Wat is het maatschappelijk kapitaal?

Onze samenleving is complex en dynamisch. Zo kent het verschillende vormen van kapitaal. Misschien heb je wel eens gehoord van financieel en menselijk kapitaal. Kapitaal is een verzamelbegrip voor alles wat jou als eigenaar voordelen kan opleveren. Als we het hebben over ‘menselijk kapitaal’ dan zijn dat alle sociale en persoonlijke vaardigheden, kennis en competenties die waardevol zijn voor de economie. Maar er is ook nog zoiets als ‘maatschappelijk kapitaal’. Wat houdt dat precies in en waarom is het handig om er iets vanaf te weten?

Wat is maatschappelijk kapitaal?

Een niet zo heel bekende vorm van kapitaal is maatschappelijk kapitaal. Toch speelt het een cruciale rol in het bevorderen van sociale samenhang en het creëren van sterke gemeenschappen. De maatschappelijke variant van kapitaal verwijst namelijk naar de netwerken, relaties en sociale banden die mensen met elkaar in een bepaalde gemeenschap met elkaar verboden. Kort samengevat hebben we het over het vertrouwen, wederkerigheid en samenwerking tussen individuen en groepen. Uiteindelijk draait alles om het opbouwen van sociale verbindingen en het bevorderen van gemeenschapszin.

De economische variant van maatschappelijk kapitaal: zo zit het

Maatschappelijk kapitaal is meer dan het stimuleren van samenwerken in een gemeenschap alleen. Het heeft ook een economische variant. In dat geval is er sprake van een financieringsbron voor een onderneming. Misschien klinkt je dit nog een beetje vaag in de oren. Het komt er op neer dat investeerders zowel arbeid en/of diensten, goederen of contanten in een vennootschap steken. In ruil daarvoor ontvangt men aandelen van het vennootschap.

wat is het maatschappelijk kapitaal

Welk recht geeft een aandeel?

Met een aandeel heeft een persoon een deel van het eigen vermogen van een onderneming. De zogeheten aandeelhouder heeft dus een eigendomstitel in handen. Dit geeft hem of haar een aantal rechten in het vennootschap, zowel op het gebied van financiën als vermogen en politiek. Dit zijn onder andere:

  • Het recht op informatie
  • Stemrecht
  • Recht op deelneming in de winst, bijvoorbeeld in de vorm van interest of dividend, als het vennootschap uitbetaald
  • Vermogensrecht, oftewel het recht om de aandelen die iemand bezit te waarborgen. Ook uitlenen of afstaan is toegestaan

Maximaal bedrag

Bij het maatschappelijk kapitaal komt een maximaal bedrag waarvoor een vennootschap aandelen mag uitgeven. Dit bedrag is te vinden in de statuten. De som van de nominale waarde van aandelen vormt de hoogte van het maatschappelijk kapitaal. Laten we een praktijkvoorbeeld gebruiken om het een en ander te verduidelijken. Stel je voor dat een BV een maatschappelijk kapitaal heeft van 180.000 euro met 1800 aandelen die een nominale waarde hebben van 100 euro per stuk. In dat geval voer je een rekensom van 1800×100 uit. De uitkomst is dan 180.000 euro. Wil het vennootschap graag meer aandelen uitgeven? Dan dient er een statutenwijziging plaats te vinden om het kapitaal te verhogen.

Waar is het maatschappelijk kapitaal op de balans te vinden?

Het bovengenoemde maatschappelijk kapitaal maakt deel uit van het eigen vermogen. Het is te vinden op de balans, en wel aan de passiefzijde. Het geeft dan ook de schulden weer die het vennootschap heeft tegenover de aandeelhouders. De inbreng is het tegenovergestelde en te vinden op de actiefzijde. Bij inbreng van geld heeft het de vorm van contanten. Andere soorten activa zijn ook mogelijk, bij inbreng in natura. 

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?