Wat is een betalingstermijn?

Wist je dat iets meer dan de helft van de bedrijven in Nederland te maken heeft met wanbetalers? Dit blijkt uit onderzoek van Stichting Toezicht Zakelijke Betalingsverkeer (TZB). Een groot aantal ondernemingen mist inkomen door partijen die het verzuimen te betalen. Natuurlijk wil jij als ondernemer niet bij deze groep horen. Een manier om wanbetaling te voorkomen is het gebruik van een betalingstermijn. Wat is het precies? In dit artikel leggen we het je uit.

Wat is een betalingstermijn?

Een betalingstermijn is een korte zinnetje die aangeeft wanneer op welke manier een factuur betaald moet worden. Het maakt deel uit van een factuur en bevat details als de hoogte van de betaling, een eventueel betalingsschema en mogelijke boetes voor een late betaling.

Welke betaaltermijnen zijn gebruikelijk?

Veel voorkomende betalingstermijnen zijn 30 of 60 dagen, maar ook een week of twee weken behoort tot de mogelijkheden. Overigen mag een betaaltermijn van 60 dagen alleen als je duidelijk kunt zien dat er geen nadelen aan kleven voor de koper en verkoper. Heb je onderling geen betalingstermijn afgesproken? Dan geldt automatisch een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen.

wat is een betalingstermijn

Waarom is een betaaltermijn belangrijk?

Een ondernemer mag zelf de betaaltermijn bepalen, afhankelijk van de geleverde producten en diensten. Hoe dan ook geeft het een duidelijk inzicht in de financiële verplichtingen van elke bij de overeenkomst betrokken partij. Ook zorgt het er voor dat een betalingsproces eerlijk en soepel verloopt. En op die manier kunnen eventuele misstanden snel worden opgelost.

Welke betalingstermijnen kun je opnemen in een contract?

Je kunt verschillende betalingsvoorwaarden opnemen in een contract of de algemene voorwaarden. Bij deze een klein overzicht:

1 – Een volledige betaling
Deze termijn bepaalt dat de betaling in één keer moet worden voldaan. Daarbij staat vermeld of de betaling bij de ondertekening van het contract of op een latere datum moet plaatsvinden.

2 – Betaling in termijnen
In dit geval dient de betaling in meerdere termijnen over een bepaalde periode plaats te vinden, in plaats van in één keer. Het schema voor deze betalingen staat meestal in het contract vermeld.

3 – Netto termijnen
Hierbij is de betaling verschuldigd op een bepaald aantal dagen nadat de goederen of diensten zijn geleverd. Denk bijvoorbeeld aan dertig dagen na de levering.

4 – Boetes voor te late betaling
Deze term geeft aan dat als er niet op tijd betaald wordt, de partij die de betaling verschuldigd is een boete of rente mag vragen over het uitstaande saldo.

5 – Retentie
Dit begrip geeft aan dat een deel van de betaling wordt ingehouden totdat de goederen of diensten volledig zijn geleverd of het project is voltooid. Het is een manier om de partij die de betaling doet te beschermen voor het geval de goederen of diensten niet voldoen aan de overeengekomen voorwaarden.

Tot slot: lees een contract altijd zorgvuldig door

Inmiddels is duidelijk dat betalingsvoorwaarden een belangrijk onderdeel zijn van een contract. Ze voorkomen wanbetaling en een slechte levering van producten en/diensten. Uiteindelijk moeten beide partijen die een overeenkomst sluiten tevreden zijn. Zodoende dient het contract zorgvuldig bekeken te worden. Pas wanneer iedere partij het begrijpt is het tijd om wel/of niet in te stemmen met de voorwaarden.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?