Wat zijn financiële baten?

Ben je het hoofd of een manager van een organisatie met een winstoogmerk? Dan het belangrijk om te begrijpen wat er onder het begrip financiele baten wordt verstaan. En dankzij ons hoef je zelf niet op zoek naar de betekenis. Wij verdiepten ons namelijk in het fenomeen financiële baten. Het is een vrij complex begrip dat veel uitleg verdient, kwamen we al snel achter. Laten we beginnen!

Wat zijn financiële baten?

In boekhoudkundige zin is er aan de ene kant sprake van baten en aan de andere kant lasten. Baten zijn alle inkomsten die een bedrijf gegenereerd. Niet alleen door verkopen, maar bijvoorbeeld ook door subsidies, rentes en  inkomsten die voortkomen uit financiële activa, zoals aandelen, obligaties en deposito’s. Baten dragen dan ook bij aan de financiële gezondheid van een bedrijf. Bij lasten is er precies het tegenovergestelde het geval. Lasten zijn uitgaven die een bedrijf doet. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor het inkopen van grondstoffen, het betalen van de huur, salarissen en rentelasten. Lasten worden gezien als negatieve financiële gebeurtenissen voor een organisatie omdat ze de winstgevendheid verlagen.

Wat is de connectie tussen financiële baten en een resultatenrekening?

Tussen de financiële baten en de resultatenrekening bestaat een interessante connectie. Laten we eens naar het laatste begrip kijken. De resultatenrekening is een financiële verklaring die de inkomsten, uitgaven en nettowinst van een bedrijf, instelling of organisatie voor een bepaalde periode weergeeft. De nettowinst is het verschil tussen de totale inkomsten van een onderneming en de totale uitgaven voor de periode. Financieel inkomen is het deel van het inkomen dat in de winst- en verliesrekening wordt vermeld.

wat zijn financiële baten

Positief of negatief netto resultaat

Het nettoresultaat van een onderneming is het resultaat van alle baten en lasten van de onderneming. Een positief nettoresultaat betekent dat een bedrijf binnen een bepaalde periode meer inkomsten dan uitgaven heeft gehad.  Van het omgekeerde kan natuurlijk ook het geval zijn, namelijk meer uitgaven dan inkomsten. In dat geval is het netto resultaat negatief.

Welke soorten baten bestaan er?

Er bestaan verschillende soorten baten, die we graag een benoemen. Denk bijvoorbeeld aan omzet, rente, huurinkomsten, dividend, subsidie en contributie. Wanneer je als ondernemer verschillende diensten en/of producten verkoopt krijg je daar geld voor. Wat je vervolgens daarmee binnen een bepaalde periode verdient noemen we de ‘omzet’.

Rente

Misschien laat je jouw geld wel op de bank staan zonder er naar om te kijken. Na een bepaalde periode ontvang je voor het bewaren (sparen) van het geld een beloning in de vorm van rente. Dit is een bepaald percentage van jouw spaargeld (meestal heel weinig). Tenslotte komen we aan bij huurinkomsten. Dit zijn alle verdiensten die je ontvangt uit de huur van gebouwen, panden of andere vormen van vastgoed.

Welke soorten lasten bestaan er?

Zoals je weet gaan baten hand in hand met lasten. Dit zijn alle kosten waar een bedrijf mee te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan de bedragen die je moet neertellen voor inkoop, productie, personeelskosten, afschrijvingen op materiaal, marketingkosten, het salaris van de boekhouder en ga zo maar door.

Praktijkvoorbeeld: lasten

Kosten voor materiaal, inkoop en productie zijn gerelateerd aan het maken van een bepaalde dienst of product. Stel je voor dat je pannenkoeken maakt en verkoopt in jouw eigen restaurant. In dat geval valt de koop van bloem en suiker onder ‘lasten’. Je bent immers geld kwijt om deze producten te kopen. En wanneer je eenmaal alle ingrediënten heb gekocht dan zullen de medewerkers die je in dienst hebt de pannenkoeken bakken. Deze medewerkers moet je betalen voor hun inspanning in de vorm van salaris. En ook dat zijn lasten waar een onderneming mee te maken krijgt.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?