Wat is het bestendigheidsprincipe?

Elke onderneming beschikt over financiële overzichten. Deze documenten bevatten alle financiële informatie door het bedrijf en zijn te bekijken en te controleren door accountants en andere financiële experts. Ook kunnen de documenten gedeeld worden met de Belastingdienst, als dat nodig is. Voor het financiële beleid van een bedrijf geldt het zogeheten ‘bestendigheidsprincipe’. Wat houdt het precies in?

Wat vind je in een financieel overzicht?

Bij het uitvoeren van financieel beleid komt veel kijken. Zo zijn er diverse overzichten nodig,
waarvan de balans, de winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en het overzicht van het eigen vermogen er slechts enkele zijn. Bij deze een korte samenvatting van hun betekenis:

1 – De balans
De balans toont de financiële positie van een onderneming door haar activa, passiva en eigen vermogen op een bepaald moment te presenteren.

2 – Resultatenrekening
Bij de resultatenrekening zie je inkomsten, uitgaven en winst van een onderneming over een bepaalde periode, zoals het afgelopen kwartaal of halfjaar.

3 – Kasstroomoverzicht
In het kasstroomoverzicht vind je de herkomst en het gebruik van geldmiddelen door een onderneming over een bepaalde periode.

4 – Overzicht van het eigen vermogen
Tenslotte hebben we het overzicht van het eigen vermogen. Dit onderdeel toont de veranderingen in het eigen vermogen van een onderneming over een bepaalde periode.

Wat is het nut van financiële overzichten?

Financiële overzichten worden door diverse belanghebbenden, waaronder investeerders, en regelgevende instanties, gebruikt om de financiële prestaties en risico’s van een onderneming te beoordelen. Deze belangrijke documenten gewoonlijk op regelmatige basis opgesteld, bijvoorbeeld per kwartaal of per jaar. Vervolgens vindt de presentatie plaats in een gestandaardiseerde vorm om vergelijking en analyse mogelijk te maken.

Wat is het bestendigheidsprincipe?

Inmiddels weet je wat een financieel overzicht is en welk nut het heeft. En daarmee komen we aan bij het bestendigheidsprincipe. Dit is een zeer belangrijk onderdeel van het financieel beleid omdat het vereist dat een onderneming van de ene periode tot de andere dezelfde boekhoudmethoden gebruikt. Dit betekent dat als een bedrijf voor een bepaalde transactie of gebeurtenis een bepaalde boekhoudmethode kiest, het diezelfde methode ook in toekomstige perioden moet blijven gebruiken. Oftewel: een onderneming volgt een vaste gedragslijn bij het opstellen van een jaarrekening. Op die manier kan de Belastingdienst of een andere instantie de cijfers van dit jaar en vorig jaar met elkaar vergelijken.

voorbeeld jaarrekening

Waarom is het bestendigheidsprincipe zo praktisch?

Het bestendigheidsprincipe is gebaseerd op het idee dat jaarrekeningen over verschillende periodes vergelijkbaar moeten zijn. Dat lukt niet wanneer boekhoudmethoden  elke keer anders zijn. Dit maakt het vergelijken van de jaarrekeningen van een bedrijf erg lastig. En dat is niet nodig, want we hebben immers het bestendigheidsprincipe. Door een en dezelfde methode te gebruiken maak je het controlerende partijen een stuk eenvoudiger.

Welke rol speelt het bij de controle van jaarrekeningen?

Dit principe vormt een van de bouwstenen van een bedrijf. Het waarborgt immers de vergelijkbaarheid en de betrouwbaarheid van jaarrekeningen. Door in verschillende periodes dezelfde boekhoudmethoden te gebruiken, zijn investeerders en andere belanghebbenden in staat belanghebbenden de jaarrekeningen van een bedrijf uit verschillende perioden nauwkeuriger te vergelijken. Het resultaat daarvan is dat ze beter geïnformeerde beslissingen nemen over het bedrijf. En daar plukt uiteindelijk iedereen de vruchten van.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?