Wat is afschrijven?

Wie actief is in de financiële wereld komt vroeg of laat het woord ‘afschrijven’ tegen. Maar het is veel meer dan een woordje alleen. Nee, het is een instrument waarmee jij betere beslissingen kan nemen over jouw investeringen. Begrijp je niet wat we met dit bedoelen? Geen probleem. Lees dit artikel en je weet binnenkort alles over afschrijvingen!

Wat is een afschrijving?

In de financiële wereld verwijst afschrijving naar de geleidelijke waardevermindering van een bepaald product na verloop van tijd. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals slijtage, veroudering of veranderingen op de markt. Afschrijving wordt in de boekhouding vaak gebruikt om de kosten van een immaterieel of materieel activum te verdelen over de verwachte levensduur.

Afschrijving in de praktijk

Laten we een praktijkvoorbeeld gebruiken om het fenomeen ‘afschrijving’ beter te begrijpen. Stel je voor dat je een onderneming hebt die een bepaald type auto maakt. Om te kunnen blijven produceren heb je dit jaar een dure machine nodig. Dit is een enorme investering, hoewel het kwaliteitsproduct misschien wel tien jaar meegaat. Het is de investering dus wel waard. Maar in plaats van dat je het gehele bedrag voor de machine dit jaar meerekent, verdeel je de kosten over 10 jaar. Dit betekent dat je elk jaar een bepaalde afschrijving boekt.

afschrijving berekenen in excel

Financiele rapportages

Afschrijving speelt een belangrijke rol bij de financiële rapportages van een bedrijf. Bedrijven kunnen op deze manier zo de kosten van een product spreiden over de gebruiksduur in plaats van alles in één jaar af te schrijven. Dit geeft een nauwkeuriger beeld van de financiën van onderneming. En dit komt op zijn beurt goed van pas bij het beheren en uitvoeren van de belastingplicht.

Waarom worden activa in de loop der tijd afgeschreven?

Producten worden in de loop der tijd om verschillende redenen afgeschreven. De meest voorkomende reden is dat ze waarde verliezen naarmate ze ouder worden. Dit geldt vooral voor producten die aan slijtage onderhevig zijn, zoals machines of voertuigen. Naarmate een bedrijfsmiddel ouder wordt, wordt het minder efficiënt en gaan zijn prestaties achteruit. Dit leidt uiteindelijk tot de noodzaak van reparaties of vervanging. En die kosten lopen vaak behoorlijk op.

Veranderingen in de technologie

Een andere reden waarom producten soms worden afgeschreven is vanwege veranderingen in de technologie. Zo zal een computer die een paar jaar geleden is aangeschaft waarschijnlijk minder waard zijn dan een nieuwer model met de nieuwste functies en mogelijkheden. Naarmate de technologie voortschrijdt, raken oudere modellen verouderd en verliezen ze hun waarde.

Fiscaal afschrijven levert belastingbesparing op

Tenslotte kunnen sommige bedrijven ervoor kiezen hun producten fiscaal af te schrijven. Op die manier kan men de kosten van een bedrijfsmiddel in de loop der tijd afschrijven, wat soms een mooie belastingbesparing oplevert.

Wat zijn de verschillende methoden om afschrijvingen te berekenen?

Je kunt op verschillende manieren afschrijvingen berekenen. Laten we er een paar op een rijtje zetten.

1. Lineaire methode

De lineaire methode is de meest eenvoudige methode om afschrijvingen te berekenen. Het is gebaseerd op de veronderstelling dat een goed gedurende zijn levensduur gelijkmatig waarde verliest. Om de afschrijving volgens de lineaire methode te berekenen, moet je de aankoopprijs van het product nemen, daar de geschatte restwaarde van aftrekken en het resultaat delen door de verwachte levensduur van het product.

2. Degressief saldo

De degressieve methode berekent de afschrijving sneller dan de lineaire methode. Dit komt omdat de afschrijvingskosten het hoogst zijn in de eerste jaren van het product, wanneer het naar verwachting de meeste waarde zal verliezen. Om de afschrijving volgens de degressieve methode te berekenen, neem je het lineaire afschrijvingspercentage en vermenigvuldig je dat met een factor die aangeeft hoe snel een goed zijn waarde verliest. Deze factor is meestal twee of drie.

3. Som-van-de-jaarcijfers

De som-van-de-jaarcijfers-methode (SYD) berekent de afschrijving sneller dan de lineaire methode. Net als bij de degressieve methode komt dit door het feit dat SYD er rekening mee houdt dat een product in de eerste jaren meer waarde verliest dan in de latere jaren. Om de afschrijving met SYD te berekenen moet je het aantal jaren in de levensduur van een product kennen en alle cijfers in die jaren optellen.

SYD: een praktijkvoorbeeld

Stel je voor dat een product vijf jaar meegaat. In dat geval tel je 1+2+3+4+5 op om 15 te krijgen. Vervolgens deel je 15 door 5 om 3 te krijgen. Dit getal – 3 – is je SYD-factor.  Tenslotte neem je de lineaire afschrijvingspercentage vermenigvuldig je het met 3 om je SYD afschrijvingspercentage te krijgen.

Voor het verwerken van de afschrijvingen kun je het beste een activastaat bijhouden. Lees hier verder voor het gebruik van een activastaat.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?