Wat is vennootschapsbelasting?

Er bestaan allerlei bedrijfsvormen, variërend van eenmanszaken tot besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en maatschappen. Misschien ben je de eigenaar of eigenaresse van een van dit soort ondernemingen. Bij een vennootschap werk je altijd met een of meerdere personen samen. Je draagt dan ook samen de verantwoordelijkheid voor een bedrijf. Het betalen van vennootschapsbelasting hoort daar ook bij. Wat houdt het precies in? Het antwoord vind je in dit artikel!

Wat is vennootschapsbelasting?

Eigenaren van een vennootschap willen graag zoveel mogelijk winst behalen. Je mag het verdiende geld echter niet allemaal in je zak houden. Nee, er moet vennootschapsbelasting over betaald. Dit betekent dat je belasting betaald over de belastbare winst. Doorgaans geldt dit voor een boekjaar.

Wat is het nut van deze belasting?

Deze vorm van belasting bestaat natuurlijk niet zomaar. De overheid heeft het ingesteld om meer inkomsten te genereren voor openbare voorzieningen, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de infrastructuur. Door belasting te betalen dragen vennootschappen dus ook hun steentje bij aan de maatschappij.

wat is vennootschapsbelasting

Wat als het vennootschap nog geen jaar bestaat?

Misschien is een vennootschap nog maar een paar maanden oud. In dat geval is er sprake van een ‘gebroken boekjaar’, bijvoorbeeld van juli tot september, en doe je aangifte over die periode. Overigens mag je de verliezen met de winst verrekenen. Het is zelfs mogelijk om een verrekening te maken met winsten in de toekomst of het voorgaande jaar. We noemen dit respectievelijk ‘carry forward’ en ‘carry back’. De laatste manier van werken is praktisch als je het verlies niet met de winst van vorig jaar kan verrekenen.

Wie zijn er verplicht om vennootschapsbelasting te betalen?

Vennootschappen met een rechtsvorm zijn verplicht om vennootschapsbelasting te betalen. Dit betekent dus dat zowel een B.V. als een N.V altijd aangifte moeten doen. Bij een vereniging of stichting is dat soms ook het geval, maar dit is afhankelijk van de winst. Bij lag winst krijgt men soms vrijstelling. Natuurlijke rechtspersonen vormen een uitzondering. Zij hoeven geen aangifte vennootschapsbelasting te doen, maar wel hun winst te delen via de inkomstenbelasting. Vervolgens betaalt men daar belasting over.

Behaal belastingvoordeel met de innovatiebox

Wist je dat het mogelijk is om soms minder vennootschapsbelasting te betalen over jouw winst? In dat geval dient jouw vennootschap innovatieve activiteiten te organiseren. Je mag de winst dan opgeven in de zogeheten ‘innovatiebox’, die speciale tarieven hanteert.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?