Wat is een accountantscontrole?

Het takenpakket van een accountant is zeer uitgebreid. Zo stelt hij of zij onder andere financiële jaarrekeningen van ondernemngen op. Ook het controleren van jaarrekeningen van bedrijven is een taak die deze professional graag op zich neemt. Dit is een zogeheten ‘accountantscontrole’. Wat houdt het precies in?

Wat is een accountantscontrole?

Een ander woord voor accountscontrole is een ‘audit’. De termen betekenen precies hetzelfde, namelijk het onderzoeken en controleren van de jaarrekening van een onderneming. Deze belangrijke taak kan zowel door een interne als externe accountant worden gedaan. Een van de redenen om een accountantscontrole uit te voeren is beleggers zekerheid bieden dat het bedrijf zijn financiën op orde heeft. Daarbij stelt de accountant vast dat de jaarrekening geen onjuistheden bevat. Er is sprake van een onafhankelijke mening die wordt vastgelegd in een zogeheten controleverklaring.

Wat is het doel van een accountantscontrole?

Het hoofddoeldoel van een accountanscontrole is het bevorderen van het vertrouwen in de financiële markten. Door de juistheid en volledigheid van financiële informatie te waarborgen, helpen accountants een omgeving te creëren waarin beleggers beslissingen kunnen nemen zonder dat dit ze meteen in de problemen brengt. Dit draagt uiteindelijk bij aan de stabiliteit en efficiëntie van de aandelenmarkt.

accountantscontrole

Welke soorten audits bestaan er?

Er bestaan diverse soorten audits, waaronder ‘operational’ en‘compliance’.. In het eerste geval wordt er onderzocht of een bedrijf alles onder controle heeft. We hebben het dan met name over de financiële zaken. Zoals de naam al zegt richten compliance audits zich op de vraag of een bedrijf de wet- en regelgeving naleeft. Beide soorten accountantcontroles zijn uitermate belangrijk om de integriteit van de jaarrekening van een bedrijf te helpen waarborgen.

Hoe verloopt een operational audit?

Bij een operationele audit worden de interne controlestructuur en -procedures van een bedrijf beoordeeld om na te gaan of ze toereikend genoeg zijn om de activa van beleggers te beschermen. Ook dient de onderneming de nauwkeurigheid en volledigheid van de boekhouding te garanderen en de operationele efficiëntie te bevorderen. Het doel van een operational audit is een bedrijf te helpen zijn algemene activiteiten te verbeteren door zwakke punten in zijn interne controles op te sporen.

Wat zijn de voornaamste redenen voor een accountantscontrole?

Bedrijven die actief zijn op de aandelenmarkt worden regelmatig gecontroleerd. Daar zijn verschillende redenen voor, die wij even voor jou op een rijtje hebben gezet:

Reden 1: Om nauwkeurigheid en naleving van regels te garanderen

Accountants moeten ervoor zorgen dat de jaarrekeningen van nauwkeurig zijn en voldoen aan de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen, in het Engels bekend als Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Dit is belangrijk omdat beleggers op deze overzichten vertrouwen om weloverwogen beslissingen te nemen over het al dan niet kopen of verkopen van aandelen.

Reden 2: Om fraude te voorkomen en op te sporen

Frauduleuze activiteiten zoals handel met voorkennis, boekhoudkundige onjuiste voorstellingen van zaken en andere illegale praktijken kunnen grote gevolgen hebben voor de aandelenmarkt. Accountants spelen door hun onafhankelijke beoordelingen een essentiële rol bij het voorkomen en opsporen van deze activiteiten.

Reden 3: Zekerheid verschaffen aan aandeelhouders en toezichthouders

Gecontroleerde jaarrekeningen bieden aandeelhouders meer zekerheid dat de financiële zaken van een onderneming in orde zijn. Daarnaast eisen toezichthouders vaak gecontroleerde jaarrekeningen van bedrijven om te helpen controleren of de wet- en regelgeving wordt nageleefd.

Reden 4: Om het ondernemingsbestuur te verbeteren

Accountantscontroles kunnen het ondernemingsbestuur  verbeteren door onafhankelijke zekerheid te verschaffen over de financiële overzichten en interne controles van een onderneming. Dit zorgt er voor dat het management verantwoording aflegt voor het beheer van het vermogen van de aandeelhouders.

Reden 5: Lagere kosten en verbetering van bedrijfsresultaten

Audits hebben een ontzettend belangrijke functie op de aandelenmarkt. Ze zorgen namelijk voor meer nauwkeurigheid, naleving, preventie en opsporing van fraude. Dit alles zorgt voor zekerheid bij aandeelhouders en toezichthouders en uiteindelijk een beter ondernemingsbestuur. Deze voordelen leiden uiteindelijk tot lagere kosten en betere bedrijfsresultaten. En daar is iedereen uiteindelijk bij gebaat.

Gelden er regels voor een accountantscontrole?

Voor het uitvoeren van een accountantscontrole gelden een aantal regels waar de accountant zich aan moet houden. Deze zijn opgesteld door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en terug te lezen in het Handboek Regelgeving Accountants.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?