Wat is een naamloze vennootschap?

Nederland telt op dit moment zo’n 2500 naamloze vennootschappen. Dat is niet veel, maar het startkapitaal om het op te mogen richten is dan ook niet mals: 45.000 euro. Heb je geen idee wat die naamloze vennootschap is en waarom het bedrag zo hoog ligt? Lees dan dit artikel, want je vertellen er graag alles over.

Wat is een naamloze vennootschap?

Naamloze vennootschappen zijn een rechtsvorm met een unieke structuur. Ze hebben namelijk een eigen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat ze binnen het recht als een ‘eigen persoon’ mogen optreden. Dit is interessant bij mogelijke schulden van het bedrijf, aangezien je daar dan niet verantwoordelijk voor bent. Daarbij maakt het niet uit of het een start-up is of een onderneming die al jarenlang bestaat.

Wat mogen aandeelhouders van een NV zoal doen?

Een ander interessant kenmerk van een naamloze vennootschap is het eigen vermogen. Die bestaat uit aandelen. En die zijn op hun beurt in handen van aandeelhouders. En daarmee komen we aan bij een belangrijke groep, want zij hebben de macht in handen bij het vennootschap. Zo hebben aandeelhouders onder andere de volgende rechten:

  • Het mogen nemen van beslissingen over het bedrijf
  • De mogelijkheid om het nieuwe bestuur te benoemen, maar ook schorsen of ontslaan
  • Het hebben van stemrecht tijdens de algemene aandeelhouders vergadering
wat is een naamloze vennootschap

Hoe wordt het naamloze vennootschap bestuurd?

Aandeelhouders oefenen niet alleen veel invloed uit op de NV, maar delen ook mee in de winst. Ondanks de grote invloed is er nóg een hogere laag: de Raad van Bestuur. Die is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het naamloze vennootschap. Daarnaast zijn er ook nog toezichthouders om de boel in de gaten te houden. En die wordt op haar beurt vervuld door de Raad van Commissarissen. Deze invloedrijke groep mensen houdt het beleid van de Raad van Bestuur scherp in de gaten. Ook is het betrokken bij de dagelijkse gang van zaken binnen de NV.

Welke verschillen bestaan er tussen een naamloze vennootschap en een besloten vennootschap?

Inmiddels weet je wat een naamloze vennootschap is en hoe het functioneert. Maar voor veel andere mensen is het een verwarrend begrip. Is het niet hetzelfde als een besloten vennootschap? Het antwoord daarop is ‘nee’, want daar zijn er maar liefst 800.000 van. Het klopt dat beide rechtsvormen veel overeenkomsten hebben. Zo bestaat het eigen vermogen in beide gevallen uit aandelen.

Wel of niet op naam

De verschillen tussen een NV en BV zijn echter ook heel groot en het is goed om je daar bewust van te zijn. Zo is het bij een naamloze vennootschap niet verplicht dat de aandelen op naam staan. Dit is wel mogelijk, maar gebeurt lang niet altijd. Bij een BV moet je de aandelen wel altijd op naam zetten.

Wel of geen aandelen verkopen of verhandelen

Misschien denk je: wat houdt het op naam stellen precies in? Simpel gezegd gaat het er om dat een aandeelhouder van een BV zijn of haar aandelen niet zomaar mag verkopen, laat staan weggeven. Een groot contrast met een NV, waar je vrij mag handelen in aandelen.

Hoeveel startkapitaal heb je nodig om een NV of BV op te mogen richten?

Tenslotte komen we aan bij het startkapitaal dat vereist is voor beide rechtsvormen. Ook dit staat in schril contrast met elkaar. In principe kun je met een startkapitaal van 1 cent al een BV oprichten. Bij een NV heb je echter een dikkere portemonnee nodig (we schreven er al even over in de inleiding) namelijk een startkapitaal van minstens 45.000 euro.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?