Wat is een toerekeningsprincipe?

We kunnen wel stellen dat het landschap van financiën en de boekhouding behoorlijk complex is. Sommige begrippen zijn belangrijk, maar doen je oren klepperen. Zo heb je misschien geen idee wat het toerekeningsprincipe precies inhoudt. Toch speelt het een sleutelrol bij het vaststellen van de financiële prestaties van een bedrijf. Kortom: meer dan genoeg redenen om eens dieper op dit begrip in te gaan.

Wat is het toerekeningsprincipe?

Het toerekeningsprincipe vormt een van de fundamenten van de boekhouding van een bedrijf. Het is dan ook een integraal onderdeel van de jaarrekening. Het verwijst naar het moment waarop transacties in de administratie van een bedrijf worden opgenomen. Op basis van het principe bepaalt een bedrijf wanneer inkomsten en uitgaven een plekje krijgen in de boekhouding en op welke manier ze worden toegewezen aan specifieke periodes.

Kosten- en opbrengstentoerekening bepaalt de winst

Het toerekeningsprincipe draait  om het vaststellen van de winst en dat kan alleen wanneer alle gebeurtenissen uit dat jaar aan de juiste periode zijn verbonden.Het moment dat de kosten- en opbrengstentoerekening plaatsvindt is bepalend voor de winst en niet het moment dat er geld binnenkomt of uitgaat.

wat is een toerekeningsprincipe

Hoe bereken je de winst?

De winst die je maakt al bedrijf speelt een belangrijke rol binnen het toerekeningsprincipe. Je berekent het door het eindsaldo van jouw eigen vermogen op 31 december te verminderen met het beginsaldo op de eerste dag van het nieuwe jaar (1 januari). We weten allemaal dat de bedrijfswereld veranderlijk en dynamisch is. De kans is dan ook groot dat het eigen vermogen door bepaalde gebeurtenissen of prestaties er binnen 12 maanden heel anders uit kan zien.

Prestaties en gebeurtenissen binnen een jaar

Bij het bepalen van de winst kijkt men naar zowel voltooide als onvoltooide prestaties en/of gebeurtenissen. Een voltooide gebeurtenis is bijvoorbeeld een geleverd product en/of dienst die is betaald op basis van een factuur. Onvoltooid gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld goederen die een bedrijf nog moet leveren of bedragen die nog niet zijn betaald. Deze gebeurtenissen maken deel uit van het ‘schulden en vorderingen’ gedeelte op de balans.

Waarom is het toerekeningsprincipe zo belangrijk voor bedrijven?

De financiële gezondheid van een bedrijf is op verschillende manieren in kaart te brengen, en het toerekeningsprincipe is daar een van. Het is dan ook een belangrijk begrip om de volgende redenen:

Reden 1: Het zorgt voor een nauwkeurige financiële administratie
Het toerekeningsprincipe zorgt ervoor dat inkomsten en uitgaven worden toegewezen aan de periode waarin ze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Dit geeft een bedrijf of ondernemer een nauwkeurig beeld van de winstgevendheid van een bedrijf in een specifieke periode.

Reden 2: Het is een manier om financiële resultaten met elkaar te vergelijken
Dankzij dit principe is het mogelijk om de financiële resultaten van verschillende perioden met elkaar te vergelijken. Dit maakt het herkennen van bepaalde trends veel eenvoudiger en helpt jou bij het maken van zakelijke beslissingen.

Reden 3: Je maakt beslissingen op basis van betrouwbare gegevens
Het toerekeningsprincipe draagt ook bij aan de besluitvorming binnen een bedrijf.  Het heeft betrekking op financiële overzichten en bedrijven kijken daar graag naar. Een juiste toepassing van het toerekeningsprincipe zorgt ervoor dat een onderneming een zakelijke beslissing neemt op basis van betrouwbare gegevens.

Reden 4: Het is wettelijk verplicht
Overheden in verschillende landen hebben specifieke boekhoudkundige normen en voorschriften vastgesteld die bedrijven verplichten om het toerekeningsprincipe te volgen. Het niet naleven van deze normen leidt mogelijk boetes en misschien zelfs juridische problemen. tot juridische problemen en boetes.

Kosten- en opbrengsten zorgen voor een helder financieel plaatje

We willen benadrukken dat het belangrijk is om de kosten- en opbrengsten op de juiste manier in de jaarrekening te verwerken. Op die manier zie je vrij snel hoe ze precies zijn opgebouwd en hoeveel vermogen een onderneming heeft. Door het complete financiële plaatje ontdek je als ondernemer vrij snel welke producten en/of diensten te weinig geld opbrengen. Misschien stop je op basis van de financiële informatie wel met de productie ervan. Ook zie je vrij snel op welke vlakken er hoge kosten worden gemaakt. Wellicht kun je daar op besparen. Tip: stel om de zes maanden een tussentijdse jaarrekening op. Dit geeft een goed beeld van hoe de onderneming er op financieel vlak voorstaat. En op die manier kun je het toepassingsprincipe vaker dan een keer per jaar gebruiken.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?