boekhouden

Wat is dubbel boekhouden?

Lees verder

Eenmanszaak | Financien

Wat is een eenmanszaak?

Lees verder

Eindbalans | Boekhouden

Wat is de eindbalans?

Lees verder

Facturatie | Boekhouden

Wat betekent facturatie?

Lees verder

Factuurbedrag | Financien

Wat is een factuurbedrag?

Lees verder

Factuurnummer | Financien

Wat is een factuurnummer?

Lees verder

Financiële Baten

Wat zijn financiële baten?

Lees verder

Financieringsbegroting

Wat is een financieringsbegroting?

Lees verder

Fiscalist | Financien

Wat is een fiscalist?

Lees verder

Freelancer | Ondernemen

Wat is een freelancer?

Lees verder

Geconsolideerde jaarrekening

Wat is een geconsolideerde jaarrekening?

Lees verder

Giraal geld | Financien

Wat is giraal geld?

Lees verder

Goodwill | Jaarrekening

Wat is goodwill?

Lees verder

Grootboek | Boekhouden

Wat is een grootboek?

Lees verder

Handelskredieten

Wat zijn handelskredieten?

Lees verder

Heffingsrente | Financien

Wat is de heffingsrente?

Lees verder

Holding | Financien

Wat is een holding?

Lees verder

ICP Opgave | Fiscus

Wat is de ICP opgave?

Lees verder

Aandelen | Financien

Wat zijn aandelen?

Lees verder

Accountantscontrole

Wat is een accountantscontrole?

Lees verder

Activa | Boekhouden

Wat zijn activa?

Lees verder

Administratie vrijgesteld

Wat betekent administratie vrijgesteld?

Lees verder

Afnemerskrediet | Financien

Wat is afnemerskrediet?

Lees verder

Aftrekposten | Belastingen

Wat zijn aftrekposten?

Lees verder

Auto van de zaak

Wat is een auto van de zaak?

Lees verder

Bankafschrift | Financien

Wat is een bankafschrift?

Lees verder

Baten | Jaarrekening

Wat zijn baten?

Lees verder

Betalingsconditie

Wat is de betalingsconditie?

Lees verder

Beginbalans | Boekhouden

Wat is een beginbalans?

Lees verder

Belasting Reserveren

Wat is belasting reserveren?

Lees verder

Belastingkenmerk | Fiscus

Wat is een belastingkenmerk?

Lees verder

Belastingvoordeel | Fiscus

Wat is een belastingvoordeel?

Lees verder

Betalingsverschil

Wat is een betalingsverschil?

Lees verder

Boekingsdatum | Financien

Wat is een boekingsdatum?

Lees verder

Boekhouder | Financien

Wat is een boekhouder?

Lees verder

Boekhouden in de cloud

Wat is boekhouden in de cloud?

Lees verder

Boekjaar | Boekhouden

Wat is een boekjaar?

Lees verder

Boekwaarde | Financien

Wat is de boekwaarde?

Lees verder

Brutowinst | Boekhouden

Wat is de brutowinst?

Lees verder

BTW afdracht | Fiscus

Wat is BTW afdracht??

Lees verder

BTW nummer | Belastingen & Fiscus

Wat is een BTW nummer?

Lees verder

BTW tarieven | Boekhouden

Wat zijn BTW tarieven?

Lees verder

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone baten en lasten?

Lees verder

Cataloguswaarde auto

Cataloguswaarde van een auto?

Lees verder

Consolidatie | Boekhouden

Wat is consolidatie?

Lees verder

Contract | Financien

Wat is een contract?

Lees verder

Crediteuren | Jaarrekening

Wat zijn crediteuren?

Lees verder

Crowdfunding | Financien

Wat is crowdfunding?

Lees verder

Debet | Jaarrekening

Wat is de betekenis van debet?

Lees verder

Debiteurenbeheer

Wat is debiteurenbeheer?

Lees verder

Deponeren Jaarrekening

Wat is deponeren van de jaarrekening?

Lees verder

Dochteronderneming

Wat is een dochteronderneming?

Lees verder

Dubieuze debiteuren

Wat zijn dubieuze debiteuren?

Lees verder

Egalisatiereserve

Wat is de egalisatiereserve?

Lees verder

Exploitatiebegroting

Wat is een exploitatiebegroting?

Lees verder

Factuur | Boekhouden

Wat is een factuur?

Lees verder

Factuurdatum | Financien

Wat is een factuurdatum?

Lees verder

Factuurregel | Boekhouden

Wat is een factuurregel?

Lees verder

Financiële Lasten

Wat zijn financiële lasten?

Lees verder

Financieringskosten

Wat zijn financieringskosten?

Lees verder

Fiscale Oudedagsreserve

Wat is de fiscale oudedagsreserve?

Lees verder

FTE | Boekhouden

Wat betekent FTE?

Lees verder

Geplaatst kapitaal | Jaarrekening

Wat is geplaatst kapitaal?

Lees verder

Goed koopmansgebruik | Fiscus

Wat is goed koopmansgebruik?

Lees verder

Groepsmaatschappij

Wat is een groepsmaatschappij?

Lees verder

Grootboekrekening

Wat is een grootboekrekening?

Lees verder

Handelsnaam

Wat is een handelsnaam?

Lees verder

Betalingsherinnering

Wat is een betalingsherinnering?

Lees verder

Houdstermaatschappij

Wat is een houdstermaatschappij?

Lees verder

IFRS | Boekhouden

Wat is de IFRS?

Lees verder