Wat zijn kengetallen?

Vrijwel elk bedrijf stelt aan het einde van het jaar een jaarrekening op.  Daarbij spelen kengetallen een belangrijke rol. Ze geven belangrijke informatie over onder andere liquiditeitsratio’s, solvabiliteitsratio’s, winstgevendheidsindicatoren en omzetindicatoren. Kortom: bruikbare inzichten om een beeld te vormen van de financiële situatie. Hoe nemen bedrijven op basis van kengetallen zakelijke beslissingen? Wij zochten het voor je uit.

Wat zijn kengetallen?

Het begrip kengetallen is vrij breed. Het zijn cijfers afkomstig uit de jaarrekening die een bepaalde verhouding aangeven. Een goed voorbeeld daarvan is liquiditeit. Dit is een begrip die aangeeft of een organisatie op korte termijn in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Daarnaast hebben we het bij kengetallen vaak over de ‘current ratio’. Dit getal geeft aan of een bedrijf liquide is. Het geeft dus in belangrijke mate de financiële toestand aan. Het is goed nieuws wanneer de current ratio minimaal 1.5 is. In dat geval is een bedrijf financieel gezond.

Solvabiliteitsratio

Naast de current ratio komt de solvabiliteitsratio ook regelmatig voorbij in de financiële wereld. Dit begrip geeft aan of een bedrijf financieel gezond is en niet teveel afhankelijk van bijvoorbeeld schuldeisers. Het is dan ook een percentage waar kredietverstrekkers graag naar kijken. Een solvabiliteitsratio tussen de 25 en 40 procent is goed.

wat zijn kengetallen

Verhouding tussen schuld en eigen vermogen

Voor bedrijven is de verhouding tussen schulden en het eigen vermogen erg belangrijk. Ook dit is een belangrijke factor of een ‘kengetal’. Wederom geeft het aan of een bedrijf financieel gezond is. Is er genoeg geld om bedrijfsmiddelen te kopen en hoe groot is de afhankelijkheid van schuldeisers? Bij voldoende eigen vermogen zijn bedrijven in staat om iets meer financieel risico te nemen, als ze dat willen.

Schuldratio

Het is belangrijk dat een onderneming in staat is om bij schulden de rente te betalen.  De ratio is hoger wanneer een onderneming dit vrij gemakkelijk kan doen. Daarnaast is er de zogeheten schuldratio. Minstens zo belangrijk, want dit geeft aan in welke mate een bedrijf eventuele schulden kan dekken met het eigen vermogen.

Rentabiliteit en ROI

Wanneer we het hebben over kengetallen mogen we ook de rentabiliteit niet vergeten. Dit betreft het vermogen van een bedrijf aan om winst te maken. Het is een belangrijk verhoudingsgetal die op basis van financiële gegevens is opgesteld. Op die manier stelt men ook de zogeheten ‘bruto winst marge’ en het ‘rendement op investering’. Het eerstgenoemde begrip is het percentage omzet dat overblijft nadat een bedrijf heeft betaald voor alle inkopen. De ROI meet op zijn de efficiëntie van een investering door het behaalde rendement af te zetten tegen de kosten van de investering. Dit is vaak een effectieve manier om de winstgevendheid van verschillende investeringen te vergelijken.

Het belang van kengetallen

Alle bovengenoemde kengetallen zijn verhoudingscijfers die afkomstig zijn uit de jaarrekening. Met elkaar vertellen ze jou als lezer hoe financieel gezond een bedrijf is. Ze zijn erg belangrijk omdat je er bedrijfsinformatie snel en eenvoudig mee kunt beoordelen. Ook het vergelijken van bedrijven met elkaar verloopt op basis van kengetallen. Onderzoek ze dus altijd wanneer je interesse hebt in een bepaalde onderneming. Meten is weten en kennis is macht!

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?