Wat is lang vreemd vermogen?

Met name grote bedrijven hebben veel kapitaal nodig om hun activiteiten te financieren. Ook aan investeringen of een eventuele uitbreiding hangen grote bedrijven. Een van de manieren om aan geld te komen is schuldfinanciering. Dit is geld
dat een bedrijf leent om alle bedrijfsactiviteiten te ondersteunen. Het speelt dan ook een belangrijke rol in de financiële planning op de lange termijn. Voor dit artikel verdiepten wij ons in het begrip ‘lang vreemd vermogen’. Wat houdt het precies in en waar moet je rekening mee houden?

Wat is een lang vreemd vermogen?

Zoals de naam al deels doet vermoeden verwijst een ‘lang vreemd vermogen’ naar financiële verplichtingen met een looptijd van meer dan een jaar.  Simpel gezegd zijn het alle schulden die een bedrijf niet binnen 12 maanden hoeft terug te betalen. Het komt vaak ter sprake bij de financiering van grote projecten, zoals de ontwikkeling van infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling en kapitaalintensieve investeringen. Ook een hypotheek op een bedrijfspand valt onder een lang vreemd vermogen.

Wat is het verschil met een kortlopend vreemd vermogen?

Langlopend is anders dan een kortlopend vreemd vermogen omdat die vaak binnen een jaar kan worden terugbetaald. Een langlopende schuld geeft een bedrijf toegang tot veel kapitaal, terwijl de terugbetaling over een langere periode wordt gespreid.

wat is lang vreemd vermogen

Voorbeelden van langlopende schuldfinanciering

Voor bedrijven zijn er tegenwoordig verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van langlopende schuldfinanciering. Voorbeelden zijn onder andere leningen van financiële instellingen, obligaties en schuldbewijzen. Financiële instellingen verstrekken leningen op basis van de kredietwaardigheid van een bedrijf. Ook het vermogen om de lening terug te betalen speelt een belangrijke rol bij het wel of niet verstrekken van een lening. Banken gaan meestal op deze manier te werk.

Wat zijn de voordelen van een langlopend vreemd vermogen?

Een langlopend vreemd vermogen brengt verschillende voordelen met zich mee. Ten eerste is het doorgaans het een stabiele en voorspelbare financieringsbron, waardoor bedrijven hun activiteiten en investeringen met vertrouwen kunnen plannen. In tegenstelling tot eigen vermogen Bovendien zijn rentebetalingen op langlopende schulden tot op zekere hoogte fiscaal aftrekbaar, waardoor de totale leenkosten van een bedrijf dalen.

Wat zijn de nadelen van deze manier van financieren?

Natuurlijk brengen leningen en schulden met een lange looptijd ook risico’s met zich mee. Die kun je misschien wel raden. Zo is een onderneming verplicht om de schuld plus rente terug te betalen, ongeacht de prestaties van dat jaar. Bij een economische recessie of onvoorziene gebeurtenissen kan het erg lastig worden om schulden terug te betalen. De kans bestaat dat een onderneming in financieel zwaar weer terecht komt.  Zodoende moeten bedrijven, voordat ze langlopende schulden aangaan, zorgvuldig nagaan of ze voldoende inkomsten hebben om aan hun betaalverplichtingen te voldoen.

Hoe kijken investeerders en financiële instellingen naar het vreemd vermogen?

Investeerders en financiële instellingen kijken bij het beoordelen van een bedrijf vaak naar het vreemd vermogen. En ze gebruiken verschillende financiële ratio’s en indicatoren voor hun uitgebreide analyse. Een van de meest gebruikte ratio’s is de verhouding schuld/eigen vermogen. Daarbij wordt de totale schuld vergeleken met het eigen vermogen. Hoe hoger de verhouding tussen schuld en eigen vermogen, hoe meer financieel risico er bestaat. Financiële instellingen kijken ook naar de rentedekkingsratio, die het vermogen meet om rentebetalingen te doen uit bedrijfsinkomsten. Over het algemeen geldt de regel dat een hogere dekkingsratio de kans op wanbetaling verkleint.

Lang vreemd vermogen: belangrijke financieringsbron met een aantal risico’s

We kunnen wel zeggen dat langlopend vreemd vermogen een belangrijke rol speelt bij het financiële reilen en zeilen van een onderneming. Het is een veelvoorkomende bron van financiering voor grote projecten en investeringen. Een lening die pas veel later hoeft te worden terugbetaald maakt het voor veel bedrijven mogelijk om hun langetermijndoelen te bereiken. Het is echter cruciaal om voorzichtig en zorgvuldig te werk te gaan, want een lening afsluiten brengt altijd financiële risico’s met zich mee.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?