Wat is een bezwaartermijn?

Bedrijven, boekhouders en individuen krijgen er soms mee te maken: een bezwaartermijn.  Het is belangrijk om bij geldzaken van de hoed en de rand te weten. Zodoende vertellen we je graag alles wat je moet weten over dit belangrijke begrip. Wat is een bezwaartermijn en waar moet je rekening mee houden als er sprake van is?

Wat is een bezwaartermijn?

In de financiële wereld verwijst een bezwaartermijn naar een specifieke periode waarbinnen een partij bezwaar kan maken tegen een bepaalde beslissing, bijvoorbeeld op financieel gebied. Maar men kan ook bezwaar aantekenen tegen het ontslag van een medewerker van een bedrijf of iets in die trend. Een bezwaartermijn is meestal bij wet- of regelgeving vastgesteld en is bedoeld om belanghebbenden de gelegenheid te bieden de transactie of het besluit te bekijken en te onderzoeken. Daarna kan men eventuele bezwaren naar voren brengen.

wat is een bezwaartermijn

Wanneer vindt een bezwaarperiode plaats?

Een bezwaarperiode is een specifieke periode waarbinnen personen of instanties bezwaren mogen uiten over een bepaalde zaak of beslissing. Het wordt vaak vastgesteld als onderdeel van een juridisch of administratief proces. Uiteindelijk is het de bedoeling dat eventuele problemen of bezwaren op tafel komen voordat een definitief besluit wordt genomen.

Wat is het doel van een bezwaartermijn?

Het doel van de bezwaartermijn is om ervoor te zorgen dat alle partijen de kans krijgen om een besluit of een transactie te bekijken en het in overweging te nemen. Vervolgens heb jij of een andere partij de gelegenheid te bieden eventuele problemen of bezwaren aan de orde te stellen voordat de transactie of het besluit definitief wordt gemaakt.

Voorbeelden van bezwaarperiodes

Een bezwaarperiode maakt vaak onderdeel uit van een fusie of overname. In dat geval is het een periode na de aankondiging van de deal, waarin aandeelhouders of andere belanghebbenden de voorwaarden van de overeenkomst kunnen bekijken. Vervolgens heeft men het recht om eventuele bezwaren naar voren te brengen. Hierbij nog enkele andere voorbeelden van een bezwaarperiode in de financiële wereld:

  • Overnemingsproces: Tijdens het underwritingproces hebben beleggers de gelegenheid om de contracten door te nemen en eventuele bezwaren kenbaar te maken voordat ze definitief akkoord gaan met de investering.
  • Obligatie-uitgiften: Wanneer een onderneming of overheidsinstelling obligaties uitgeeft, mogen obligatiehouders gedurende een bepaalde periode bezwaar maken tegen de voorwaarden van de obligatie-uitgifte (als daar aanleiding toe is)
  • Beursgang (IPO’s): Tijdens het IPO-proces hebben beleggers de mogelijkheid om de informatie te bestuderen en bezwaren in te dienen voordat ze wel/niet overstag gaan.
  • Herstructurering: Bij bedrijfsherstructureringen, zoals faillissementsprocedures, kunnen schuldeisers gedurende een bepaalde bezwaarperiode bezwaar maken tegen het voorgestelde herstructureringsplan.
  • Aanbestedingen: Bij een overnamebod hebben de aandeelhouders van een onderneming de mogelijkheid om het bod te beoordelen en eventuele bezwaren in te dienen voordat ze het bod aanvaarden of verwerpen.
  • Vermogen/erfenissen: Hierbij mag je als begunstigde gedurende een bepaalde bezwaartermijn bezwaar maken tegen de verdeling van activa zoals die in een testament of trust is vastgelegd.

Toepassingen van bezwaarperiodes in de praktijk

Laten we ons eens verder verdiepen in het bovenstaande rijtje. Een veel voorkomende toepassing van een bezwaartermijn is in de context van planning en ontwikkeling. Wanneer een lokale overheid bijvoorbeeld een nieuw ontwikkelingsproject voorstelt, is het verplicht om  een bezwaarperiode in te lassen waarin leden van de gemeenschap hun bezwaren of zorgen over het project kunnen uiten. Dat kan gaan over de gevolgen van het project voor het milieu, maar ook het verkeer of de impact op de lokale gemeenschap.

Vermogen en erfenissen

Een ander veelvoorkomend gebruik van een bezwaarperiode is in de context van het vermogen en erfenissen. Wanneer iemand een testament schrijft, kan hij of zij een bezwaartermijn aangeven waarbinnen begunstigden of andere belanghebbenden bezwaar kunnen maken tegen de voorwaarden van het testament. Dit is zeer nuttig wanneer er bijvoorbeeld geschillen ontstaan over de verdeling van activa of zorgen over de geldigheid van het testament.

Octooiaanvragen

Bezwaartermijnen komen ook voor in andere situaties. Denk bijvoorbeeld aan octrooiaanvragen. In een dergelijke biedt de bezwaarperiode belanghebbenden de mogelijkheid om bezwaren of zorgen over het proces of het voorgestelde besluit naar voren te brengen. Daarbij verdiept men zich in relevante informatie, om zo eventuele problemen aan te pakken voordat het te laat is.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?