Wat zijn kosten en uitgaven?

Inkomsten en uitgaven vormen de twee meest belangrijke bouwstenen van financieel beheer. Bovendien gebruiken andere partijen, zoals mogelijke investeerders, het kostenplaatje om bedrijven te beoordelen. Het begrip ‘uitgaven’ heeft veel weg van kosten, maar toch zijn ze niet helemaal hetzelfde. Hoe zit dit precies en wat is het belang van kosten en uitgaven voor bedrijven? In dit artikel vind je de antwoorden op deze belangrijke vragen.

Wat zijn kosten en uitgaven?

Bij het financieel beheer van een bedrijf betreffen kosten en uitgaven de verschillende aspecten van de kasuitstroom van een onderneming. Daarbij willen we benadrukken dat er een verschil bestaat tussen beide termen. Uitgaven die worden gedaan voor de productie van goederen of diensten vallen onder de noemer ‘kosten’. Ze houden rechtstreeks verband met het productie- of leveringsproces. Grondstoffen, arbeid en apparatuur zijn daar goede voorbeelden van.

Wat zijn uitgaven en waarom is het niet hetzelfde als kosten?

Uitgaven zijn net even iets anders dan kosten. Die hebben betrekking op het gebruik van bepaalde activa en middelen om de dagelijkse activiteiten van een bedrijf uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan uitgaven als salarissen, huur, marketing- en administratiekosten. Uitgaven zijn zeer belangrijk omdat ze jou en andere partijen inzicht geven in de algehele financiële gezondheid van een bedrijf.

wat zijn kosten en uitgaven

Welke verschillende soorten kosten bestaan er?

Wist je dat in verschillende categorieën worden onderverdeeld? Dit is op basis van de activiteiten die plaatsvinden. Zo valt alles wat uitgegeven wordt aan een specifiek product of een specifieke dienst onder de noemer ‘directe kosten’. Er is bijvoorbeeld sprake van bij het kopen van grondstoffen of directe arbeid die bij de productie betrokken is. Ook andere kosten die rechtstreeks verband houden met het productieproces vallen onder deze paraplu.

Maar wat zijn dan indirecte kosten?

Van indirecte kosten is sprake als bepaalde uitgaven niet rechtstreeks aan een bepaald product of een bepaalde dienst kunnen worden toegerekend. Ze zijn bedoeld voor de de algemene bedrijfsvoering en betreffen verschillende producten of diensten. Denk bijvoorbeeld aan overheadkosten in de fabriek en administratiekosten. Naast direct- en indirect bestaan er nog veel soorten kosten. Laten we ze even op een rijtje zetten:

  • Vaste kosten
  • Variabele kosten
  • Bedrijfskosten
  • Niet-operationele uitgaven
  • Verkoopkosten en administratieve kosten
  • Rente- en belastingkosten

Vaste kosten

Naast directe en indirecte kosten hebben we ook nog ‘vaste kosten’. Zoals de naam al prijsgeeft worden deze uitgaven niet beïnvloed door veranderingen binnen het bedrijf. Vaste kosten blijven dus constant, ongeacht het productie- of verkoopvolume. Zodoende vallen de huur, salarissen van voltijdse werknemers en verzekeringspremies onder ‘vaste kosten’.

Variabele kosten

Naast vaste kosten is er ook nog een variabele variant die we graag willen benoemen. Ze fluctueren op basis van veranderingen in productie- en verkoopvolumes. Voorbeelden van variabele kosten zijn grondstofkosten, directe arbeidskosten per eenheid en transportkosten.

Bedrijfskosten

Laten we vooral de bedrijfskosten niet vergeten. Dit zijn alle uitgaven die te maken hebben met de dagelijkse bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan salarissen, marketingkosten en andere uitgaven die direct in verband staan uitvoering van de hoofdactiviteiten van de onderneming.

Niet-operationele uitgaven

Uitgaven die niet rechtstreeks verband houden met de hoofdactiviteiten van de onderneming noemen we ‘niet-operationele kosten’. Onder deze paraplu vallen onder andere rente op schulden, verlies op de verkoop van activa en juridische kosten

Verkoopkosten en administratieve kosten

Verkoopkosten en administratieve kosten hebben alles te maken met de verkoopactiviteiten en de administratieve activiteiten van een bedrijf. Voorbeelden zijn onder andere salarissen van verkooppersoneel, reclame, reizen en kantoorbenodigdheden.

Rente- en belastingkosten

In dit geval hebben we het over financiële verplichtingen op fiscaal gebied. Zo komen rente uitgaven voort uit de leenactiviteiten van de onderneming, zoals de aflossing van leningen en rente op leningen. Ook aan belastingkosten ontkomt geen enkel bedrijf. Men krijgt bijvoorbeeld te maken met de vennootschapsbelasting, omzetbelasting en andere belastingen die van de overheid afkomstig zijn.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?