Wat zijn lasten?

Wie zich verdiept in de wereld van het boekhouden krijgt te maken met honderden begrippen. Hoewel je ze niet allemaal hoeft te kennen, is het wel belangrijk om te weten wat baten en lasten zijn. Ze hebben namelijk alles te maken met de financiële huishouding van een bedrijf. Voor dit artikel onderzochten wij het begrip ‘lasten’. Wat zijn het precies en hoe verwerk je het in de boekhouding?

Wat zijn lasten?

Het komt regelmatig voor dat de begrippen ‘lasten’ en ‘uitgaven’ door elkaar worden gehaald. Ze hebben dan ook veel van elkaar weg. In beide gevallen gaat het om geld dat je betaalt voor bepaalde aankopen, zoals een telefoon of een computer. Uitgaven zijn vaak een momentopname en vinden plaats op één datum. Lasten hebben daarentegen betrekking hebben op een periode. Voorbeelden zij onder andere personeelskosten en het geld dat je moet neerleggen voor inkoop, productie en materiaal. Ook de kosten voor de boekhouding, marketing, administratie, rentekosten en afschrijvingen op panden vallen onder de noemer ‘lasten’.

Wat is het verschil tussen lasten en kosten?

Lasten zijn overigens niet hetzelfde als kosten. Van het laatste begrip is sprake als er een directe relatie is met opbrengst-gegenereerde activiteiten binnen de onderneming zelf. Lasten zijn anders aangezien ze een beeld geven van de kostenstructuur van een onderneming. Een boekhouder gebruikt doorgaans verschillende categorieën om dit zo exact mogelijk in kaart te brengen. Veelvoorkomende lasten categorieën zijn onder andere:

  • Huurkosten
  • Marketingkosten
  • Afschrijvingen
  • Belastingen
  • Personeelskosten
wat zijn lasten

Later opgenomen als lasten

Het is ook belangrijk om te weten dat niet alle kosten direct als lasten worden geregistreerd. Sommige worden gezien als activa en over meerdere perioden afgeschreven. De aankoop van materiële activa is daar een goed voorbeeld van. Deze kosten worden op de balans weergegeven en worden pas in de boekhouding als lasten opgenomen wanneer ze worden afgeschreven.

Welke invloed hebben lasten op de winst- en verliesrekening?

Lasten maken deel uit van de standaard bedrijfsvoering van een onderneming, instelling of organisatie. Er moet nu eenmaal worden betaald voor bepaalde aankopen. Dit is uiteraard van invloed op de winst- en verliesrekening. Als het goed is houdt de boekhouder of de accountant deze rekening goed in de gaten. Groene cijfers betekenen dat een bedrijf financieel gezond is. Uitgaven zijn er nu eenmaal, maar die moeten niet hoger zijn dan de inkomsten.

Welke invloed hebben lasten op de winst van een bedrijf?

Dat lasten impact hebben op de winst van een bedrijf is belangrijker dan je denkt. Het bepaalt namelijk ook de zogeheten ‘operationele marge’. Dit is een financiële indicator waarmee je kunt zien of een onderneming wel of niet winstgevend is. Om daar achter te komen kijk je naar de netto omzet en de operationele winst. Deel de operationele winst door de netto omzet en je ziet meteen of het een bedrijf financieel voor de wind gaat. Lasten hebben impact op de operationele winst. Bij slecht beheer, dus hoge uitgaven, is er sprake van een lagere operationele marge.

Waarom een zorgvuldige boekhouding van groot belang is

Een bedrijf dat financieel gezond wil zijn moet een duidelijke en efficiënte administratie voeren en daar hoort het beheer van lasten zeker bij. Zorg voor een nauwkeurige boekhouding of huur desnoods een professional in om de kosten te beheren en te controleren. Ook is het van belang om de lasten regelmatig te analyseren om te zien of je nog ergens op kunt besparen. Of wie weet is er een meer efficiënte werkwijze mogelijk.

Waardevolle inzichten en concurrentievoordeel

Het beheersen van lasten vereist een goed begrip van de kostenstructuur van een bedrijf. De kosten moeten in balans zijn met de opbrengsten. Een gedetailleerde analyse van de lasten kan leiden tot waardevolle inzichten. Zo kom je er vrij snel achter welke kostenposten buitenproportioneel hoog zijn en of er sprake is van inefficient financieel beheer. Vervolgens is het tijd om actie te ondernemen. En de verbetering die dat teweeg brengt geeft een bedrijf mogelijk zelfs een concurrentievoordeel.  Jij hebt je zaakjes immers goed op orde, maar anderen misschien wel niet.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?