Wat is de IFRS?

Het opstellen van een jaarrekening is vaste prik voor ondernemingen. Doet een bedrijf het niet zelf, dan is er wel een boekhouder of accountant beschikbaar om het uit te voeren. Wist je dat er een aantal wereldwijde boekhoudkundige normen bestaan? Die staan bekend als de International Financial Reporting Standards (IFRS). Ze spelen een belangrijke rol bij het opstellen van de jaarrekening.

Wat is de IFRS?

De IFRS zijn internationale standaarden die worden gepubliceerd en bijgehouden door de International Accounting Standards Board (IASB). Deze internationale organisatie is gevestigd in de Britse hoofdstad Londen en wil een reeks hoogwaardige en transparante standaarden voor financiële verslaglegging bieden voor ondernemingen uit verschillende landen en bedrijfstakken actief.

Waarom is de IFRS ontstaan?

De IFRS vormen het antwoord op de behoefte aan één wereldwijd boekhoudkundig. Voor de komst de IFRS hanteerden verschillende landen en regio’s hun eigen boekhoudkundige normen. Dit maakte het voor investeerders en andere partijen vrij lastig om financiële informatie over de grenzen heen met elkaar te vergelijken. Dit gebrek aan consistentie vormde een belemmering voor internationale investeringen en wereldwijde kapitaalstromen.

wat is de ifrs

Een korte geschiedenis van de IFRS

In de tweede helft van de twintigste eeuw nam de roep om harmonisatie van standaarden voor jaarrekeningen wereldwijd toe. Het zou de wereldhandel versimpelen en dynamischer maken. Zodoende werd in 1973 het International Accounting Standards Committee (IASC) opgericht, bestaande uit beroepsorganisaties van accountants uit de volgende landen:

  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Japan
  • Mexico
  • Verenigd Koninkrijk
  • Nederland
  • Ierland
  • Verenigde Staten
  • Australië
  • Canada

De komst van IFRS

Al snel speelde de IASC een sleutelrol bij de ontwikkeling en bevordering van internationale standaarden voor jaarrekeningen. In april 2001 werd het vervangen door de IASB, die het mandaat erfde om één wereldwijde standaard voor jaarrekeningen te ontwikkelen. Dit leidde tot de komst van de IFRS.

Welke belangrijke kenmerken heeft de IFRS?

De IFRS zijn wereldwijde standaarden voor jaarrekeningen. Laten we eens kijken naar de meest belangrijke kenmerken:

1 – Het is gebaseerd op principes
De IFRS is gebaseerd op principes en niet op regels. Zodoende bieden ze ondernemingen meer flexibiliteit om de standaarden op hun specifieke omstandigheden toe te passen. Deze op beginselen gebaseerde aanpak vereist dat ondernemingen relevante en betrouwbare informatie verstrekken als het om transacties gaat. Dit is goed voor zowel de transparantie en het beoordelingsvermogen van de financiële verslaglegging.

2 – Het wordt wereldwijd toegepast
IFRS is zo ontworpen dat het toepasbaar is bij ondernemingen uit verschillende landen en bedrijfstakken. In feite is het een consistent kader voor grensoverschrijdende financiële verslaglegging. Dit maakt het een stuk eenvoudiger om financiële informatie te vergelijken, vergroot de transparantie en versimpelt het doen van internationale investeringen.

3 – Het delen van informatie is verplicht
Dankzij de IFRS worden partijen verplicht om betrouwbare en transparante informatie in hun jaarrekening te verstrekken. Dit betreft onder andere aanvullende informatie over de financiële positie, prestaties en risico’s van een partij en daardoor is een bedrijf in staat om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen.

4 – Het streeft voortdurend naar verbetering
De IFRS zijn dynamische standaarden en worden door de IASB voortdurend herzien en bijgewerkt om in te spelen op veranderingen in het ondernemingsklimaat en veranderende boekhoudpraktijken. Hierdoor blijven de standaarden relevant, betrouwbaar en spelen ze in op de laatste ontwikkelingen in de wereldeconomie.

Welke voordelen brengt de IFRS met zich mee?

Ondernemingen van over de hele wereld maken gebruik van IFRS. En dat is niet zomaar, want het brengt verschillende voordelen met zich mee. Laten we ze even op een rijtje zetten:

Voordeel 1: Het maakt het vergelijken van jaarrekeningen mogelijk
Dankzij deze standaarden zijn ondernemingen in staat om jaarrekeningen op te stellen die internationaal vergelijkbaar zijn. Dit verlaagt de drempel om internationale investeringen te doen aanzienlijk. Ook is het goed voor de transparantie op de financiële markt en dit vergroot het vertrouwen van beleggers aanzienlijk. Partijen kunnen immers de financiële prestaties van ondernemingen uit verschillende landen en bedrijfstakken beter begrijpen en met elkaar vergelijken.

Voordeel 2: Het vergroot de transparantie van bedrijven
IFRS vereist dat bedrijven meer relevante en betrouwbare informatie verstrekken in hun jaarrekeningen, inclusief uitgebreide toelichtingen. Dit brengt positieve gevolgen met zich mee. Zo vergroot het de transparantie van financiële verslagleggingen. Daardoor zijn partijen beter in staat om geïnformeerde beslissingen nemen over de financiële positie, prestaties en risico’s van een ander bedrijf, organisatie of instelling.

Voordeel 3: Het verbetert de kwaliteit van financiële verslaggeving van ondernemingen
Deze standaarden stimuleren kwaliteit van de financiële verslaggeving. Dit vermindert de kans op creatieve boekhoudpraktijken en zorgt voor een nauwkeurige weergave van de financiële positie en prestaties van een onderneming.

Voordeel 4: Het zorgt voor betere toegang tot de financiële markten
Omdat de IFRS algemeen erkend en aanvaard wordt door beleggers, analisten en regelgevers over de hele wereld, hebben ondernemingen die het toepassen gemakkelijker toegang tot de wereldwijde financiële markten. Dit geeft ondernemingen de kans om meer geld te ontvangen van investeerders. En daarnaast heeft men meer en sneller toegang tot kapitaal voor groei en uitbreiding.

Voordeel 4: Het verlaagt de complexiteit van financiële verslaglegging
De organisatie achter IFRS streeft er naar om de financiële verslaglegging te vereenvoudigen door te voorzien in een wereldwijde standaard voor jaarrekeningen. Hierdoor hoeven ondernemingen niet meer te voldoen aan verschillende standaarden voor jaarrekeningen. In plaats daarvan is er sprake van uniformiteit. Dit vermindert de kosten en de complexiteit en de kosten van de financiële verslaglegging voor multinationale ondernemingen aanzienlijk.

Voordeel 5: Het vergroot het vertrouwen van beleggers
Deze standaarden verbeteren de controleerbaarheid en integriteit van de financiële verslaglegging. Bedrijven, organisaties en instellingen worden scherp in de gaten houden en ‘creatieve boekhouding’ is er niet meer bij. En dat verhoogt op zijn beurt het vertrouwen onder beleggers aanzienlijk.

Welke uitdagingen brengt IFRS met zich mee?

Het is inmiddels wel duidelijk dat de invoering van de IFRS een groot aantal voordelen met zich heeft meegebracht. Dit betekent echter niet dat er geen uitdagingen zijn. Laten we daar eens naar kijken:

Uitdaging 1: Het invoeren is soms complex
Voor de invoering van de IFRS zijn aanzienlijke veranderingen nodig in de processen, systemen en het beleid van een onderneming op het gebied van financiële verslaglegging. Dit kan bijzonder complex en kostbaar zijn voor kleinere ondernemingen met beperkte middelen en deskundigheid op het gebied van IFRS-implementatie.

Uitdaging 2: Strenge regels voor delen van informatie
De IFRS bevatten uitgebreide toelichtingsvereisten. Daardoor neemt de omvang en complexiteit van de financiële toelichtingen in de jaarrekening behoorlijk toe. Voor sommige bedrijven is het daardoor erg lastig om relevante en transparante informatie te verstrekken zonder andere partijen te belasten met buitensporige details.

Uitdaging 3: Er vinden voortdurend updates en veranderingen plaats
IFRS is dynamisch omdat het voortdurend wordt bijgewerkt en herzien door de IASB. Ondernemingen moeten de laatste wijzigingen volgen en zorgen voor tijdige naleving. Dat is niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt, aangezien er vaak extra middelen en inspanningen voor nodig zijn.

Uitdaging 4: Soms zijn er wijzigingen in de wet-en regelgeving nodig
Om deze standaarden in te voeren zijn er in sommige rechtsgebieden wijzigingen in de lokale wet- en regelgeving nodig. Dit zorgt voor uitdagingen wat betreft het naleven van bepaalde regels.

Hoe zorg je dat de overgang naar IFRS soepel verloopt?

Ondernemingen moeten de gevolgen van de invoering van de IFRS goed kunnen overzien. Daar is uitgebreid onderzoek voor nodig, dus nee de tijd. Overweeg je om deze standaarden te gebruiken bij het opstellen van de jaarrekening? Ga dan na of alle processen en systemen voor financiële verslaglegging er klaar voor zijn. Schroom niet om boekhouders en/of accountants in te schakelen om de overgang soepel te laten verlopen. Het is een vrij complexe taak waar veel kennis voor is vereist.

Wat heeft de toekomst in petto?

Het internationale ondernemingsklimaat is voortdurend in ontwikkeling. De IFRS zal naar verwachting een sleutelrol blijven spelen bij het bevorderen van wereldwijde harmonisatie van standaarden voor jaarrekeningen. En dit leidt tot transparante en betrouwbare financiële verslaglegging van ondernemingen over de hele wereld. Een positieve ontwikkeling die de transparantie van bedrijven vergroot.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?