Wat is een jaarrekening?

Bedrijfseigenaren weten dat het opstellen en presenteren van een jaarrekening zeer belangrijk is. Misschien behoor jij ook wel tot deze groep. Op 1 december 2022 telde Nederland ruim 2.3 miljoen bedrijven, een behoorlijk grote groep dus. Misschien ben je net begonnen of gewoon nieuwsgierig naar de exacte betekenis van een jaarrekening. In beide gevallen komt dit artikel als geroepen. Wij vertellen je namelijk graag alles over de jaarrekening.

Wat is een jaarrekening?

In een jaarrekening staan alle financiële gegevens van een bedrijf uit het afgelopen jaar. Dit betreft de balans, de winst- en verliesrekening en een toelichting. Een toelichting houdt in dat de onderdelen uitvoerig worden beschreven. Op die manier ontstaat een duidelijk beeld van de financiële positie van een bedrijf. Laten we uitgebreid kijken naar de drie onderdelen.

wat is een jaarrekening

Balans

De balans geeft een overzicht van de activa, passiva en het eigen vermogen van de onderneming op een bepaald moment. Het geeft dus de financiële positie van een onderneming weer, inclusief wat de onderneming bezit (activa), wat ze verschuldigd is (passiva) en het verschil tussen die twee (eigen vermogen).

Resultatenrekening

De resultatenrekening is in feite een samenvatting van de inkomsten, kosten en uitgaven van een bedrijf in een bepaald boekjaar. Een andere naam is de ‘winst en verliesrekening’. Het is een vast onderdeel van de jaarrekening en een methode om uit te rekenen wat de daadwerkelijke opbrengsten van een bedrijf zijn.

Waarom is deze combinatie van belang?

De balans en de resultatenrekening geven samen meer achtergrond en details over de gepresenteerde cijfers. Het helpt de lezer te begrijpen hoe gegevens van de balans en resultatenrekening zich verhoudt tot de algemene financiële gezondheid van het bedrijf. Dit is nuttige informatie voor externe partijen, zoals mogelijke investeerders en geldschieters. Een jaarrekening bepaalt deels de geloofwaardigheid van een bedrijf. Staat de onderneming er goed voor? Zo ja, dan is de kans op een lening bijvoorbeeld veel groter.

Wat is het nut van een jaarrekening?

Dit verslag valt als het ware de financiële gezondheid van een bedrijf samen. Het geeft een uitgebreid beeld van de financiële prestaties, de kredietwaardigheid en de financiële positie van een onderneming in een specifiek boekjaar. Doorgaans wordt de jaarrekening na afloop ingediend bij de Kamer van Koophandel (KVK). Dit dient uiterlijk op 31 december van het boekjaar te gebeuren, zelfs als de jaarrekening nog niet door de aandeelhoudersvergadering is vastgesteld.

Wie is verplicht om een jaarrekening op te stellen?

Verschillende partijen zijn verplicht om een jaarrekening op te stellen en in te dienen bij de KVK. Laten we ze even op een rijtje zetten:

  • Besloten vennootschappen
  • Naamloze vennootschappen
  • Coöperaties
  • Verenigingen
  • Stichtingen
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen

Hoe zit het met ZZP’ers?

Overigens zijn eenmanszaken (ZZP) vrijgesteld van het indienen van een jaarrekening. Wel moeten zelfstandig ondernemers aan het einde van het jaar een balans en een winst- en verliesrekening opstellen. Dit geeft de Belastingdienst voldoende informatie over de financiële positie van de onderneming.

Welke informatie van bedrijven mag openbaar gemaakt worden?

De omvang een bedrijf bepaalt welke financiële informatie openbaar gemaakt moet worden. Zowel het netto-inkomen als de activa en het aantal werknemers  spelen daarbij een belangrijke rol. Deze factoren bepalen of je kunt spreken van een ‘micro’, ‘klein’, ‘middelgroot’ of ‘groot’ bedrijf.

Wanneer spreekt men van een groot, middelgroot of klein bedrijf?

Microbedrijven hebben doorgaans minder dan tien werknemers en een omzet of balanstotaal tot 2 miljoen euro. Kleine bedrijven zijn ondernemingen met minder dan 50 werknemers en een omzet of balanstotaal tot 10 miljoen euro. Bij middelgrote ondernemingen zijn minder dan 250 werknemers actief. Daarbij is de omzet maximaal 50 miljoen euro en is de balanstotaal kleiner of gelijk aan 43 miljoen euro. Van een grote onderneming is sprake als er meer dan 250 werknemers werken én als de omzet meer dan 50 miljoen euro is.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?