Wat betekent totaal vermogen?

Kort geleden schreven we over het gebruik van het toerekeningsprincipe om een beeld te krijgen van de financiële gezondheid van een bedrijf. Er zijn echter nog meer manieren om dit te doen. Zo is het geen verkeerd idee om een blik te werpen op het zogeheten totaal vermogen. Wat houdt het precies in en waarom is het belangrijk voor bedrijven? Wij zochten het voor je uit

Wat is het totaal vermogen?

Laten we beginnen met de basis: de betekenis van het totaal vermogen.  Dit is het totaal van alle bezittingen van een onderneming. Oftewel: alle waarde op de balans, die op de jaarrekening staat weergeven. Het totaal aantal bezittingen (activa) is gelijk aan het totaal van de schulden en het eigen vermogen.

Waar op de balans is het totaalvermogen te vinden?

Het totaal vermogen is terug te vinden op de balans van een bedrijf,  om precies te zijn aan de rechterzijde. Dit is de zogeheten ‘creditzijde’  en noemen we ook wel de activa. Activa is het begrip voor alle bezittingen van een bedrijf. Deze zijn zowel tastbaar- als niet-tastbaar. Binnen de eerstgenoemde categorie vallen onder andere voertuigen, machines, gebouwen en de inventaris. Tot de inventaris behoren onder andere tafels, stoelen en computers. Patenten, merken en het intellectuele eigendom vallen onder niet-tastbare activa.

wat is het totaal vermogen

Langlopende en korte schulden

Op de balans staat bovenaan het eigen vermogen van de onderneming.  Daaronder vind je alle langlopende schulden, wat betekent dat ze langer dan een jaar blijven staan. De hypotheek is daar een goed voorbeeld van. Onder dit gedeelte zijn de kortlopende schulden te vinden. Dit zijn bijvoorbeeld leningen die minder dan 12 maanden lopen, zoals leverancierskrediet en rekening courant. Alle genoemde posten bij elkaar vermogen tenslotte het totaal vermogen.

Waarom is het totaal vermogen belangrijk voor bedrijven?

Het is belangrijk om te weten hoeveel middelen een bedrijf beschikbaar heeft om te kunnen voortbestaan. Niet alleen in financiële zin, maar ook qua activa. Een onderneming moet in staat zijn om op tijd eventuele schulden af te betalen. En dat kan alleen als het financieel gezond is. Om daar achter te komen moet je kijken naar het totaal vermogen. Het is dan ook een belangrijke factor voor bedrijven, om de volgende redenen:

Reden 1: Het is een maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf
Het totaal vermogen geeft aan of een bedrijf financieel gezond is of niet. Is het vermogen groter dan het aantal schulden? Dat is goed, want dan is een bedrijf in staat om aan alle financiele verplichtingen (zoals het terugbetalen van een lening) te voldoen. Bovendien biedt voldoende liquiditeit ruimte voor groei. Het ziet er echter minder goed uit wanneer het totaal aantal schulden groter is dan het totale vermogen. Dit wijst op financiële problemen en vergroot het risico op een faillissement.

Reden 2: Het trekt potentiële investeerders aan
Potentiële investeerders en kredietverstrekkers zijn voor veel bedrijven onmisbaar. Dit zijn immers de partijen die bereid zijn om geld te steken in de onderneming. Maar voordat ze de knoop doorhakken wordt er gekeken naar het totaal vermogen. Ziet men groene cijfers? Dan is de kans op een investering groter, aangezien het bewijs dat een bedrijf solide is.

Reden 3: Het geeft aan hoeveel liquiditeit er binnen het bedrijf is
Het vermogen omvat niet alleen langlopende activa (zoals panden) maar ook kortetermijnactiva. Contanten en voorraden zijn daar een goed voorbeeld van. Zodoende geeft het een goed beeld van de liquiditeit van een bedrijf. En dat element speelt een sleutelrol binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. Misschien ben je de trotse eigenaar of eigenaresse van een eigen bedrijf. Een goed beheerd totaal vermogen zorgt ervoor dat je voldoende middelen hebt om aan lange én korte termijnverplichtingen te voldoen.

Reden 4: Het laat zien of er mogelijkheden zijn om te groeien
Het totale vermogen van een bedrijf laat ook zien of er voldoende middelen beschikbaar zijn om te groeien. Bedrijven met een groot totaal vermogen hebben vaak meer mogelijkheden om te investeren in nieuwe projecten, uitbreiding en innovatie.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?