Wat zijn kortlopende schulden?

Kortlopende schulden zijn vast onderdeel van de boekhouding van een bedrijf. Ze zijn terug te vinden op de balans en geven aan hoeveel geld een bedrijf moet terugbetalen aan externe partijen. Bij het beoordelen van de financiële gezondheid van een bedrijf moet je er altijd goed naar kijken. Welke verschillende vormen van kortlopende schulden bestaan er? En welke impact hebben ze op het financieel beheer van een bedrijf? Dit zijn slechts enkele vragen die in dit artikel aan de orde komen. Laten we ze gauw beantwoorden!

Wat zijn kortlopende schulden?

De naam geeft het eigenlijk al prijs: kortlopende schulden zijn betalingsverplichtingen van een bedrijf op de korte termijn. In principe moeten ze binnen een jaar worden afgelost. De schulden zijn bijvoorbeeld ontstaan na het kopen van bepaalde bedrijfsmiddelen of diensten. Het bedrijf heeft de gekochte goederen en/of diensten al wel ontvangen, maar er nog niet voor betaald.

wat zijn kortlopende schulden

Welke vormen van kortlopende schulden bestaan er?

Bedrijven hebben soms verschillende soorten kortlopende schulden. We vinden het belangrijk om ze allemaal even te benoemen. Zo komt het regelmatig voor dat een onderneming bepaalde goederen, producten of diensten bij een leverancier op krediet heeft gekocht. Dit is in principe een ‘lening’ aangezien het bedrijf de gekochte waar al heeft ontvangen. Vaak geldt er voor dit type schuld een betalingstermijn van 30 dagen, al komt ook 60 dagen wel eens voor. Dit betekent dat het verschuldigde bedrag binnen 1 à 2 maanden voldaan moet zijn.

Wat zijn kortlopende leningen?

Bepaalde vormen van krediet moeten binnen een jaar worden terugbetaald. In dat geval is er sprake van een ‘kortlopende lening’. Vaak wordt het verstrekt door banken. Bedrijven kloppen aan bij deze financiële instelling omdat ze bijvoorbeeld net beginnen en over te weinig liquiditeit beschikken. In een dergelijke situatie is een kortlopende lening zeer welkom. 

Belastingverplichtingen: wettelijk verplicht

Als ondernemer ontkom je er simpelweg niet aan: belastingen. Bepaalde varianten dienen binnen een jaar te worden afgelost. We spreken in dit geval van ‘belastingverplichtingen’ op de korte termijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de omzetbelasting, de loonbelasting en/of de vennootschapsbelasting. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om te betalen. Doen ze dit niet, dan volgt er mogelijk een boete. Ook is er soms sprake van rente, waardoor de kosten uiteindelijk maar verder oplopen.  Het is dus belangrijk om jouw belastingverplichtingen zo snel mogelijk te voldoen.

Waarom moet een bedrijf altijd over voldoende liquide middelen beschikken?

Het beheer van kortlopende schulden maakt deel uit van het financieel beheer van een onderneming. Weet je dit op de juiste manier te doen, dan zorg je voor een gezonde cashflow en een sterke financiële positie. Plan het terugbetalen van schulden zorgvuldig en zorg er voor dat je altijd voldoende geld beschikbaar hebt.  Een gebrek aan liquide middelen leidt mogelijk tot problemen met de cashflow. In het meest extreme geval kun je niet voldoen aan betalingsverplichtingen. Dit is slecht voor de reputatie van een bedrijf en brengt het risico op een faillissement dichterbij.

Impact op relatie met leveranciers

Op tijd terugbetalen is niet alleen goed voor de reputatie en de kredietwaardigheid van een bedrijf. Het is ook van invloed op de band met eventuele leveranciers. Door op tijd aan betalingsverplichtingen te voldoen blijft een goede zakelijke relatie behouden. Dit vergemakkelijkt ook het onderhandelen over gunstige betalingsvoorwaarden, bijvoorbeeld een mooie korting bij een snelle betaling.

Kredietwaardigheid in de ogen van mogelijke investeerders

Heeft jouw bedrijf de aandacht getrokken van investeerders of heb je contact met kredietverstrekkers? Dan is de kans groot dat ze kijken naar de kortlopende schulden. Op die manier vormen ze vrij snel een beeld van de financiële gezondheid en het risicoprofiel van de onderneming. Daarbij kijkt men ook naar de verhouding tussen de kortlopende schulden en de activa binnen het bedrijf. Zijn er veel schulden ten opzichte van de activa? Dat is geen goed teken. Sterker nog: het kan de kredietwaardigheid van een bedrijf in negatieve zin schaden.

Hoe zit het met kortlopende schulden en rente?

Het hebben van kortlopende schulden is soms onvermijdelijk, maar niet fijn. Helemaal als je bedenkt dat het rentekosten met zich meebrengt. Hou hier goed rekening mee, aangezien het impact kan hebben op de winstgevendheid en de financiële resultaten van een bedrijf. We raden aan om bij het afsluiten van een lening goed te kijken naar de rentetarieven. Ben je het er niet mee eens? Onderhandel dan over de voorwaarden. Dit brengt de rentekosten mogelijk behoorlijk omlaag.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?