Wat is herwaardering?

In de financiële wereld gebruiken veel bedrijven verschillende financiële technieken om hun activa, passiva en eigen vermogen te beheren. Een daarvan is de zogeheten herwaardering. Wat houdt dit precies in?

Wat betekent herwaardering?

Herwaardering betreft het proces waarbij de waarde van een activa of passiva wordt aangepast aan de huidige marktwaarde. Het wordt gebruikt om veranderingen in de waarde van activa en passiva weer te geven die niet het gevolg zijn van normale bedrijfsactiviteiten.  Bij herwaardering is er sprake van waardevermindering, waardevermeerdering of waardecorrecties.

Herwaardering van passiva en activa: een praktijkvoorbeeld

Laten we een praktijkvoorbeeld gebruiken om het begrip herwaardering nog beter te begrijpen. Stel je voor dat er een stijging van vastgoedprijzen op de markt plaatsvindt. Dit kan de waarde van de activa van een bedrijf verhogen. Maar een verandering in de rente zorgt wellicht juist voor een waardeverlaging van de passiva. In dergelijke omstandigheden kan een entiteit ervoor kiezen haar activa of passiva te herwaarderen om hun huidige marktwaarde weer te geven.

wat is herwaardering

Welke drie stappen telt het herwaarderingsproces?

Er zijn drie belangrijke stappen in het herwaarderingsproces, namelijk identificatie, waardering en opname.

Stap 1: Identificatiefase
In de identificatiefase moet de entiteit de te herwaarderen activa of verplichtingen identificeren. Dit houdt in dat de jaarrekening van de entiteit en andere gegevensbronnen worden onderzocht om waardeveranderingen vast te stellen.

Stap 2: Waarderingsfase
In de waarderingsfase moet de entiteit de nieuwe waarde van de activa bepalen. Dit is mogelijk door het verkrijgen van waarderingsrapporten of schattingen van externe deskundigen. Ook het gebruik van interne schattingen op basis van marktgegevens of andere informatie is een optie.

Stap 3: Opnamefase
Daarna is het tijd voor de opnamefase. Daarbij een bedrijf de opnamefase de waarde van de activa in de jaarrekening aanpassen. Dit betreft doorgaans het actualiseren van de boekwaarde van activa in de balans, die zowel meer als minder kan zijn geworden.

Wat is het effect van herwaardering op de jaarrekening?

Herwaarderingen hebben vaak belangrijke gevolgen voor de jaarrekening van een onderneming. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld vaste activa herwaardeert, kan de waarde van de activa op de balans hoger zij. En daardoor neemt de waarde van de totale activa en het eigen vermogen toe. Dit verbetert onder andere het rendement op activa en het rendement op het eigen vermogen.

Wat is een schuldherwaardering?

Het komt ook wel eens voor dat een bedrijf een schuldherwaardering uitvoert. Dit kan leiden tot een afname van de hoeveelheid schuld op de balans. Het gevolg is dat de totale schuld van de onderneming lager wordt en het eigen vermogen juist toeneemt. Daarnaast verbetert het mogelijk de financiële ratio’s, zoals de verhouding schuld/eigen vermogen en de rentedekkingsratio.

Wat zijn de nadelen van herwaardering?

Herwaardering brengt zeker niet alleen maar voordelen met zich mee. Wees je goed bewust van de nadelen. Zo kan het herwaarderen van activa om de huidige marktwaarde weer te geven, de toekomstige afschrijvingskosten verhogen en het nettoresultaat en de winst per aandeel van het bedrijf verlagen. En dit heeft soms een negatief effect op de aandelenprijs van de onderneming en het vertrouwen van de beleggers.

Hoge kosten voor het inhuren van experts

Bovendien is herwaardering een ingewikkeld en tijdrovend proces waar veel middelen en expertise voor nodig is.In sommige gevallen moeten bedrijven externe deskundigen inhuren om waarderingen en taxaties uit te voeren, wat duur kan zijn.

Verhoogde kans op manipulatie

Een ander mogelijk nadeel van herwaardering is dat het kan leiden tot vooringenomenheid en manipulatie. Sommige bedrijven komen wellicht in de verleiding om hun activa en passiva te herwaarderen om de financiële ratio’s te verbeteren en/of om bepaalde financiële doelen te bereiken. Dit leidt mogelijk tot te hoge activa waardes of juist ondergewaardeerde passiva, wat pure misleiding is voor beleggers en andere belanghebbenden.

Wat zijn de voordelen van herwaardering?

Ondanks de mogelijke nadelen kan herwaardering een waardevol instrument zijn voor bedrijven die hun financiële positie willen verbeteren. Wanneer de waarde van het onroerend goed van een bedrijf in de loop der jaren aanzienlijk is gestegen, kan een herwaardering ervoor zorgen dat de balans de werkelijke waarde ervan beter weergeeft. Dit verhoogt mogelijk nettowaarde van het bedrijf verhogen en het vermogen om leningen te krijgen en investeerders aan te trekken.

Beter schuldbeheer

Ook kunnen herwaarderingen bedrijven helpen hun schulden beter te beheren. Als een bedrijf bijvoorbeeld een lening heeft met een variabele rente, kan periodieke herwaardering van de lening veranderingen in de waarde van de lening beter weergeven. Ook zorgt het er voor dat de lening goed op de balans wordt opgenomen.

Jaarrekening en marktomstandigheden komen beter overeen

Een ander voordeel van herwaardering is dat het ondernemingen in staat stelt hun jaarrekening in overeenstemming te brengen met de marktomstandigheden. Dit is met name belangrijk voor ondernemingen die actief zijn in sectoren waar de waarde van activa sterk fluctueert, zoals vastgoed en grondstoffen.

Betere beheersing van belastingdruk

Herwaardering heeft nog meer goede punten. Zo helpt het sommige bedrijven om hun belastingdruk beter te beheersen. Wanneer een activa in de loop der jaren een aanzienlijke waardevermindering heeft ondergaan, kan herwaardering de belastingdruk verlagen door de waardevermindering op de balans weer te geven.

Hoe zorg je voor een transparant herwaarderingsbeleid?

Om valkuilen te vermijden is het belangrijk dat ondernemingen een transparant en strikt herwaarderingsbeleid voeren. Dit houdt onder andere in dat ze duidelijke richtlijnen opstellen over hoe en wanneer ze activa en passiva herwaarderen. Daarnaast moeten ze er voor zorgen herwaarderingen worden uitgevoerd door gekwalificeerde en onafhankelijke deskundigen.

Zorgvuldige analyse van winsten en verliezen is noodzakelijk

Voor het beheer van activa en passiva is een zorgvuldige analyse van de potentiële winsten en verliezen bij herwaardering en een beoordeling van de huidige marktomstandigheden en het bedrijfsklimaat. Ondernemingen moeten zich ook bewust zijn van de mogelijke gevolgen van een herwaardering voor hun jaarrekening en ervoor zorgen dat ze over de nodige deskundigheid en middelen beschikken om het herwaarderingsproces op een transparante en strikte manier uit te voeren.

Herwaardering: een belangrijk instrument in de financiële gereedschapskist

Feit is dat herwaardering een belangrijk instrument is in de financiële gereedschapskist van een onderneming en kan het veranderingen in de waarde van activa en passiva weergeven die niet het gevolg zijn van normale bedrijfsactiviteiten. Herwaardering is echter een complex en  tijdrovend proces en kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op de jaarrekening van een bedrijf. We noemden ze al even in dit artikel. Om de integriteit van het herwaarderingsproces te waarborgen, dienen ondernemingen altijd een transparant en strikt beleid voeren.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?