Wat zijn langlopende schulden?

Verschillende factoren bepalen of een bedrijf wel of niet finacieel gezond is. Een daarvan is de hoeveelheid schulden. Daarbij is er sprake van een onderscheid tussen langlopende en kortlopende schulden. Laten we het eens hebben over het eerste begrip. Wat zijn langlopende schulden en in welke mate bepaalt het de financiële stabiliteit van een onderneming?

Wat zijn langlopende schulden?

Langlopende schulden zijn financiële verplichtingen die naar verwachting niet binnen de normale bedrijfscyclus zullen worden afgewikkeld. Dit betekent dat ze meestal langer dan een jaar blijven staan. Bedrijven hebben dus nog een betalingsverplichting in de toekomst.

Langlopende schulden en solvabiliteit

Langlopende schulden spelen een zeer belangrijke rol bij de beoordeling van de financiële stabiliteit van een onderneming. Investeerders, schuldeisers en andere belanghebbenden voeren een uitgebreide analyse uit. De centrale vraag is of er aan betaalverplichtingen kan worden voldaan. Die vraag wordt beantwoord op basis van financiële ratio’s zoals de verhouding schulden/eigen vermogen, rentedekkingsratio’s en dekkingsratio’s voor schulden om de terugbetalingscapaciteit van een bedrijf te meten.

wat zijn langlopende schulden

Is een bedrijf wel of niet kredietwaardig?

Ook de risico’s die het type schuld met zich meebrengt  en de solvabiliteit van een onderneming op de lange termijn spelen een rol bij de analyse van investeerders. Het laatstgenoemde begrip geeft aan of een bedrijf, instelling of organisatie al haar betalings- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Kort samengevat tonen ze aan of een bedrijf kredietwaardig is. Oftewel: kan een bedrijf een lening krijgen? Kredietbeoordelaars houden altijd rekening met langlopende schulden en langlopende verplichtingen. Deze ratings beïnvloeden het vermogen van een bedrijf om toegang te krijgen tot leningen voor gunstige rentetarieven.

Welke soorten langlopende schulden bestaan er?

De categorie langlopende schulden is vrij breed. Denk bijvoorbeeld aan schulden op de lange termijn, obligaties, pensioenverplichtingen, leaseverplichtingen en uitgestelde belastingverplichtingen. Laten we er eens uitgebreid naar kijken, want het is zeker interessant.

Lange termijnschulden

Lange termijnschulden worden naar verwachting niet binnen een jaar terugbetaald. Voorbeelden hiervan zijn  hypotheken, termijnleningen en andere leningen met looptijden van 12 maanden of langer.

Bedrijfsobligaties

Sommige bedrijven geven bedrijfsobligaties uit om langlopende projecten of investeringen te financieren. Wie geld investeert krijgt voor langere tijd betaald. Sterker nog: de looptijd van een bedrijfsobligatie is soms wel 10 jaar.

Pensioenverplichtingen

Bedrijven met pensioenregelingen op basis van vaste toezeggingen hebben langlopende verplichtingen om toekomstige betalingen te doen aan gepensioneerde werknemers. Deze verplichtingen worden opgenomen als langetermijnverplichtingen en zijn gebaseerd op veronderstellingen over de toekomst.

Uitgestelde belastingverplichtingen

Deze ontstaat wanneer er een tijdelijk verschil is tussen de boekhoudkundige en fiscale behandeling van een post. Bedrijven nemen soms uitgestelde belastingverplichtingen op omdat de toekomstige belastingverplichting het lopende jaar overschrijdt.

Variatie per bedrijfstak

Langlopende schulden zijn overigens niet beperkt tot bovenstaande voordelen. Ze variëren vaak per bedrijfstak en de specifieke omstandigheden van de onderneming. Hou daar goed rekening mee. Elke situatie is anders. Bovendien is langlopend heel anders zijn dan de kortlopende variant. Zoals de naam al zegt gaat het in het laatste geval om schulden binnen een normale bedrijfscyclus, dus korter dan 12 maanden.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?