Wat is een geconsolideerde jaarrekening?

Diverse bedrijven van over de hele wereld hebben een of meerdere dochtermaatschappijen. Vaak doen ze dit om hun verschillende diensten te verzelfstandigen. Wel blijft de eigenaar, de zogeheten holding, altijd hetzelfde. Maar hoe behoud je het financiële overzicht over een bedrijf dat zich steeds verder uitbreidt? Een van de manieren daarvoor is het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening. In dit artikel leggen we uit wat het betekent.

Wat houdt een geconsolideerde rekening in?

Als we naar de letterlijke betekenis van ‘geconsolideerd’ kijken, dan betekent dit het samenvoegen van alle kleine delen. Financiële consolidatie houdt in dat de resultaten van de moeder- en dochtermaatschappijen worden verwerkt in een jaarrekening en balans. De resultaten van de verschillende dochterondernemingen en die van het bedrijf zelf worden dan als één beschouwd.

Wie stelt deze belangrijke jaarrekening op?

Deze belangrijke jaarrekening is in feite een verslag waarin alle financiële resultaten van een groep bedrijven staat weergeven. Het moederbedrijf is verantwoordelijk voor het opstellen van het document. Zowel de winst- en verliesrekening als de balans en het kasstroomoverzicht van de groep als geheel komt naar voren.

wat is een geconsolideerde jaarrekening

Hoe wordt deze jaarrekening opgesteld?

Het opstellen van dit type jaarrekening gebeurt op een vaste manier. Alle financiële resultaten de bedrijven binnen de groep worden samengevoegd en geëlimineerd om dubbele boekingen en transacties te voorkomen. Dit leidt uiteindelijk tot een financieel verslag dat de financiële resultaten van de groep als geheel weergeeft.

Een goed beeld van de groep

Kort samengevat is een geconsolideerde jaarrekening dus niets dan de rekeningen van de dochtermaatschappijen en die van de holding samen bij een. Omdat de opbrengsten en kosten van allemaal bij elkaar gehouden wordt, ontstaat er een beter beeld van hoe de groep ervoor staat. Wist je dat er twee manieren zijn om een geconsolideerde rekening op te stellen? Wij zochten het voor je uit en kwamen op het volgende:

1 – De equity-methode

Van deze methode is sprake wanneer een bedrijf veel invloed heeft op een ander bedrijf, maar toch niet de meerderheid van de stemrechten bezit. Bij de equity-methode wordt de investering op de balans van de investeerder opgenomen als een activum. Ondertussen wordt de winst van de geïnvesteerde onderneming als een post op de winst-en-verliesrekening van de investeerder opgenomen. Kort samengevat omvat de geconsolideerde jaarrekening dan de financiële informatie van zowel de investeerder als de onderneming waarin is geïnvesteerd.

2 – De integratiemethode

Deze methode wordt toegepast wanneer een onderneming de meerderheid van de stemrechten bezit in een andere onderneming. Op deze manier heeft het bedrijf de controle in handen. Bij de integratiemethode kijkt men naar de financiële informatie van meerdere ondernemingen. Vervolgens wordt het samengevoegd tot één geconsolideerde jaarrekening. Dit houdt in dat zowel activa als passiva, inkomsten, kosten en winsten van de geïntegreerde ondernemingen bijeen worden genomen. Uiteindelijk vloeit daar een geconsolideerd resultaat uit voort.

Inhoud van de jaarrekening moet helder en begrijpelijk zijn

Dit type jaarrekening moet altijd relevant, betrouwbaar en begrijpelijk zijn. Het is niet de bedoeling dat bij het opstellen van dit document alleen de boekhouder en/of de accountant weten wat er staat. Ook het managementteam en andere externe partijen moeten begrijpen wat er staat, zodat ze een goed beeld hebben van de moeder én dochtermaatschappijen.  Bovendien kan het managementteam op basis van de informatie plannen maken.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?