Wat is de betekenis van geplaatst kapitaal?

Ben je van plan om aandelen van een of meerdere bedrijven te kopen? Dan is het belangrijk om de kneepjes van het vak te kennen. De wereld van de aandelenmarkt is fascinerend, maar ook ingewikkeld. Zo zijn er veel termen waarvan je misschien nog nooit hebt gehoord. Wat betekent bijvoorbeeld ‘geplaatst kapitaal’? Wij zochten het met veel plezier voor je uit!

Wat is geplaatst kapitaal?

Geplaatst kapitaal is een term die vaak wordt gebruikt in de wereld van bedrijfsfinanciën en boekhouding. De term verwijst naar de hoeveelheid eigen vermogen die is uitgegeven door een onderneming die kapitaal heeft ontvangen van investeerders. In dit artikel gaan we dieper in op wat geplaatst kapitaal is, waarvoor het wordt gebruikt en hoe het wordt berekend.

Waarom is dit financiële begrip belangrijk?

Geplaatst kapitaal is het door een onderneming uitgegeven bedrag aan eigen vermogen dat door investeerders is gefinancierd. Het is een belangrijk begrip in de bedrijfsfinanciering, omdat het de basis vormt van het aandelenkapitaal van een onderneming. Aandelenkapitaal is het geld dat door de eigenaars van de onderneming wordt geïnvesteerd. Ook wordt het aan de activa van een onderneming toegewezen.

wat is geplaatst kapitaal

Ontvangen bedrag voor uitgegeven aandelen

Ondernemingen kunnen kapitaal aantrekken door aandelen uit te geven. Door deze aandelen te kopen, worden investeerders mede-eigenaar van de onderneming. Het bedrag dat de onderneming ontvangt voor de uitgegeven aandelen is het geplaatste kapitaal.

Waar wordt het geplaatst kapitaal voor gebruikt?

Het geplaatst kapitaal wordt gebruikt om de activa van de onderneming te financieren. Het geplaatst kapitaal kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, zoals het financieren van nieuwe projecten, het investeren in nieuwe apparatuur of het aantrekken van nieuw personeel. Bedrijven kunnen het geplaatste kapitaal ook gebruiken om bestaande schulden af te lossen of om dividend uit te keren aan aandeelhouders.

Is geplaatst kapitaal hetzelfde als winst?

Besef goed dat geïnvesteerd kapitaal niet hetzelfde is als winst. Winst is het geld dat een bedrijf verdient nadat alle kosten zijn betaald, terwijl geplaatst kapitaal het geld is dat een bedrijf verdient met de uitgifte van aandelen. Ondernemingen gebruiken de winst onder andere om een dividend aan de aandeelhouders uit te keren of om opnieuw in de onderneming te investeren. Het geplaatste kapitaal kan echter alleen worden gebruikt voor de activa van de onderneming.

Geplaatst kapitaal is anders dan gestort kapitaal

Geplaatst kapitaal is ook niet hetzelfde als gestort kapitaal, waar we het later over zullen hebben. Gestort kapitaal is het bedrag van het geplaatste kapitaal dat daadwerkelijk door de aandeelhouders is gestort. Ook is het in de rekeningen van de vennootschap als eigen vermogen opgenomen.

Hoe wordt het geplaatst kapitaal berekend?

Het geplaatste kapitaal is redelijk eenvoudig te berekenen door het aantal uitgegeven aandelen te vermenigvuldigen met de nominale waarde per aandeel. De nominale waarde is de waarde die aan de aandelen wordt toegekend bij hun uitgifte. Meestal ligt dit veel lager dan de werkelijke marktwaarde.

Geplaatst kapitaal: een praktijkvoorbeeld

Klinkt de bovenstaande uitleg je nog een beetje vaag in de oren? Laten we dan een praktijkvoorbeeld gebruiken. Stel dat een vennootschap honderdduizend aandelen uitgeeft met een nominale waarde van 1 euro per aandeel. Het geplaatste kapitaal van de onderneming is dan 100 000 euro (100 000 aandelen x EUR 1 per aandeel).

Tot slot: kan het kapitaal ook afnemen?

Wees je bewust van het feit dat de werkelijke marktwaarde van de aandelen kan schommelen. Sterker nog, de marktbewegingen kunnen het geplaatste kapitaal van de vennootschap verhogen of verlagen. Wanneer een vennootschap bijvoorbeeld later besluit meer aandelen met een hogere nominale waarde uit te geven, neemt het geplaatste kapitaal toe. Het geplaatste kapitaal kan ook afnemen als de vennootschap besluit eigen aandelen in te kopen en in te trekken. Oftewel: er staan dan minder aandelen uit en het geplaatste kapitaal neemt af.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *