Signify; wereldleider in verlichting

Signify noemt zichzelf wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten. Van oudsher was Signify een divisie van Koninklijke Philips Electronics N.V. Het heeft expertise in de ontwikkeling, productie en toepassing van innovatieve verlichtingsproducten, -systemen en -diensten. Bovendien was het een drijvende kracht achter verschillende technologische transities, waardoor de basis werd gelegd voor zijn huidige sterke punten en zijn leidende positie in de overgang van de verlichtingsindustrie van conventionele verlichtingstechnologieën naar LED-verlichtingstechnologieën en verlichtingssystemen en diensten.

© Signify

Met zo’n 37.000 werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten ze het potentieel van licht om de kwaliteit van het leven van mensen te verrijken en bij te dragen aan een duurzame wereld.

In dit artikel lees je over de financiële groei die Signify doormaakt, welke ontwikkelingen er plaatsvinden binnen Signify en hoe zij bijdragen aan de Europese Green Deal én legale cannabis teelt.

 Wederom een stijgende lijn in omzet in het tweede kwartaal 2022

In het tweede kwartaal dit jaar bleef de omzet groeien. De negatieve effecten van de oorlog in Oekraïne, de lockdowns in China en de zwakkere consumentenomgeving bleken niet in verhouding te staan tot de groei die het professionele segment maakte.

Signify verwacht dat de tegenwind die wordt veroorzaakt door bovenstaande oorzaken in de tweede helft van het jaar zal afnemen. Wanneer dan ook de doorlooptijden van leveranciers korter wordt zal ook de cashflow verder normaliseren. “We blijven vastbesloten om in ons bedrijf te investeren en onze groeidoelstellingen op de lange termijn te stimuleren. Ons uitgebreide portfolio van duurzame en geconnecteerde verlichtingsoplossingen positioneert Signify op een unieke manier om in te spelen op de verhoogde vraag naar energiezuinige verlichting” aldus CEO Eric Rondolat.

Wat in het voordeel is van Signify is dat door de globale energiecrisis de vraag naar energie-efficiënte producten flink is toegenomen. Zo bieden zij verlichting aan die 60 tot 70 procent kan besparen te opzichte van normale verlichting.

In het tweede kwartaal werden de volgende doelstellingen behaald:

–   Signify’s groeide met maar liefst 3 miljoen aangesloten lichtpunten: van 100 miljoen in Q1 naar 103 miljoen in Q2 (2022).

–   Ze behaalden een omzetstijging van maar liefst 14,1%

–   84% van de totale omzet behaalden zij met LED verlichting

–   De schuldratio van Signify is 1,7: gelijk aan een jaar eerder

–   De vrije kasstroom steeg van 104 miljoen naar 135 miljoen euro

–   Onder aan de streep restte in het tweede kwartaal een nettowinst van 248 miljoen euro tegen 82 miljoen euro een jaar eerder.

De Groene Switch

De Green Deal van de EU is ’s werelds meest uitgebreide initiatief voor klimaatactie en wordt de “man-op-de-maan-moment van de EU” genoemd. De doelstellingen zijn duidelijk en helder uiteengezet:

–   Een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul in 2050

–   Economische groei zonder uitputting van grondstoffen

–   Geen mens of regio die aan zijn lot wordt overgelaten

Ook Signify wil aan deze doelstellingen bijdragen en doen dit met hun initiatief De Groene Switch. LED en connected lighting vormen volgens Signify één van de eenvoudigste en snelste manieren om de uitstoot van broeikaseffecten terug te dringen. Overschakelen op LED verlichting in gebouwen en op straat kan het verlichtingsgerelateerde energieverbruik in de bebouwde omgeving met wel 80% verlagen. Overstappen op LED en connected verlichting kan de EU maar liefst € 40 miljard besparen en kan de CO₂-uitstoot met ongeveer 100 miljoen ton per jaar verlagen.

Signify heeft met succes de overname van Fluence afgerond

Eind 2021 maakte Signify bekend voor omgerekend € 242 miljoen het Texaanse bedrijf Fluence over te willen nemen. Afgelopen mei werd bekend dat deze overname succesvol is gebleken.

De aankoop past in de strategie van Signify om te groeien in aantrekkelijke segmenten en de ambitie om de beschikbaarheid van voeding te verbeteren. De lampen van Signify helpen tuinbouwers om minder energie te verbruiken en tegelijkertijd de opbrengsten te vergroten. Deze markt zal jaarlijks met meer dan 20 procent groeien tot 1,6 miljard euro in 2024 wereldwijd, zo stelde Signify bij aankondiging van de overname.

De ontwikkeling van innovaties zal door de overname van Fluence sneller gaan. Signify en Fluence hebben beide een sterke innovatie-afdeling en een groot marketingbudget. Wanneer de twee afdelingen van de bedrijven samengevoegd worden zal het interessant worden hoe zij verdere ontwikkelingen en innovaties in de verlichting branche zullen brengen. Samen zullen de bedrijven in staat zijn om ’s werelds meest geavanceerde tuinbouwtechnologie te leveren aan telers op wereldwijde schaal. Ledverlichting wordt in ieder geval aantrekkelijker nu elektriciteit duur is en LED´s steeds efficiënter worden.

Lichttoepassingen bij legale cannabis

Door de overname krijgt Signify ook toegang tot lichttoepassingen van Fluence die worden gebruikt bij de legale teelt van cannabis. Deze teelt zorgde voor het grootste deel van de omzet bij Fluence. Dat komt door de legalisering in Canada en veel Amerikaanse staten in de afgelopen jaren.

Signify benadrukt dat het alleen verlichtingsproducten voor de cannabisindustrie levert aan telers die daar wettelijk toestemming voor hebben. Het gaat dan ook alleen om landen waar de teelt voor recreatief gebruik is toegestaan. Signify houdt zich dan ook aan de lokale wetgeving en zal geen verlichting leveren voor cannabisproductie in regio’s waar dit niet is toegestaan.

Over mij

ZelfBoekhouden is een platform dat vanuit veel passie voor het accountancy vak is ontstaan. Oprichter Mark Rosbergen startte het platform met als doel om mensen te helpen met hun ondernemersvragen, met name op het gebied van boekhouden. Met meer dan 20 jaar ervaring in accountancy worden ondernemers dagelijks geholpen om verder te komen met hun onderneming. Hoe? Oplossingen bieden voor alle ondernemersvraagstukken in de vorm van vergelijkingstools, templates, rijkgevulde artikelen en tips! Wij helpen jouw onderneming verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *