Wat zijn vergelijkende cijfers?

Bedrijven streven altijd naar succes en mooie winsten. Want wees eerlijk: waarom start je anders een onderneming? Natuurlijk kan het ook zijn dat je iets goeds wilt doen voor de wereld. Dit kan prima hand in hand gaan met het verdienen van geld (behalve als je non-profit bent uiteraard). Voor wie succes wil boeken is het gebruik van vergelijkende cijfers van groot belang. Wat houdt dit precies in?

Wat zijn vergelijkende cijfers?

Bedrijven gebruiken verschillende methodes, technieken en metingen om zich een weg te banen door de dynamische wereld van vandaag de dag. Misschien heb je ook wel een eigen onderneming en krijg je te maken met bepaalde uitdagingen. Het gebruik van cijfers is een uitstekend middel om uit te vinden of je nog op de goede weg zit als bedrijf. Je meet er de prestaties van de afgelopen periode mee én het is een manier om te vergelijken met concurrenten. En daarmee komen we aan bij het begrip ‘vergelijkende cijfers’. Het zijn niets anders dan gegevens die je gebruikt om de financiële prestaties van een bedrijf te evalueren in relatie tot een specifieke periode of in vergelijking met andere bedrijven in dezelfde sector. Denk bijvoorbeeld aan informatie over:

  • De winstgevendheid
  • De liquiditeit
  • De solvabiliteit
  • De efficiëntie van het bedrijf

Waarom zijn vergelijkende cijfers belangrijk?

Door cijfers te vergelijken zijn bedrijven uiteindelijk in staat om betere beslissingen te neen over hun financiële strategie. Op basis van bepaalde informatie kan een bedrijf bijvoorbeeld besluiten om op bepaalde zakelijke onderdelen te besparen. Of wie weet ontdekt men wel nieuwe inkomstenbronnen. Of de cijfers laten zien dat er in vergelijking met concurrenten sprake is van dalende winstgevendheid. In dat geval is het tijd om te evalueren en om mogelijk actie te ondernemen. Van de omgekeerde situatie is soms ook sprake. Stel je voor dat de cijfers laten zien dat een bedrijf op een paar belangrijke gebieden beter presteert dan de concurrent. In dat geval is het van groot belang om de sterke punten op te spelen
en om een voordeel te behalen ten opzichte van de concurrentie.

wat zijn vergelijkende cijfers

Bedrijven merken waarschuwingssignalen sneller op

De stabiliteit van een bedrijf op de lange termijn is onder andere afhankelijk van de risicobeoordeling. En dat kan alleen door goed te kijken naar de cijfers en door bepaalde gegevens met elkaar te vergelijken. Misschien komen er wel bepaalde problemen aan het licht die uiteindelijk financiële instabiliteit veroorzaken. Het onderzoeken van bepaalde rati’s is noodzakelijk om vroegtijdige waarschuwingssignalen op te merken. Denk bijvoorbeeld aan de quick ratio, waar we het zometeen over gaan hebben. Door iets vroeg te signaleren kun je snel actie ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van de liquiditeit om de financiële positie te versterken. Met voldoende geld in kas is het geen probleem wanneer de zaken (tijdelijk) iets minder goed gaan.

Meer vertrouwen onder externe partijen/belanghebbenden

Vergelijkende gegevens dragen in belangrijke mate bij aan de interne besluitvorming. Ook dit maakt ze zeer belangrijk. Waarom? Omdat positieve cijfers het vertrouwen onder externe partijen vergroot. Denk bijvoorbeeld aan investeerders die mogelijk interesse hebben in het bedrijf. Crediteuren, aandeelhouders en investeerders kijken meestal naar de cijfers om het financiële succes van een bedrijf te beoordelen. Goede resultaten leiden mogelijk tot meer investeringen en/of leningen om te kunnen groeien als bedrijf.

Hoe vergelijk en beoordeel je de winstgevendheid van een bedrijf?

Laten we eens kijken naar de winstgevendheid. We schreven er al kort over in dit artikel. Het is belangrijk om cijfers met betrekking tot de winst te vergelijken en te beoordelen. Maar hoe doe je dat? Onder andere door trendanalyse. Daarbij vergelijk je de huidige winstgevendheid van een bedrijf met eerdere periodes. Stijgt of daalt de winst? Groeit het bedrijf meer of minder door de verkoop van bepaalde producten en/of diensten? Daarnaast kijk je bij het beoordelen van de winstgevendheid naar maatstaven zoals de nettowinstmarge en het rendement op eigen vermogen.

De rol van liquiditeit en solvabiliteit

Vergelijkende cijfers komen ook aan bod bij het bepalen van de liquiditeit en solvabiliteit van een bedrijf. Zo laten liquiditeitsratio’s, zoals de quick ratio en de current ratio, zien hoe goed een onderneming op korte termijn zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Zijn de ratio’s vrij hoog? Dan is er hoogstwaarschijnlijk sprake van een gezonde financiële situatie. Solvabiliteitsratio’s, zoals de verhouding tussen schuld en eigen vermogen, tonen aan of een bedrijf kan voldoen aan allerlei langetermijnverplichtingen. Dat is alleen mogelijk met voldoende liquiditeit, oftewel genoeg geld in kas. Probeer als bedrijf een hoge debt-to-equity ratio te voorkomen. Dit is vaak een teken van overmatig lenen en toekomstige financiële problemen.

Het belang van concurrentieanalyse

Vergelijkende gegevens zijn onmisbaar bij het uitvoeren van een concurrentieanalyse. Dit betekent dat je de prestaties vergelijkt met concurrerende bedrijven uit (grotendeels) hetzelfde segment of branche. Op basis van vergelijkend onderzoek ontdek je vrij snel waarin het bedrijf uitblinkt of achterblijft bij de concurrentie. Is er op bepaalde gebieden sprake van achterstand? Breng de gebieden voor verbetering snel in kaart en stel een aantal doelen op zodat je beter presteert. En wie streeft het bedrijf binnen de kortste keren de concurrentie voorbij.

Patronen en trends gebruiken: waarom is het belangrijk?

Het vinden van bepaalde patronen en trends in de loop van de tijd is zeer belangrijk als om het vergelijkende cijfers gaat. Door cijfers over verschillende periodes te bekijken ontdekt een onderneming mogelijk bepaalde tendensen die telkens terugkeren. Een gestage daling van de winstmarges wijst bijvoorbeeld op operationele problemen die aandacht nodig hebben. Aan de andere kant duidt een gestage stijging van bepaalde ratio’s op succesvolle strategieën die je misschien wel vaker kunt toepassen.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?