Wat is een bruto bedrag?

In de boekhouding van een bedrijf of ondernemer komen zowel het netto als het bruto bedrag voor. Sterker nog, het is een zeer belangrijk begrip binnen de boekhouding en accountancy. Wat is het precies en op welke manieren wordt het gebruikt en toegepast? Je leest de antwoorden in dit artikel.

Wat is een bruto bedrag?

Het bruto bedrag betreft de totale hoeveelheid winst of inkomsten voordat er sprake is van enige vorm van aftrek of kosten. Denk bijvoorbeeld aan het bedrag dat een bedrijf heeft verdiend voor het verlenen van bepaalde diensten of het verkopen van producten. Bruto is niet het bedrag dat onder aan de streep overblijft. Dit geldt ook voor het loon dat een werknemer ontvangt. Van het totale loonbedrag worden premies en volksverzekeringen afgetrokken. Het bedrag dat overblijft is het netto loon.

wat is een bruto bedrag

Waarom is het belangrijk om het bruto bedrag bij te houden?

Op het moment dat een bedrijf of ondernemer inkomsten heeft, is het zeer belangrijk om het juiste brutobedrag in kaart te brengen. Dit zorgt voor een compleet beeld van de prestaties van een onderneming. De boekhouder berekent aan de hand van het bruto bedrag bijvoorbeeld de ‘brutowinstmarge’. Dit is het percentage van de omzet dat na het betalen van alle inkopen overblijft. Dit is zeer nuttig, aangezien het laat zien wat een onderneming in een bepaalde periode heeft verdiend.

Wat is het verschil tussen bruto en netto?

Soms worden ‘bruto’ en ‘netto’ door elkaar gehaald. Er is echter een duidelijk verschil tussen beide begrippen. Bruto beschrijft de totale hoeveelheid inkomsten of winst voorafgaand aan elke vorm van aftrek of aanpassingen zijn gemaakt. Netto is het bedrag dat overblijft na de aftrek van bepaalde kosten, zoals verzekeringen. Bij een werknemer is dit dus het loon dat hij of zij daadwerkelijk op de rekening gestort krijgt. Het bruto bedrag is vaak alleen te zien in een financieel overzicht. Kortom: netto is het bedrag onderaan de streep, bruto niet.

Hoe wordt bruto gebruikt bij de Belastingaangifte?

Dit bedrag is een manier om het succes of het falen van een bedrijf te evalueren. Het speelt dan ook een belangrijke rol in de fiscale boekhouding. Zo gebruikt een boekhouder de bruto hoeveelheid verdiende inkomsten ook om het belastbaar inkomen van een dienst te bepalen. Vervolgens worden deze gegevens gebruikt bij de Belastingaangifte.

Hoe bereken je het bruto bedrag?

Voor het berekenen van het bruto bedrag hoef je echt geen boekhouder te zijn, want het is vrij simpel. Je moet alle inkomsten of inkomsten die in een bepaalde periode zijn verdiend bij elkaar optellen. Denk bijvoorbeeld aan verkoopopbrengsten, opbrengsten door verhuur en rente-inkomsten. Eventuele kosten of aftrekposten neem je pas later mee.

Andere manieren om de financiële prestaties van een bedrijf te meten

Het bruto bedrag is een belangrijk onderdeel van de boekhouding, maar zeker niet het enige middel om de prestaties van een bedrijf te meten en te evalueren. Ook het netto inkomen, de kasstroom en het rendement op investeringen geven belangrijke inzichten in de financiële prestaties van een bedrijf.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?