Wat is een balans?

Een balans is een overzicht van de bezittingen, schulden en het eigen vermogen op een bepaald moment. Bijvoorbeeld aan het einde van de maand, kwartaal of jaar. De balans geeft inzicht hoe je bedrijf ervoor staat. Dit wordt weergegeven in twee kolommen, de linkerkolom heet de activa zijde en de rechterkolom wordt de passiva zijde genoemd van de balans.

Hoe kan ik je helpen met een balans?

Benieuwd hoe een balans eruit ziet? Download dan hieronder een voorbeeld van een balans in excel. Hiermee kun je direct aan de slag voor je boekhouding.

Online boekhoudprogramma’s met een gratis balans

 

Aan de activa zijde (debet) worden de bezittingen genoemd. Dit kan met de volgende posten worden weergegeven:

  • vaste activa
  • Vlottende activa
  • Liquide middelen

Aan de passiva zijde (credit) worden de schulden en het eigen vermogen genoemd. Dit kan met de volgende posten worden weergegeven:

  • Eigen vermogen
  • Langlopende schulden
  • Kortlopende schulden

Activa = passiva + eigen vermogen

De posten in beide kolommen worden opgeteld en zijn altijd precies gelijk. (in evenwicht) Zie onderstaand voorbeeld.

Balans per 31 december 2021
ActivaPassiva
Vaste activa7.500Eigen vermogen5.000
Vlottende activa2.500Langlopende schulden (> 1 JAAR)9.000
Liquide middelen5.000Kortlopende schulden (<1 JAAR)1.000
Totaal activa15.000Totaal passiva15.000

De balans geeft inzicht in de cijfers van je bedrijf. Het eigen vermogen geeft bijvoorbeeld weer welk bedrag je als eigenaar in de zaak hebt gestopt om de activa te kunnen betalen. Hoe hoger het bedrag aan eigen vermogen is ten opzichte van het balanstotaal, hoe ‘gezonder’ je onderneming is.

Er zijn andere partijen die kunnen vragen naar de balans. Zo is de balans onderdeel van de belastingaangifte of kan je hypotheekverstrekker er naar vragen voor het oversluiten van je hypotheek.

Voor grotere ondernemingen vormt de balans tezamen met de winst- en verliesrekening, de jaarrekening. Zo moeten bijvoorbeeld Besloten Vennootschappen (B.V.) de jaarrekening publiceren bij de kamer van Koophandel. Afhankelijk van de omvang van de onderneming moet de jaarrekening worden uitgebreid.

Uit welke onderdelen bestaat een balans?

In de boekhouding is een balans een financieel overzicht dat de activa, passiva en het eigen vermogen van een onderneming op een bepaald moment weergeeft. Het doel van de balans is belanghebbenden een idee te geven van de financiële positie van de onderneming. De balans bestaat uit drie delen:

  • Activa
  • Passiva
  • Eigen vermogen

Wat zijn activa, passiva en het eigen vermogen?

Activa zijn alles van waarde dat een bedrijf bezit. Dit kunnen contant geld, investeringen, onroerend goed en apparatuur zijn.  Passiva zijn schulden of verplichtingen die een bedrijf aan anderen verschuldigd is. Het kan gaan om geld dat verschuldigd is aan leveranciers, leningen en creditcard schulden. Tenslotte is er het eigen vermogen. Dit is het deel van de onderneming dat in handen is van de aandeelhouders. Tevens vertegenwoordigt het de restwaarde van de onderneming nadat alle schulden zijn afbetaald.

Wat gebeurt er als de balans niet in evenwicht is?

De balans moet altijd in evenwicht zijn. Dit betekent dat de totale waarde van de activa gelijk moet zijn aan de totale waarde van de passiva plus het eigen vermogen. Is de balans niet in evenwicht, dan is er iets mis met de boekhouding en is nader onderzoek door een accountant en andere externe partijen nodig.

Waarom is een balans zo belangrijk?

Er zijn veel voordelen verbonden aan het bijhouden van een balans voor een onderneming. Onderschat het niet! Een balans is uitermate belangrijk om de volgende redenen:

1  – Het is een manier om het risico te meten
Op een balans vermeldt een bedrijf alles wat het bezit en alles wat het verschuldigd is. Een bedrijf kan snel zien of het te veel geld heeft geleend of zijn activa wel of niet liquide zijnen of dat het genoeg geld in kas heeft om aan de behoeften van de markt te voldoen.

2 – Het wordt gebruikt bij het krijgen van investeringen
Wanneer een bedrijf een zakelijke lening wil, geven geldschieters vaak eerst een kopie van de balans van het bedrijf. En wanneer een bedrijf graag een ‘private equity-financiering’ wil krijgen, moet het gewoonlijk een balans laten zien aan particuliere investeerders als onderdeel van het aanvraagproces. Private equity houdt in dat een onderneming buiten de aandelenbeurs financiering krijgt. In een dergelijke situatie  wil de derde partij weten over de financiële gezondheid van een bedrijf, de kredietwaardigheid en of het al dan niet in staat zal zijn om zijn schulden op korte termijn te betalen.

3 – Het kan worden gebruikt om werknemers te behouden
De meeste werknemers willen graag dat hun baan veilig is en dat het bedrijf waarvoor ze werken het financieel goed doet. Werknemers van ondernemingen die hun balans moeten delen, kunnen deze informatie gebruiken om te beoordelen hoeveel geld het bedrijf in kas heeft en of het bedrijf al dan niet slimme beslissingen neemt over hoe het met zijn schulden omgaat. Kortom: de balans laat zien of een bedrijf financieel gezond is.

De balans opstellen met een boekhoudprogramma?

Met nagenoeg alle boekhoudprogramma’s kan de balans van je bedrijf worden gemaakt. Deze heb je nodig om bijvoorbeeld de belastingaangifte te kunnen doen. Daarnaast geeft het je inzicht over de financiële situatie van je bedrijf. Bekijk hier de beste online boekhoudprogramma’s.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?