Wat is een ondernemersplan?

Bij het oprichten van een bedrijf komt veel kijken. Zo is het verstandig om een ondernemingsplan te schrijven. In dit document beschrijven de oprichters van een bedrijf hun visie, missie, doelen en strategieën. En dat is slechts een korte omschrijving van het begrip ondernemersplan, want er is nog veel meer over te vertellen. In dit artikel lees je er alles over.

Wat is een ondernemersplan?

Een ondernemersplan is in feite een routekaart voor bedrijven.  Wie het op de juiste manier weet te volgen verhoogt de kans op succes. Sommige ondernemers hebben de neiging om het schrijven van een ondernemersplan over te slaan. Het kost immers tijd en moeite. Toch is het op de lange termijn belangrijk om te doen. Door middel van dit document breng je namelijk de doelstellingen en de missie van de onderneming beter in kaart. En dit verkleint de kans op verdwalen in de vaak dynamische en complexe bedrijfswereld aanzienlijk.

Waarom is een ondernemersplan zo belangrijk?

Je kunt dit plan zien als een van de bouwstenen voor de toekomst van een bedrijf. Het is echt niet zomaar een document die je links kunt lagen liggen. In tegendeel: mogelijke investeerders lezen het graag om een beeld te krijgen van een bedrijf. Ook komt het goed van pas als er een lening nodig is van een financiële instelling. Je kunt wel zeggen dat het ondernemersplan meegroeit met een bedrijf, want het is altijd aan te passen. Bovendien zorgt het er voor dat een bedrijf gefocust blijft op bepaalde doelstellingen én dat het in staat is om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

wat is een ondernemersplan

Vertrouwen wekken bij externe partijen

Externe belanghebbenden, zoals investeerders, geldschieters en partners, verwachten dat een bedrijf een ondernemingsplan heeft. Deze partijen willen duidelijk hebben of het bedrijf potentie heeft en of hun investering of samenwerking rendement kan opleveren. Een goed voorbereid ondernemingsplan wekt vertrouwen bij potentiële investeerders of geldschieters. Maar alleen als het bedrijf de markt begrijpt en een goede strategie heeft.

Welke doelen heeft dit plan nog meer?

Een van de meest belangrijke functies van een ondernemingsplan is het geven van richting. Dit doet je als ondernemer door de visie en missie van het bedrijf te definiëren. Wat is het gemeenschappelijke doel en hoe ga je dat bereiken? Dit is met name belangrijk in de beginstadia, wanneer er nog veel onzekerheid is. Een sterk ondernemingsplan is in feite een kompas, houdt het team op koers en zorgt ervoor dat alle activiteiten in lijn zijn met de visie en de doelstellingen van een bedrijf.

De rol van een ondernemersplan binnen de besluitvorming van een bedrijf

Een ondernemersplan vereenvoudigt het nemen van bepaalde beslissingen binnen een bedrijf. Oftewel: het draagt bij aan de besluitvorming. Misschien vraag je je af:  ‘hoe dan?’.  Daar kunnen we redelijk eenvoudig antwoord op geven. Het betreft een grondige analyse van de markt, industrie en concurrenten. En dit helpt op zijn beurt bij het identificeren van kansen en potentiële uitdagingen. Door de concurrentie te begrijpen, is een bedrijf in staat om zich strategisch positioneren . Het resultaat is een concurrentievoordeel waar ze vrij snel de vruchten van plukken. Bovendien houdt een ondernemingsplan rekening met de interne sterke en zwakke punten van het bedrijf. En dat geeft inzicht in de sterke én zwakke punten van een bedrijf. Oftewel: waar blinkt het in en waarin niet?

Het ondernemersplan en SMART

Ook belangrijk om te weten is dat een ondernemingsplan bijdraagt aan het stellen van specifieke, meetbare, haalbare, relevante en tijdgebonden (SMART) doelen. Je kunt ze gebruiken om de voortgang en het succes van een onderneming te volgen. Een voorbeeld van een doel is dat je bijvoorbeeld binnen een maand een bepaalde winst wil behalen. SMART doelen zijn ook erg motiverend voor medewerkers van een bedrijf omdat er een gevoel van doel en richting ontstaat. Tenslotte maakt het hebben van concrete doelen een nauwkeurigere beoordeling van de prestaties mogelijk en kunnen gebieden die verbetering behoeven worden geïdentificeerd.

De financiële aspecten van dit plan

Het financiële aspect van een ondernemingsplan mogen we zeker niet vergeten. Het omvat namelijk projecties en schattingen van de omzet, kosten en winst over een bepaalde periode. Deze financiële prognose maakt het bepalen van de financiële behoeften van het bedrijf eenvoudiger. Ook breng je met de prognose het break-evenpunt en het verwachte rendement op investeringen goed in kaart. En daardoor is een onderneming beter bestand tegen onvoorziene omstandigheden, waardoor de kans groter is dat het blijft voortbestaan.

Tot slot: de dynamiek van een ondernemersplan

We kunnen wel zeggen dat een ondernemersplan een dynamisch document is dat zich aanpast aan veranderingen in de markt, industrie of interne factoren. Het staat niet vast, maar moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt. Naarmate een bedrijf groeit, moet het ondernemingsplan de doelstellingen en strategieën weerspiegelen. Deze flexibiliteit stelt de organisatie in staat om wendbaar te blijven in een voortdurend veranderend zakelijk landschap.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?