Wat zijn belastingsoorten?

De belasting: we krijgen er allemaal mee te maken. Misschien heb je onlangs een brief van de Belastingdienst ontvangen en is het je behoorlijk gaan duizelen. Want hoe zit het nu precies met alle regels? Laten we rustig bij het begin beginnen en eens kijken naar de verschillende belastingsoorten. Dan los je in elk geval een deel van de complexe puzzel die de ‘Belastingdienst’ heet op!

Wat betekent belasting?

Een belasting is een financiële last of een andere heffing die door een staat of een equivalent daarvan aan een belastingplichtige (een natuurlijk persoon of een rechtspersoon) wordt opgelegd op zodanige wijze dat het niet betalen of het ontduiken van of het verzet tegen de inning ervan bij wet wordt bestraft. Belastingen bestaan uit directe of indirecte belastingen en worden doorgaans betaald in geld. De meeste landen hebben een belastingstelsel om bij te dragen aan het sociale stelsel.

Waarom moeten we belasting betalen?

Hoewel we regelatig mopperen over het feit dat we belastingen moeten betalen, zijn er een aantal goede redenen waarom we ze moeten betalen. Zo draagt het in belangrijke mate bij aan het functioneren van het sociale stelsel. Sterker nog: ze zorgen er voor dat de overheid in staat is om belangrijke programma’s en diensten te betalen, zoals defensie, onderwijs, infrastructuur en sociaal welzijn. Kun je je voorstellen hoe ons land eruit zou zien zonder deze zaken.

wat zijn belastingsoorten

Belasting en vermindering ongelijkheid

Het belastingstelsel in Nederland is ontworpen om ongelijkheid te verminderen door rijkere mensen tegen hogere tarieven te belasten dan mensen met een gemiddeld of laag inkomen. Daardoor draagt iedereen op een eerlijke manier bij aan de samenleving.

Stimuleren van de economie

In tijden van economische recessie of stagnatie kan de regering belastingverlagingen of andere financiële prikkels gebruiken om uitgaven en investeringen aan te moedigen, wat de economie weer op gang kan helpen.

Staatsschuld afbetalen

De rente op de staatsschuld moet elk jaar betaald worden en deze kosten worden voornamelijk gefinancierd door belastingen. Als we onze belastingen niet zouden betalen, zou onze schuld snel uit de hand lopen.

Financiëren van nooddiensten

In het geval van een natuurramp of een andere noodsituatie worden met belastinggeld de belangrijke middelen en het personeel gefinancierd die op dat moment hard nodig zijn om hulp te bieden.

Welke belastingsoorten bestaan er?

Er bestaan verschillende soorten belastingen die allemaal hun eigen regels hebben. Ben je bang dat je door de bomen het bos niet meer ziet? Geen zorgen, wij hebben de meest voorkomende belastingsoorten voor jou op een rijtje gezet.

1 – Inkomstenbelasting
Dit is een belasting die geheven wordt van personen of bedrijven voor hun jaarlijkse inkomsten. Het belastingtarief hangt af van de hoogte van het verdiende inkomen. Daarbij betalen personen die meer geld verdienen meer belasting dan individuen of groepen die minder verdienen.

2 – Vermogenswinstbelasting
Dit is een belasting die wordt geheven op de verkoop van activa zoals onroerend goed of aandelen. Het belastingtarief hangt af van de winst die met de verkoop wordt gemaakt, waarbij hogere winsten tegen een hoger tarief worden belast dan lagere winsten.

3 – Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)
Dit is belasting die wordt geheven op goederen en diensten in elk stadium van productie en distributie. De eindconsument betaalt de BTW wanneer hij of zij goederen of diensten koopt, terwijl bedrijven de BTW die ze in de toeleveringsketen hebben betaald, terugkrijgen.

4 – Vennootschapsbelasting
Dit is een belasting die wordt geheven op naamloze vennootschappen en andere rechtspersonen voor hun winst. Het gemiddelde tarief van de vennootschapsbelasting in Nederland voor een deel van het besteedbare bedrag is als volgt:

  • Tot en met 200.000 euro: 16.5 procent
  • Boven 200.000 euro: 25 procent

5 – Eigendomsbelasting
Dit zijn belastingen die worden geheven op eigenaren van grond en gebouwen voor het voorrecht om deze activa te bezitten. Eigendomsbelasting is vaak gebaseerd op de waarde van het onroerend goed. Het kan echter ook een vast tarief betreffen, ongeacht de waarde.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?