Wat is de eindbalans?

Bepaalde administratieve taken horen nu eenmaal bij het runnen van een bedrijf. En je hoeft echt niet alles zelf te doen, want een boekhouder doet het ook graag voor je. Hoe dan ook is het opstellen van een eindbalans aan het einde van het jaar wettelijk verplicht. En dat is ook logisch aanzien je aan de Belastingdienst een begin- en eindbalans moet tonen. Maar wat is het precies en waarom is het belangrijk voor een onderneming?

Wat is een eindbalans?

Kort samengevat is eindbalans het overzicht van de eigen bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van een bedrijf. Aan de hand van dit document zie je vrij snel of een onderneming financieel gezond is. Het maakt niet uit of het bedrijf groot of klein is: een eindbalans is altijd verplicht omdat dit aangeeft hoe de situatie is.

Het belang van een eindbalans voor een onderneming

Een positieve eindbalans is goed nieuws. In dat geval is er meer winst dan verlies gemaakt. Voldoende geld verhoogt de weerbaarheid van een bedrijf als er bijvoorbeeld een financiële tegenslag is. Ook zijn er voldoende liquidide middelen, oftewel geld, om te investeren en/of uit te breiden. Alles samen bepaalt of een onderneming kan blijven voortbestaan. En de eindbalans geeft weer of dat het geval is.

wat is de eindbalans

Wat is er te zien op de eindbalans?

De Belastingdienst wil dat iedere onderneming een eindbalans opgeeft tijdens het doen van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Doe dit bij voorkeur op 31 december. Hoewel 31 december in principe het standaard moment is om een eindbalans op te stellen, zijn er uitzonderingen op de regel. In dat geval is er sprake van een ‘gebroken boekjaar’.

Eindbalans en investeerders

Een positieve eindbalans is ook belangrijk voor mogelijke investeerders. Een bedrijf dat in staat is om groene cijfers te laten zien is mogelijk een interessante belegging. En daardoor kan het zich verder ontwikkelen.

Hoe maak je een eindbalans op?

Krijg je het benauwd van het idee dat je een eindbalans moet opmaken? Dat is echt  niet nodig. Je kunt het in principe zelf doen met behulp van een boekhoudprogramma als eBoekhouden.nl of Silvasoft. Deze programma’s geven alle informatie overzichtelijk weer, waardoor je er snel mee aan de slag kunt. Zo maakt het een eindbalans aan de hand van de gegevens die je invoert. Heb je er zelf geen tijd voor? Schakel dan een boekhouder of accountant in. Dan weet je zeker dat het goed gaat!

Momentopname

Wees je bewust van het feit dat de eindbalans een momentopname is. De situatie kan het jaar daarop heel anders zijn. Maar deze informatie geeft wel aan of een bedrijf een goed of slecht financieel jaar heeft gehad. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een balans is tussen de activa en de passiva. Ben je even vergeten wat deze begrippen beteken? Laten we er even naar kijken:

  • Activa: Alle bezittingen van een bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan de inventaris, kantoorpanden, voorraden en machines. Heb je een eigen kantoor? Dan horen computers er ook bij. Liquide middelen, die je kunt omzetten in geld, vallen ook deze noemer. Het zijn zogeheten ‘vlottende activa’ omdat je ze tijdens het bedrijfsproces maar een keer kunt gebruiken. Bovendien zijn deze middelen snel (dus vlot) om te zetten in geld.
  • Passiva: Dit begrip heeft betrekking op alle schulden van een onderneming. Die zijn als het goed is terug te zien op de eindbalans. Denk bijvoorbeeld aan facturen die nog niet zijn betaald of leningen.

Moet een failliet bedrijf ook een eindbalans opstellen?

Jaarlijks gaan er in Nederland een paar duizend bedrijven failliet. Ook ZZP’ers redden het lang niet altijd. In 2022 lag dit aantal op 2144. Een faillissement betekent niet dat er geen eindbalans moet worden opgesteld. Het is en blijft verplicht, maar dan op de datum dat een bedrijf er mee stopt. Het begrip dat  voor het beëindigen van een bedrijf wordt gebruikt is ‘staking’. Op basis van de gegevens in de balans rolt de waarde van het bedrijf op het moment van stoppen.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?