Wat is een credit?

Een grootboekrekening bestaat uit verschillende onderdelen. Het is de taak van een boekhouder om zowel de toename als afname van activa en passiva re registreren. Ook het eigen vermogen is terug te vinden in dit belangrijke document. Al deze middelen maken deel uit van de financiële administratie van een bedrijf, instelling, organisatie of individu. We noemen dit ook wel ‘credit’. Wat houdt het precies in en hoe legt een boekhouder transacties vast om de financiën van een onderneming in kaart te brengen? Wij zochten het voor je uit.

Wat betekent credit?

Een boekhouder gebruikt credit om transacties te registreren die leiden tot een toename van activa. Oftewel: al het geld dat binnenkomt. Denk bijvoorbeeld aan zoals de verkoop van goederen of diensten, de ontvangst van een lening of de uitgifte van obligaties. Ook worden transacties geregistreerd die juist leiden tot minder geld, zoals zoals de terugbetaling van een lening of de betaling van een schuld. In beide gevallen worden crediteringen geboekt aan de rechterkant van een grootboekrekening.  In dat gedeelte staan alle opbrengsten die leiden tot een groei van het saldo.

wat is een credit

Wat is het verschil tussen credit en debet?

Het begrip credit is nauw verbonden met het begrip debet. Soms worden credit en debet met elkaar verward, maar dat is nodig. Er is namelijk een duidelijk verschil: credit staat voor een toename van activa en debet juist voor een afname ervan. Debiteringen zijn niets anders dan afschrijvingen en worden aan de linkerkant van een grootboekrekening geboekt. Samen geven crediteringen en debiteringen een compleet beeld van de financiële transacties die hebben plaatsgevonden. Daardoor zijn zowel individuen als bedrijven in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over hun financiën.

Credit, debet en dubbel boekhouden: zo zit het

Een van de belangrijkste principes van boekhouden is dubbel boekhouden. Dit betekent dat elke financiële transactie op twee aparte grootboekrekeningen moet worden geboekt. Oftewel: zowel credit als debet krijgen een plekje in de administratie. Dit zorgt ervoor dat het totale bedrag aan activa, passiva en eigen vermogen constant blijft en voorkomt fouten en/of fraude.

Wat is een credit score en waarom is het zo belangrijk?

Laten we het eens hebben over de zogeheten ‘credit score’. Een belangrijk begrip uit de financiëne wereld, aangezien banken en financiële instellingen het gebruiken om de kredietwaardigheid van personen en organisaties te beoordelen. Om deze score te bepalen kijkt men naar kredietgeschiedenis van de desbetreffende partij. Het bevat een overzicht van alle credit transacties, waaronder leningen, creditcardgebruik en andere financiële verplichtingen. Door deze informatie te analyseren bepalen financiële instellingen het risico dat verbonden is aan het uitlenen van geld of het verstrekken van krediet aan een individu of organisatie.

Credit zorgt voor overzicht van financiën

We kunnen concluderen dat credit een belangrijk begrip is uit de wereld van de boekhouding. Het zorgt er voor dat zowel bedrijven als instellingen en organisaties hun inkomsten- en uitgaven op de voet kunnen volgen. En dit maakt het beheren van de administratie door een of meerdere boekhouders een stuk eenvoudiger. Daardoor zijn zowel individuen als bedrijven en organisaties in staat om verstandige beslissingen te nemen over hun financiële toekomst. Is het bijvoorbeeld verstandig om een lening aan te vragen? Daarvoor dien je onder andere te kijken naar de credit én debet.  Bepaal aan de hand van deze informatie of het wel of geen goed idee is. En of je een lening krijgt is uiteraard ook afhankelijk van je credit score. Veel factoren dus om rekening mee te houden, maar wel uitermate belangrijk.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?