Wat is een investeringsbegroting?

Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Hoe groter de onderneming, hoe meer verantwoordelijkheden. Het doen van investeringen om winst en groei te realiseren hoort daar ook bij. Maar voordat je begint met ondernemen dient er een zogeheten investeringsbegroting te worden opgesteld. Wat houdt dit precies in en waar moet je rekening mee houden?

Wat is een investeringsbegroting?

Voordat je in Nederland begint met een bedrijf moet een investeringsbegroting opstellen. Dit is een document waarin je aangeeft welke bedrijfsmiddelen je nodig hebt om een nieuwe onderneming te starten en wat daarbij de kosten zijn. Je kunt een investeringsbegroting ook maken bij het uitbreiden van een bedrijf.  Deze begroting is een belangrijk instrument voor iedere onderneming die groter wil worden. Het is ook een nuttig hulpmiddel voor ondernemingen die meer winst willen door middel van investeringen.

Gedetailleerd plan

In feite is een investeringsbegroting een gedetailleerd plan met een overzicht van de middelen en de hoeveelheid geld die je als bedrijf hebt om te kunnen starten of uit te breiden strategieën om deze doelen te bereiken mogen daarbij niet ontbreken. Ze maken deel uit van een uitgebreid plan die jouw investeringen en bijbehorende doelen in kaart brengt. Die moeten uiteindelijk in overeenstemming zijn met de algemene financiële doelen van het bedrijf.

wat is een investeringsbegroting

Waarom is dit type begroting belangrijk?

Een investeringsbegroting stel je natuurlijk niet zomaar op. Het maakt duidelijk hoeveel startkapitaal er nodig is om met een nieuw bedrijf te beginnen. Aan de hand van deze informatie weet je of je voldoende hebt aan je eigen geld of dat er toch een lening moet worden afgesloten. Of wellicht heb je hulp nodig van één of meerdere investeerders.

Meer dan een plan alleen

Een begroting is meer dan een plan alleen. Het maakt ook duidelijk hoeveel geld je kunt besteden aan het aanschaffen van bedrijfsmiddelen. Oftewel: wat is het investeringsbudget om te starten of uit te breiden? Daarnaast maak je met het plan duidelijk wat je met het geld wil bereiken. En daarmee voorkom je op een vrij eenvoudige manier impulsieve beslissingen op investeringsgebied. In plaats daarvan leg je de focus op een aantal lange termijndoelen.

Beslissingen nemen waar je goed over hebt nagedacht

Door duidelijke investeringsdoelen en -strategieën op te nemen in de begroting, ben je in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over aankopen. Oftewel: je hebt er echt over nagedacht. Daarmee voorkom je kostbare fouten en investeer je geld op een manier die overeenkomt met de verschillende bedrijfsdoelen.

Risicobeheer

Ten derde is een investeringsbegroting een manier om risico’s effectief te beheren. Zowel investeringen als beleggingen brengen altijd een zekere mate van risico met zich mee, maar het is belangrijk om dit risico te begrijpen en te beheren. Zet een deel van jouw geld opzij voor investerings en/of beleggingsdoeleinden, maar niet alles. Op die manier ben je in staat om marktschommelingen doorstaan en je financiële stabiliteit behouden.

Hoe maak je een investeringsbegroting?

Het maken van een investeringsbegroting is gelukkig niet heel ingewikkeld. Verwerk de volgende bedrijfsmiddelen en hun bijbehorende kosten:

  • Vaste activa: Denk bijvoorbeeld aan computerapparatuur en de inventaris
  • Vlottende activa: De voorraad
  • Liquide middelen: Zoals de zakelijke rekening
  • Overige kosten: Denk bijvoorbeeld aan opstartkosten

Waar moet je aan denken bij het opstellen van een investeringsbegroting?

Maak de bovenstaande lijst zo concreet mogelijk. Volg ook ons stappenplan:

Stap 1: Stel de investeringsdoelen vast
De eerste stap bij het maken van een investeringsbegroting is het vaststellen van jouw investeringsdoelen. Hou in dit stadium rekening met factoren als de financiële doelen van het bedrijf en de mate van risicotolerantie. Kortom: wat wil je precies bereiken? Beleggingsdoelen moeten specifiek, meetbaar, haalbaar, passend en tijdgebonden (SMART) zijn. Een doel kan bijvoorbeeld zijn ‘om de komende vijf jaar een jaarlijks rendement van vijf procent op de beleggingsportefeuille behalen’.

Stap 2: Beoordeel de financiële situatie van het bedrijf
De volgende stap is het beoordelen van de financiële situatie van de onderneming. Staat het bedrijf er een beetje goed voor? Dit houdt in dat je de inkomsten, uitgaven, activa en passiva in kaart brengt en eventueel onderverdeeld in verschillende categorieën. Op die manier zorg je voor een duidelijk overzicht.

Stap 3: Bepaal het investeringsbudget
Op basis van de doelstellingen en -strategieën is de volgende stap het vaststellen van een investeringsbudget. Hierbij worden de beschikbare middelen in kaart gebracht. We hebben het hier dus over geld. Het budget moet altijd rekening houden met factoren als risicotolerantie en het geld dat beschikbaar is om te investeren.

Stap 4: Bewaak en pas het investeringsbudget aan
Tot slot is het belangrijk om de investeringsbegroting regelmatig te controleren en zo nodig aan te passen. Dit betreft onder andere beoordelen van de beleggingsprestaties en het bewaken van de uitgaven. Door het  investeringsbudget regelmatig te controleren en aan te passen is een onderneming in staat om verstandige beslissingen te nemen op he gebied van investeren. Alleen dan kunnen bepaalde doelen worden bereikt, zoals het maximaliseren van rendement.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?