Wat zijn activa?

Een van de begrippen die je tijdens het doen van jouw boekhouding tegenkomt, is activa. Activa zijn alle bezittingen van het bedrijf. Deze bezittingen worden aan de linkerkant van de balans aangegeven. Op de balans wordt altijd onderscheid gemaakt tussen Vaste en Vlottende Activa, waarin de verschillende bezittingen van het bedrijf worden ondergebracht om samen tot een bepaald bedrag uit te komen. De Vaste Activa zijn de bezittingen van het bedrijf die langer dan een jaar gebruikt worden. Deze kun je later dus niet verkopen, maar behoren tot het bedrijf.

Wat is een activa?

Een activa is een middel met economische waarde dat een individu, bedrijf of land bezit of beheert met de verwachting dat het in de toekomst financieel voordeel zal opleveren. Activa worden op verschillende manieren ingedeeld. Een standaard manier is op basis van hun fysieke kenmerken. Zo zijn immateriële activa zoals patenten of auteursrechten niet-fysiek, terwijl materiële activa onder andere grond, gebouwen en apparatuur betreft. Andere soorten activa vallen in de financiële categorie, zoals aandelen en obligaties en natuurlijke hulpbronnen zoals oliereserves.

Alles wat waarde creëert

De term ‘activa’ kan ook ruimer worden gebruikt om te verwijzen naar alles wat waarde creëert voor een bedrijf of individu. Goed opgeleid personeel of een trouw klantenbestand worden soms ook als activa gezien. Laten we stellen dat alles wat je kunt gebruiken om inkomsten of waarde te generen ‘activa’ is. Er geldt maar een regel: het moet de potentie hebben jou in de toekomst financiële voordelen te bezorgen.

wat zijn activa

Welke activa bestaan er?

Er bestaan allerlei soorten activa. Laat je er vooral niet door overweldigen en lees je rustig in. Wij geven graag een kort overzicht van verschillende belangrijke activa:

1. Vlottende activa

Ten eerste is er de ‘vlottende activa’. Wie zich verdiept in de wereld van de boekhouding komt deze term vroeg of laat tegen. ‘Vlottende activa’ zijn kortlopende financiële middelen die naar verwachting binnen een jaar worden omgezet in geld. Geldmiddelen en kasequivalenten, voorraden en vorderingen zijn allemaal voorbeelden van vlottende activa.

Wanneer worden vorderingen afgewaardeerd?

Accountants kijken hoe waarschijnlijk het is dat inventaris en vorderingen zullen worden terugbetaald. Vorderingen worden ‘afgewaardeerd’ genoemd als er tekenen zijn dat ze in de toekomst misschien niet meer geïnd kunnen worden. Wanneer bijvoorbeeld de inventaris van een bedrijf verouderd raakt, kan het besluiten de activa af te schrijven.

2. Vaste activa

De vaste activa van een bedrijf zijn de fysieke investeringen op lange termijn die niet gemakkelijk in geld kunnen worden omgezet. Deze activa bieden een bedrijf de mogelijkheid om inkomsten te genereren en in de loop der tijd te groeien. De meest voorkomende voorbeelden van vaste activa zijn onroerend goed, voertuigen, machines en apparatuur.

Waarom zijn vaste activa belangrijk?

Vaste activa zijn belangrijk omdat ze een bedrijf helpen waarde te creëren en inkomsten te genereren. Ze zijn ook cruciaal voor ondernemingen die een grote initiële investering vereisen, zoals productie- of bouwbedrijven. Zonder vaste activa zouden deze bedrijven simpelweg niet kunnen functioneren.

Wat is materiële vaste activa?

De totale investering van een bedrijf in vaste activa staat op de balans onder de rubriek ‘Materiële vaste activa’. Deze rekening omvat de oorspronkelijke kosten van de activa, evenals eventuele latere verbeteringen of upgrades. De balans vermeldt ook de verwachte levensduur van elke activa en de huidige marktwaarde ervan.

3. Financiële activa

Financiële activa zijn de middelen waarover een bedrijf beschikt om aan zijn financiële verplichtingen en doelen te voldoen.  De belangrijkste soorten financiële activa zijn liquide middelen, beleggingen en vorderingen.

Het belang van contant geld

Contant geld is de meest liquide van alle activa en kan onmiddellijk worden gebruikt om aan de huidige verplichtingen of toekomstige behoeften te voldoen. Het saldo van de betaalrekening van het bedrijf is een voorbeeld van contant geld.

Investeringen

Investeringen zijn een ander soort activa, waaronder aandelen, obligaties en onroerend goed. Deze activa kunnen indien nodig in geld worden omgezet, maar zijn niet altijd even gemakkelijk uit te betalen als contant geld.

Vorderingen

Vorderingen zijn geld dat klanten aan het bedrijf verschuldigd zijn voor geleverde maar nog niet betaalde goederen of diensten. Het zal zal uiteindelijk worden omgezet in contant geld wanneer klanten hun facturen betalen.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?