Wat zijn openstaande posten crediteuren?

Over het algemeen hechten bedrijven veel waarde aan het monitoren van de financiële in- en uitstroom. Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat de boekhouding op orde is om de groei van de organisatie te stimuleren. Een begrip die je daarom vaak voorkomt in deze branche is ‘openstaande posten crediteuren’. Als bedrijfsleider is het van groot belang dat je kennis hebt van dit concept. Wat zijn openstaande posten crediteuren? In dit artikel lees je er alles over!

Wat zijn openstaande posten crediteuren?

Openstaande posten crediteuren hebben betrekking op rekeningen van een bedrijf die nog verschuldigd zijn aan hun leveranciers of crediteuren. Wanneer een onderneming gebruikmaakt van een goed of dienst van een leverancier op krediet, wordt dat in de boeken genoteerd als de openstaande post crediteuren. Zo’n post wordt pas gesloten nadat het bedrijf het totale verschuldigde bedrag aan de leverancier heeft betaald.

Gezonde cashflow en voldoende liquiditeit

Een gezonde cashflow en liquiditeitspositie van een bedrijf zijn alleen mogelijk wanneer de openstaande posten crediteuren goed in de gaten worden gehouden. Voor een onderneming is het namelijk een mechanisme om de financiële verplichtingen goed in kaart te brengen. Hierdoor worden onnodige extra kosten voorkomen. In de praktijk betekent dit dat betalingen tijdig worden gedaan aan leveranciers.

wat zijn openstaande posten crediteuren

Waarom is deze post zo belangrijk?

Zoals eerder aangegeven is het beheren van openstaande posten crediteuren om verschillende redenen van eminent belang. Liquiditeitsproblemen zijn er daar een van die voorkomen wordt. Als een bedrijf niet liquide is, kan het niet meer zijn schulden betalen. Een bedrijf dat zijn openstaande posten crediteuren goed in de gaten houdt, zorgt ervoor dat leveranciers tijdig betaald worden. Betalingen die niet tijdig gedaan worden, brengen boetes en extra kosten met zich mee. Sommige leveranciers gaan zelfs een stapje verder en rekenen ook rente als ze niet op tijd hun geld krijgen. 

Zo beheer je als bedrijf openstaande posten crediteuren

Het beheer van openstaande posten crediteuren vereist verschillende stappen en processen. Ten eerste het belangrijk om alle facturen van leveranciers nauwkeurig te registreren in de crediteurenadministratie. Deze facturen moeten vervolgens worden gecontroleerd om te verifiëren of de geleverde diensten of goederen overeenkomen met wat door het bedrijf is aangevraagd.

Tijdige betaling

Om tijdige betalingen te garanderen, moet er een betalingsschema worden opgesteld. Bovendien is het van belang om regelmatig de openstaande posten crediteuren te controleren om geschillen en betalingsvertragingen te voorkomen. Zie je ergens problemen ontstaan? Dan dienen deze snel en doortastend te worden aangepakt.

Tot slot: medewerkers spelen een belangrijke rol bij openstaande posten crediteuren

Zoals duidelijk is geworden in eerdere alinea’s, zijn openstaande posten crediteuren van groot belang voor een gezond financieel beheer. Bedrijven kunnen aan de hand van de openstaande posten crediteuren direct zien of ze in staat zijn bijvoorbeeld te investeren in hun productieprocessen, waardoor ze hun concurrenten adequaat kunnen bijbenen. We willen daarom benadrukken dat medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van deze openstaande posten zeer nauwkeurig moeten gaan. Dit voorkomt fouten en problemen binnen een bedrijf. Daarnaast stelt efficiënt beheer van deze posten een bedrijf in staat om de langetermijndoelen op een effectieve manier in kaart te brengen en daar naar te handelen.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?