Wat is een liquiditeitsbegroting?

Het effectief beheren van een begroting is van groot belang voor ondernemers. Vaak besteden deze taak uit aan een boekhouder en/of accountant. Deze professional heeft kennis van een breed scala aan begrippen, zoals een liquiditeitsbegroting. Het is een belangrijke tool om de financiën te beheren. Maar wat is het dan precies en hoe werkt het? De antwoorden op deze vragen vind je in dit artikel.

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting verschaft inzicht over de inkomsten en uitgaven van een bedrijf. Het is een belangrijk financieel instrument waarmee je zowel de huidige als toekomstige financiële situatie in kaart brengt. Het geeft namelijk inzicht in de kasstromen, waardoor je meteen ziet hoeveel geld er binnenkomt en wat er naar buiten gaat. Op basis van deze informatie is een onderneming in staat om te anticiperen op eventuele liquiditeitstekorten of overschotten. Vervolgens is het tijd om maatregelen te nemen, zodat de financiële gezondheid van het bedrijf gewaarborgd blijft. Daarnaast kun je als ondernemer op basis van voldoende informatie allerlei financiële activiteiten op korte en lange termijn plannen.

Waarom is een liquiditeitsbegroting belangrijk?

Een liquiditeitsbegroting vormt een van de bouwstenen van effectief financieel beheer. Ten eerste ben je beter in staat om de inkomende en uitgaande kasstromen nauwlettend te volgen. We schreven er zonet al even kort over. Dit geeft elk bedrijf, organisatie en zelfs kleine ondernemers de kans om passende maatregelen te nemen wat betreft de kas en de liquide middelen die beschikbaar zijn.

wat is een liquiditeitsbegroting

Op tijd betalen van rekeningen

Met behulp van een liquiditeitsbegroting is het mogelijk om jouw rekeningen op tijd te betalen. Je weet immers wanneer er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen. En dat is voor iedereen goed nieuws. Daardoor betaal je zowel leveranciers als kredietgevers op tijd, waardoor de goede zakenrelatie behouden blijft. Alleen maar voordelen dus!

Financiële gezondheid van het bedrijf in kaart

Een sterke liquiditeitsbegroting brengt de financiële gezondheid van een bedrijf in kaart. Daardoor ben je als ondernemer of onderneming in staat om potentiële financiële problemen te identificeren. En, minstens zo belangrijk, je kunt de juiste maatregelen nemen om ze te voorkomen. Dit zorgt voor een stabiel en florerend bedrijf. Is er toch een financiële tegenslag? Met voldoende geld in kas ben je daar gelukkig goed tegen bestand.

Welke rol speelt een liquiditeitsbegroting bij de bedrijfsgroei?

Een liquiditeitsbegroting is niet alleen essentieel voor het beheer van de dagelijkse financiën, maar speelt ook een rol bij de toekomstige groei van een bedrijf. Wie een goed beeld heeft van de inkomsten en uitgaven, weet of het verstandig is om nieuwe investeringen te doen. Hetzelfde geldt voor het opstarten van nieuwe projecten of een uitbreiding van het bedrijf. Dat kan alleen met voldoende liquiditeit, oftewel een flinke hoeveelheid geld. Kortom: voldoende kennis van de begroting stelt jou in staat om realistische doelen te stellen en strategieën te ontwikkelen die voor bedrijfsgroei zorgen.

Het nemen van financiële beslissingen

Een liquiditeitsbegroting is een waardevol instrument wanneer je belangrijke financiële beslissingen wil of moet nemen. Bepaalde beslissingen hebben mogelijk invloed op de liquiditeit. Maar welke zijn dat dan? Een begroting verschaft ondernemers het nodige inzicht en dat maakt het nemen van belangrijke beslissingen veel eenvoudiger. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het aanschaffen van nieuwe apparatuur
  • Het aannemen van nieuw personeel
  • Het afsluiten van leningen

Hoe maak je een liquiditeitsbegroting?

Het opstellen van een liquiditeitsbegroting doe je niet zomaar. Sterker nog, je moet er veel tijd en aandacht aan besteden. Zo vereist het een grondige analyse van zowel jouw bedrijfsgegevens als financiële overzichten. Volg dit stappenplan voor een goede start:

Stap 1: Verzamel financiële gegevens
Verzamel informatie over je huidige inkomsten en uitgaven. Raadpleeg je boekhouding, bankafschriften en andere financiële documenten om alle gegevens nauwkeurig in kaart te brengen.

Stap 2: Maak prognoses
Maak prognoses van je toekomstige inkomsten op basis van historische gegevens, marktanalyses en trends. Schat daarnaast je verwachte uitgaven in, zoals salarissen, huur, leveranciersbetalingen en andere operationele kosten.

Stap 3: Maak een overzicht van je verwachte liquiditeit
Onderzoek de kas door de verwachte inkomsten van de verwachte uitgaven af te trekken. Hierdoor krijg je een overzicht van je verwachte liquiditeit op maandelijkse of kwartaalbasis.

Stap 4: Herken tekorten of overschotten
Analyseer jouw liquiditeitsprognoses om te bepalen of er sprake is van tekorten of overschotten. Breng de periodes waarin je mogelijk extra financiering nodig hebt of waarin je overtollige middelen kunt benutten goed in kaart.

Stap 5: Neem maatregelen als dat nodig is
Zie je tekorten op het gebied van liquiditeit? Zoek dan naar manieren om je cashflow te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het verhogen van je inkomsten, het verlagen van kosten of manieren om extra financiering te krijgen. Is er sprake van een overschat? Ontwikkel dan strategieën om jouw geld effectief te beheren, zoals het investeren in rendabele projecten of het aflossen van schulden. Vind je deze taak ingewikkeld en complex? Schakel dan een boekhouder of accountant in om je uit de brand te helpen. Dan komt het goed!

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?