Wat is een deelneming?

Het komt regelmatig voor dat een onderneming een belang krijgt in een andere onderneming. Het is een strategische keuze om de aandelen van een ander bedrijf in bezit te krijgen. We noemen dit fenomeen ‘deelneming’. Wat houdt het precies in en hoe werkt het?

Wat is een deelneming?

We leggen het begrip deelneming graag uit. Laten we voor het gemak spreken van ‘Onderneming A’ en ‘Onderneming B’.  Op het moment bedrijf A de aandelen in handen krijgt verandert het in de ‘moedermaatschappij’. Het bedrijf waarin het een belang heeft draagt de naam ‘dochtermaatschappij’. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ene rechtspersoon verschaft namelijk kapitaal aan de andere rechtspersoon. We spreken in dat geval ook wel van een besloten of naamloze vennootschap, simpelweg afgekort tot BV en NV. Kort samengevat komt deelneming er op neer dat een BV of een NV een ander bedrijf overneemt.

Wanneer is er sprake van een deelneming?

Er is sprake van deelneming wanneer de moedermaatschappij kapitaal verschaft aan de dochtermaatschappij. Als tegenprestatie ontvangt de moedermaatschappij aandelen. Oftewel: het wordt een aandeelhouder. En dit heeft meteen gevolgen, omdat een aandeelhouder invloed heeft op het andere bedrijf. Zo zit het vaak in het bestuur (maar niet altijd) en stemt het mee over belangrijke bedrijfsbeslissingen.

wat is een deelneming

Waarom kiezen bedrijven van een deelneming?

Bedrijven kiezen natuurlijk niet zomaar voor een deelneming. Het is een manier om efficiënter te werken en om de ontwikkelingen op de markt bij te houden. Laten we een praktijkvoorbeeld gebruiken om dit te verduidelijken. Stel je voor dat een computerbedrijf een ander bedrijf overneemt dat speciale, nieuwe onderdelen voor de pc produceert. Denk bijvoorbeeld aan een bepaalde chip. Door de overname is bedrijf A minder afhankelijk van de chipleverancier. In een dergelijke situatie is een deelname een strategische keuze om verder te groeien.

Hoe zit het met een deelneming en de Belastingdienst?

In Nederland spreekt men an een ‘deelneming’ als een rechtspersoon minstens 20 procent van het kapitaal aan een ander rechtspersoon geeft. De Belastingdienst hanteert een ander percentage, namelijk 5 procent van het nominaal gestorte kapitaal. En dat zijn niet de enige interessante belastingregels. Zo is het niet de bedoeling dat een moederbedrijf belasting betaalt over het resultaat van deelneming en dat het dochterbedrijf te maken krijgt met winstbelasting. Nee, er is in dat geval sprake van een ‘deelnemingsvrijstelling. Dit houdt in dat het resultaat van een deelname alleen voor de rekening van de dochtermaatschappij is. De moedermaatschappij hoeft niets te betalen, zo staat te lezen in de Vennootschapsbelasting.

Hoe wordt een deelneming in de boekhouding opgenomen?

Een deelneming is terug te vinden in de boekhouding van een bedrijf, organisatie of instelling. Sterker nog: het is verplicht om de resultaten van de andere onderneming te vermelden op de winst en verliesrekening. Zowel de waarde van de deelneming(en) als de waarde van de aandelen moeten nauwkeurig vermeld worden. De reden daarvoor is simpel: deelneming maakt deel uit van de activa van de moedermaatschappij.

Waarom is het zo belangrijk om dit onderdeel nauwkeurig te verwerken?

Het is zeer belangrijk om de waarde van de deelname op de juiste manier in de boekhouding te verwerken. Alleen dan wordt snel duidelijk hoe de financiële situatie van beide bedrijven is. De BV heeft immers de aandelen van de NV in bezit, of andersom. En de waarde van aandelen fluctueert. Dus of een deelneming succesvol is hangt deels af van de situatie op de financiële markt.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?