Wat is de current ratio?

Een boekhouder voert audits uit om de financiële positie van een bedrijf in kaart te brengen. Daardoor wordt antwoord gegeven op een cruciale vraag, namelijk of een onderneming financieel gezond is. Om dit te bepalen maakt de boekhouder gebruik van de zogeheten ‘current ratio’. Kortom: het is een financieel onderzoek waar veel bij komt kijken. Wat is de current ratio precies? In dit artikel vind je het antwoord!

Wat is de current ratio?

Wie de financiële situatie van een bedrijf in kaart wil brengen gebruikt de current ratio. Dit is een vorm van analyse dat informatie verschaft over de liquiditeit van een bedrijf. Het geeft aan waarmee het zogeheten ‘kort vreemd vermogen’ uit ‘vlottende activa’ gehaald kunnen worden. Misschien zegt dit jou niet zoveel. Vlottende activa zijn alle voorraden, debiteuren en het geld dat je op de bank en in kas hebt. Kort vreemd vermogen heeft betrekking op alle nog openstaande facturen en de belastingen en schulden die je binnen 12 maanden moet terugbetalen.

wat is de current ratio

Wanneer heeft een bedrijf een goede current ratio?

Een bedrijf is financieel gezond wanneer het een current ratio van 1.5 heeft. Dit betekent dat de vlottende schulden groter zijn dan de kortlopende schulden (1.5 keer zo groot om precies te zijn).  Een bedrijf met een gezonde current ratio is staat om zijn (tijdelijke) verplichtingen en verantwoordelijkheden na te komen. De onderneming dit doet aan de hand van zijn huidige bezittingen. Oftewel: er zijn voldoende activa beschikbaar om alle verplichtingen te dekken.

Wat is de rentabiliteitsratio en waarom is het ook belangrijk?

Naast de current ratio is er ook sprake van de zogeheten ‘rentabiliteitsratio’. Die is minstens zo belangrijk, aangezien het aangeeft of een bedrijf rendabel genoeg is. Is het in staat om voldoende winst te maken en heeft het voldoende vermogen? Dan is het rendabel en kan het blijven voortbestaan. Enkele van de belangrijkste rentabiliteitsratio’s zijn de brutowinstmarge, de operationele winstmarge en ‘Return on Equity’ (ROE), in het Nederlands bekend als het rendement op eigen vermogen. Dit betreft de verhouding tussen de nettowinst van een onderneming en het eigen vermogen waarmee die winst is behaald.

Wat is de solvabiliteitsratio?

De brutowinstmarge is een maatstaf voor het vermogen van een bedrijf om winst te maken uit verkopen. De operationele winstmarge betreft het vermogen van een bedrijf om winst te maken uit zijn activiteiten. En dan hebben we ook nog de zogeheten ‘solvabiliteitsratio’. Die meten het vermogen van een bedrijf om aan zijn langetermijnverplichtingen te voldoen. Kortom: het is een maatstaf voor de algemene financiële stabiliteit. De twee belangrijkste solvabiliteitsratio’s zijn de verhouding schuld/eigen vermogen en de verhouding keer het verdiende rente. De verhouding schulden/eigen vermogen meet het aandeel van schulden in de financiering van een bedrijf, vergeleken met eigen vermogen.

Wat is de efficiency ratio?

Laten we tenslotte nog even kijken naar het fenomeen ‘efficiëncy ratio’. Ook dat is belangrijk, aangezien het duidelijk maakt of een bedrijf zijn activa en passiva op een efficiënte manier gebruikt. De naam van deze ratio maakt het eigenlijk al duidelijk. Enkele van de meest belangrijke efficiency-ratio’s zijn de ‘asset turnover ratio’ en de ‘accounts receivable turnover ratio’. Het eerste begrip meet de efficiëntie waarmee een bedrijf zijn activa gebruikt om inkomsten te genereren. De accounts receivable turnover ratio onderzoekt juist de efficiëntie waarmee een bedrijf zijn vorderingen int.

Tot slot: waarom is het gebruik van de current ratio alleen niet voldoende?

De current ratio is een belangrijk hulpmiddel voor boekhouders om de financiële gezondheid van een bedrijf te meten en te evalueren. Door belangrijke financiële cijfers te vergelijken geven ratio’s een waardevol inzicht in de liquiditeit, winstgevendheid, solvabiliteit en efficiëntie van een onderneming. We willen echter opmerken dat ratio’s geen op zichzelf staand instrument zijn om prestaties te meten. Hou altijd rekening met de context. Omstandigheden verschillen en geen enkel bedrijf is hetzelfde. Kijk daarom goed naar de jaarrekening van een bedrijf om te zien hoe het presteert. Wel kan de current ratio, net als de andere ratio’s uit dit artikel, nuttig inzicht verschaffen in de financiële prestaties van een bedrijf. Hou echter altijd rekening met andere factoren, zoals de geschiedenis van het bedrijf, trends in de bedrijfsbranche en de huidige economische omstandigheden.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?