Wat is de boekingsdatum?

Een boekhouder speelt een belangrijke rol binnen het financiële reilen en zeilen van een bedrijf. Zo is deze specialist verantwoordelijk voor de gehele boekhouding. Een overzicht van de koop- en verkopen binnen de onderneming maakt daar deel van uit. En daar hoort ook de zogeheten ‘boekingsdatum’ bij. Wat houdt dit precies in? Wij zochten het voor je uit.

Wat is een boekingsdatum en waarom is het belangrijk?

Een boekingsdatum betreft de datum waarop een financiële aankoop wordt vastgelegd in de boekhoudkundige documenten. Deze datum wordt gebruikt om transacties te classificeren en te organiseren. Bij het opstellen en bijhouden van nauwkeurige en actuele financiële documenten is een goede datum dan ook essentieel.

Wanneer wordt een boekingsdatum gebruikt?

In de boekhouding is het heel belangrijk om transacties nauwkeurig vast te leggen op het moment dat ze plaatsvinden. Op die manier zijn alle financiële verklaringen correct en in overeenstemming met talrijke boekhoudkundige regels. Een boekhouder gebruikt de boekingsdatum ook om aankopen te categoriseren en ook te ordenen, zodat de financiële positie van een bedrijf op elk moment helder in kaart te brengen is.

Wat is een boekingsdatum

De boekingsdatum en financiële transacties

Een boekingsdatum draagt bij aan het chronologisch ordenen van transacties. Dit is belangrijk bij het opstellen van financiële overzichten zoals de balans, de resultatenrekening, het kasstroomoverzicht en het mutatieoverzicht van het eigen vermogen. Deze financiële overzichten worden maandelijks, per kwartaal of jaarlijks opgesteld en tonen de financiële positie van een bedrijf aan het eind van de periode.

Welke rol speelt de boekingsdatum bij belastingaangiftes?

Hopelijk begrijp je inmiddels goed wat een boekingsdatum is. Toch hebben we nog niet alles verteld. Wist je dat het bijvoorbeeld ook heel nuttig is bij het opstellen van belastingaangiften? De Belastingdienst wil graag dat transacties worden geregistreerd en gerapporteerd volgens specifieke richtlijnen. De boekingsdatum is een van de elementen die er voor zorgt dat aan deze eisen wordt voldaan. Aan de hand van deze informatie kan men bijvoorbeeld de hoogte van een belastingschuld voor een bepaalde periode bepalen.

Boekhoudcontroles en audits

Een boekhouder is ook betrokken bij de uitvoering van boekhoudcontroles en audits. Interne boekhoudcontroles worden ingesteld om ervoor te zorgen dat financiële transacties correct worden geregistreerd en dat de financiële staten nauwkeurig en betrouwbaar zijn. En ook daar speelt de boekingsdatum een belangrijke rol. Controleurs gebruiken het namelijk om na te gaan of de transacties in de juiste periode zijn geboekt. Dit zorgt er voor dat de jaarrekening geen fouten bevat.

De boekdatum bij boekhouding op kasbasis en transactiesbasis

Wist je dat er verschillende soorten boekhouding bestaan?. Laten we er twee noemen: boekhouding op kasbasis en boekhouding op transactiebasis. Bij boekhouding op kasbasis worden transacties geregistreerd op het moment dat er geld betaald of ontvangen wordt. Boekhouding op transactiebasis werkt net een beetje anders. In dat geval worden transacties geregistreerd op het moment dat ze plaatsvinden, ongeacht het moment van betalen of ontvangen.  Beide boekhoudmethoden gebruiken een boekingsdatum, maar die heeft wel net een andere betekenis.

Welke voor- en nadelen heeft een boekhouding op kasbasis?

Bij een boekhouding op kasbasis is de boekdatum de datum waarop geld wordt ontvangen of uitbetaald. Deze methode wordt vaak gebruikt door kleine bedrijven en particulieren, omdat het eenvoudig te begrijpen en uit te voeren is. Nadeel is echter dat het geen volledig beeld van de financiële positie van een bedrijf geeft. Het laat namelijk niet zien wanneer transacties zijn uitgevoerd.

Welke voor- en nadelen heeft een boekhouding op transactiebasis?

In de boekhouding op transactiebasis is de boekingsdatum de datum waarop transacties plaatsvinden, ongeacht wanneer de betaling is ontvangen of gedaan. Deze methode geeft een vollediger beeld van de financiële positie van een bedrijf . Zodoende gebruiken grote ondernemingen, organisaties en instellingen liever deze methode. Wel is het complexer dan boekhouden op kasbasis en vereist een meer gedetailleerde administratie.

Conclusie: onderschat het belang van de boekingsdatum niet

Voor welke methode je ook kiest: de boekingsdatum draagt in belangrijke mate bij aan een nauwkeurige, correctie en actuele financiële administratie. Zo kun je er transacties mee indelen en ordenen. En een goede boekhouding is belangrijk voor elke onderneming, hoe groot of klein is. Ook speelt de boekingsdatum een sleutelrol bij het opstellen van jaarrekeningen en bij interne boekhoudcontroles en audits van een bedrijf. Kortom: onmisbaar!

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?