Wachttijden Belastingtelefoon Nog Nooit Zo Kort Als in 2021

In 2019 was de gemiddelde wachttijd nog 3,9 minuten bij de Belastingtelefoon. In 2021 was dit nog maar 2,5 minuten. Er vindt dus een daling in de wachttijden plaats. Zelfboekhouden.com deed onderzoek naar deze wachttijden en de wachttijden per belastingcategorie.

Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de meest actuele cijfers van de Belastingdienst. De cijfers in het onderzoek betreffen de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 (3 jaar).

De belangrijkste conclusies zijn als volgt:

  1. De wachttijden bij de Belastingtelefoon zijn in 2021 met 64,1% gedaald ten opzichte van 2019. 
  2. Van alle categorieën was de wachttijd bij de Belastingtelefoon bij vragen over toeslagenaffaire het langst.
  3. Intermediairs met vragen kregen gemiddeld binnen 1,6 minuten een medewerker aan de lijn. Dat is minstens 2x zo snel als wanneer slachtoffers van de toeslagenaffaire bellen.

Wachttijden met 64,1% gedaald sinds 2019

De Belastingtelefoon dient als assistentie voor mensen die vragen hebben over het Nederlandse belastingstelsel. Burgers en bedrijven kunnen bij de medewerkers van de telefoonlijn terecht voor belastingvragen over particulieren, toeslagen, auto, buitenland, ondernemingen en intermediairs. 

De jaarlijkse gemiddelde wachttijd bedraagt in 2019 nog circa 3,9 minuten. In 2020 was dat daarentegen 3,1 minuten.

 
In 2021 is dit nog maar 2,5 minuten. Dat is een daling van 64,1%

Het opvragen van de gehele dataset kan bij Mark, via info@zelfboekhouden.com. Wil je deze grafiek overnemen? Kopieer en plak dan deze code:

<iframe src='https://flo.uri.sh/visualisation/8611585/embed' title='Interactive or visual content' class='flourish-embed-iframe' frameborder='0' scrolling='no' style='width:100%;height:600px;' sandbox='allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation'></iframe>

Gemiddelde wachttijden bij de Belastingtelefoon loopt sterk uiteen

Per belastingcategorie verschilt de wachttijd sterk. De gemiddelde wachttijden over een periode van drie jaar zijn als volgt:

  1. Toeslagen (4,8 minuten)
  2. Particulier (3,8 minuten)
  3. Ondernemingen (3,2 minuten)
  4. Buitenland (2,4 minuten)
  5. Intermediairs (1,6 minuten)

De gemiddelde wachttijd bedroeg bij de toeslagen categorie 4,8 minuten over de gehele onderzoeksperiode van drie jaar. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van het gemiddelde van de intermediairs-categorie. 


Intermediairs met vragen kregen het snelst een medewerker te spreken. Zijn stonden gemiddeld 1,6 minuten in de wachtrij.

Langste wachttijden voor bellers over toeslagen

Ook mensen die de dupe waren van de toeslagen affaire, konden bij de Belastingtelefoon aankloppen voor al hun vragen over de toeslagen. Uit het onderzoek blijkt echter dat deze mensen gemiddeld de langste wachttijden bij de Belastingtelefoon moesten verduren. 

Zeker in de periode van juli 2019 tot en met maart 2020 stonden bellers gemiddeld 9,5 minuten in de wachtrij. Gelukkig is dat aantal wel al flink gedaald in 2021. In januari 2021 was de gemiddelde wachttijd 2,4 minuten

De lange wachtrij voor bellers over toeslagen is ook zichtbaar in de top 50 langste wachttijden. Het is bijvoorbeeld wel opvallend is dat 82% van de top 50 langste wachttijden ging over toeslagen. De dag met de langste wachttijd was 25 september 2019 Als je op die dag hulp nodig had, moest je gemiddeld 22,3 minuten wachten.

Dit betekent automatisch dat 50% van de bellers veel langer dan 22 minuten in de wacht stond.

Bellers hangen op na een te lange wachttijd

De meest ongeduldige bellers zijn de bellers voor de particulieren belastingcategorie. Uit ons onderzoek is gebleken dat 76% van de top 50 dagen met de meeste ophangende bellers particulieren bellers waren. 

De dag waarop de meeste mensen ophingen was 28 April 2020

Ongeveer 7000 van de 26000 particulieren bellers hingen op, op de dag waar de gemiddelde wachttijd 8 minuten was.

Mensen die bellen naar toeslagen wachten gemiddeld een stuk langer. Op 22 Juli 2019 belde er ongeveer 16000 mensen. ongeveer 6000 bellers hingen op terwijl de gemiddelde wachttijd ruim 17 minuten was.

Onderzoeksopzet

Zelfboekhouden.com heeft onderzoek gedaan naar de wachttijden bij de Belastingtelefoon in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021 (3 jaar). Hiervoor zijn openbare gegevens gebruikt van de Belastingdienst. De gemiddelde wachttijden in het onderzoek zijn getoond in minuten en afgerond op één decimaal. 


Het opvragen van de gehele dataset kan bij Mark, via info@zelfboekhouden.com.

Over mij

ZelfBoekhouden is een platform dat vanuit veel passie voor het accountancy vak is ontstaan. Oprichter Mark Rosbergen startte het platform met als doel om mensen te helpen met hun ondernemersvragen, met name op het gebied van boekhouden. Met meer dan 20 jaar ervaring in accountancy worden ondernemers dagelijks geholpen om verder te komen met hun onderneming. Hoe? Oplossingen bieden voor alle ondernemersvraagstukken in de vorm van vergelijkingstools, templates, rijkgevulde artikelen en tips! Wij helpen jouw onderneming verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *