Wat is een accountantsverklaring

Voor klanten van bedrijven is van groot belang dat de jaarrekening in orde is. Dit is namelijk van invloed op hun financiële beslissingen. Kloppen de cijfers niet, dan verliezen beleggers en/of investeerders mogelijk veel geld. Een accountant heeft de taak om te achterhalen of het financiële plaatje van een onderneming klopt. Hij of zij stelt een zogeheten ‘accountantsverklaring’ op. Wat is dit precies?

Wat is een accountantsverklaring?

In een accountantsverklaring staat of een jaarrekening klopt of niet. Het is het resultaat van een uitgebreid onderzoek door een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent. In de tekst moet staan dat het om een accountantsverklaring gaat. Dan pas is de beoordeling voldoende en kan men er vanuit gaan dat het onderzochte bedrijf zijn financiële zaken op orde heeft.

Welke bedrijven moeten verplicht een accountantsverklaring laten opstellen?

Nederland telt op dit moment meer dan twee miljoen bedrijven, zo blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een aanzienlijk deel daarvan stelt een jaarrekening op. Dit is een financieel overzicht met de balans, de winst- en de verliesrekening. Met alleen het opstellen van een jaarrekening en je als ondernemer echter nog niet klaar. In sommige gevallen moet je het laten controleren door een accountant. Die stelt vast of de jaarrekening klopt. Overigens hoeft niet elk bedrijf verplicht een accountantscontrole te laten uitvoeren. De verplichting geldt alleen voor ondernemingen die twee jaar lang voldoen aan twee van de drie volgende kenmerken:

  • De omzet is meer dan 12 miljoen euro
  • Het balanstotaal is meer dan 6 miljoen euro
  • Het aantal medewerkers is meer dan 50 (fte)

Benieuwd naar het verschil tussen een boekhouder en een accountant? Lees dan ons artikel: https://zelfboekhouden.com/boekhouder-en-accountant/

accountantsverklaring voorbeeld
accountantsverklaring voorbeeld

Welke soorten accountantsverklaringen bestaan er?

Inmiddels weet je wat een accountsverklaring is en welke bedrijven het verplicht moeten laten uitvoeren. Maar wist je ook dat er drie soorten accountantsverklaringen bestaan? Dit zijn de de controleverklaring, de beoordelingsverklaring en de samenstellingsverklaring. Laten we er eens goed naar kijken.

Controleverklaring

Een zogeheten controleverklaring wordt doorgaans afgegeven door een registeraccountant (RA). Deze verklaring mag nooit of te nimmer openbaar worden gemaakt. Het is strikt vertrouwelijk, tenzij de opdrachtgever anders wenst. Een accountant voert een uitgebreide controle uit van het financiële overzicht van een onderneming. Dit is vaak een jaarrekening, maar betreft sos ook een subsidieafrekening of een verzekerd belang. De accountantsverklaring die er uit voortvloeit kan uitmonden in een ‘goedkeuring’, een ‘beperking’, een ‘oordeelonthouding’ of een ‘afkeuring’.

Beoordelingsverklaring

Een beoordelingsverklaring heeft veel weg van een controleverklaring. In beide gevallen spreekt een accountant na onderzoek zijn of haar oordeel uit over het financiële overzicht van een bedrijf. Net als bij een controleverklaring is het eindoordeel ‘goedgekeurd’, ‘beperking’, ‘oordeelonthouding’ of ‘afgekeurd’. Wel is een beoordelingsverklaring minder uitgebreid dan een controleverklaring. Het betreft slechts een minimaal onderzoek naar het interne systeem van een onderneming.

Samenstellingsverklaring

Wie het financiële overzicht van een onderneming in kaart wil brengen kan ook gebruik maken van een accountant die een samenstellingsverklaring opstelt. Hij of zij kijkt in dat geval vaak naar de jaarrekening. Uiteindelijk geeft de accountant een overzicht met de historische fianciële informatie over een onderneming. Bij het opstellen van de verklaring moet hij of zij zich aan strenge regels houden. Zo is het delen van de gegevens streng verboden omdat het om vertrouwelijke informatie gaat.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?