Wat is een besloten vennootschap?

Wie regelmatig artikelen over de financiële markten leest komt dit fenomeen vroeg of laat tegen: besloten vennootschap. Maar wat zijn het en welke rol spelen ze in het bedrijfsleven? In dit artikel leggen we het je haarfijn uit.

Wat is een besloten vennootschap?

Een besloten vennootschap is een bedrijfsorganisatie die niet openbaar wordt verhandeld en waarvan de effecten niet aan een openbare beurs zijn genoteerd. Dit betekent dat het eigendom en de financiële informatie van het bedrijf niet beschikbaar zijn voor het publiek en meestal alleen gedeeld worden met de eigenaren en leidinggevenden van het bedrijf. Ook deze vennootschappen komen vaak voor:

1 – Naamloze vennootschap

Dit type onderneming heeft een rechtspersoonlijkheid, wat inhoudt dat het zelf mag handelen. Ook het nemen van beslissingen is geheel aan de onderneming zelf. Het naamloze vennootschap is de ondernemer en de leiding ligt in handen van het bestuur. Het vermogen van het naamloze vennootschap betaat uit aandelen. De aandeelhouders hebben deze in het bezit en dus veel macht binnen een onderneming.

wat is een besloten vennootschap

2 – Maatschap

Bij een maatschap is er sprake van twee of meerdere eigenaren. Zij werken met elkaar samen om van de onderneming een groot succes te maken.

3 – Bedrijven zonder winstoogmerk

Dit type bedrijf richt zich liefdadige, educatieve, religieuze of andere doeleinden van algemeen nut. Non-profit bedrijven zijn vrijgesteld van belastingen op hun inkomsten, zolang zij aan bepaalde eisen voldoen.

4 – Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (LLC)

Het vierde type vennootschap is de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. We noemen dit ook wel het ‘Limited Liability Partnership’ (LLC). LLC’s zijn bedrijven die hun eigenaren een beperkte bescherming bieden tegen schulden en rechtszaken die voortvloeien uit de bedrijfsactiviteiten. LLCs kunnen eigendom zijn van één of meer personen. Daarnaast worden ze op verschillende manieren gestructureerd. om winsten en verliezen onder de eigenaren te verdelen.

Waarin verschilt een vennootschap van een particulier bedrijf?

In de bedrijfswereld vind je ook particuliere ondernemingen. Die kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder eenmanszaken, partnerschappen en vennootschappen. In een eenmanszaak is de eigenaar de enige die beslissingen over de onderneming neemt. Dit betekent ook dat hij of zij persoonlijk verantwoordelijk voor alle schulden en verplichtingen van het bedrijf. Een vennootschap is anders omdat het een bedrijfsstructuur is die een afzonderlijke juridische entiteit vormt ten opzichte van haar eigenaars. Dit betekent dat de vennootschap zelf, dus niet de eigenaren of aandeelhouders, aansprakelijk is voor de handelingen en schulden van de onderneming.

Andere mate van transparantie en controle

Een particuliere onderneming is echter eigendom van één of enkele individuen en hoeft niet dezelfde mate van transparantie te hebben als een beursgenoteerde onderneming. Privébedrijven kunnen verschillende vormen aannemen, zoals eenmanszaken, partnerschappen en vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (LLC’s). De eigenaren van een besloten vennootschap hebben meer controle over de bedrijfsvoering en het besluitvormingsproces, maar zijn ook persoonlijker aansprakelijk voor de schulden en handelingen van de onderneming.

Andere mate van juridische scheiding

Kortom, het belangrijkste verschil tussen een vennootschap en een particuliere onderneming is de mate van juridische scheiding tussen de onderneming en haar eigenaars. Ook het aantal eigenaars en de vereiste mate van transparantie verschilt.

Wat zijn de voordelen van particuliere bedrijven?

Particuliere bedrijven hebben enkele voordelen ten opzichte van vennootschappen. Zo zijn ze meer flexibel als het om besluitvormingsprocessen gaat omdat ze niet onderworpen zijn aan hetzelfde niveau van regelgevend toezicht en publieke controle. Daardoor zijn ze vaak wendbaarder en beter in staat om in te spelen op veranderingen dan overheidsbedrijven. Dit kan een groot voordeel zijn in bedrijfstakken die snel veranderen of turbulent zijn.

Geen financiële informatie openbaar en beter inzicht in klanten

Een ander voordeel van een particulier bedrijf is dat het geen financiële informatie openbaar hoeft te maken, wat gunstig kan zijn voor bedrijven die bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke informatie willen beschermen. Tevens hebben particuliere bedrijven vaak een beter inzicht in hun klanten en kunnen hun producten en diensten daarop afstemmen. Deze klantgerichtheid leidt mogelijk tot tot meer loyaliteit en herhalingsaankopen.

Lagere overheadskosten

Tenslotte  liggen de overheadkosten doorgaans lager dan die dan overheidsbedrijven, waardoor ze een concurrentievoordeel hebben. Ze zijn doorgaans ook minder bureaucratisch, wat de besluitvorming vaak sneller en gemakkelijker maakt.

Wat zijn de nadelen van particuliere bedrijven?

Particuliere bedrijven hebben ook enkele beperkingen die je niet over het hoofd mag zien. Zo hebben ze soms moeite met het aantrekken van kapitaal omdat ze geen aandelen van hun bedrijf kunnen verkopen op een openbare beurs. En vaak hebben ze niet hetzelfde niveau van geloofwaardigheid of zichtbaarheid als beursgenoteerde bedrijven, wat het moeilijker kan maken om klanten of werknemers aan te trekken.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?