Wat is de boekwaarde?

Een van de termen die je tegen gaat komen bij het doen van de boekhouding is de boekwaarde. Dit is de waarde waartegen de activa, en in sommige gevallen ook de passiva, zijn opgenomen op de balans. De hoogte van de waarde hangt af van de afschrijvingen die er gedaan worden voor jouw bedrijf. Je kunt deze waarde bekijken door te kijken naar de waarde waartegen je iets hebt verkocht of gekocht. Daarbij kun je niet verwachten dat het bedrag ieder jaar hetzelfde blijft. Je moet daarom goed gaan bekijken hoe je de berekening gaat maken.

Sterke en succesvolle bedrijven zijn financieël gezond. En dat hebben ze niet alleen te danken aan een goede verkoopstrategie. Goed financieël beleid speelt een minstens zo grote rol. Maar bij het financieel gezond maken en behouden van een onderneming komt behoorlijk veel kijken. Zo krijg je te maken met allerlei termen, zoals de boekwaarde. Wat houdt dit precies in en wat is het belang ervan?

Wat is de boekwaarde?

De boekwaarde is simpel gezegd de waarde van de activa en de passiva op de balans. De precieze hoogte is afhankelijk van de afschrijvingen die hebben plaatsgevonden. De boekwaarde is een belangrijk begrip in de boekhouding omdat het een middel is om
de financiële prestaties van een bedrijf te evalueren. Het wordt immers gebruikt om de waarde van activa te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan onroerend goed, apparatuur en de inventaris. Ook berekent men aan de hand van de boekwaarde nettowaarde van een bedrijf. Tevens wordt de boekwaarde gebruikt om de waarde van de aandelen van een bedrijf te bepalen, wat belangrijk is voor investeerders.

wat is de boekwaarde

Belangrijk onderdeel van de boekhouding

De boekwaarde is een onderdeel van de boekhouding van een bedrijf. Dit betreft het vastleggen van financiële transacties om een nauwkeurige administratie bij te houden. Hierbij legt een boekhouder alle financiële transacties op systematische wijze vast,
inclusief aankopen, verkopen, betalingen en ontvangsten. Het doel van dit alles is om nauwkeurige en actuele financiële informatie te verstrekken aan het management en andere (externe) –partijen.

De boekwaarde meenemen op de balans

Een boekwaarde is dus de waarde van alle activa op de balans. Wanneer je zaken aankoopt of verkoopt, hou je een bepaalde waarde over. Doordat er gedurende ieder jaar afschrijvingen plaatsvinden voor bezittingen kan de waarde per jaar gaan verschillen. Het is daarbij ook niet hetzelfde als een marktwaarde. De marktwaarde is namelijk het bedrag waar de bezittingen op dat moment voor verkocht kunnen worden en niet de exacte waarde van het bedrag dat er op dat moment voor uitgegeven is. Hier zit dus wel degelijk verschil in en moet ook op een andere manier aangegeven worden in de boekhouding.

Hoe bereken je de boekwaarde?

Je berekent de boekwaarde door de geaccumuleerde afschrijving af te trekken van de kosten van de activa. Dit klinkt ingewikkelder dan het is. Een geaccumuleerde afschrijving is het totaal van de afschrijvingen die gedurende de levensduur van de activa zijn geboekt. De afschrijving betreft het proces waarbij de kosten van een bepaalde activa over zijn levensduur worden verdeeld. Dit vindt plaats door de kosten van het goed te delen door de geschatte levensduur.

Wat zegt de boekwaarde over de financiële gezondheid van een bedrijf?

De boekwaarde is belangrijk bij het evalueren van de prestaties van een onderneming. Een bedrijf met een hoge boekwaarde verkeert hoogstwaarschijnlijk in een goede financiële conditie. Dat komt omdat het een grote hoeveelheid activa heeft waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd. Aan de andere kant kan een bedrijf met een lage boekwaarde in financiële problemen verkeren omdat het weinig activa heeft om inkomsten te genereren. Veel investeerders kijken bij het evalueren van een bedrijf naar de boekwaarde. Is die hoog? Dan is het mogelijk een goede investering.

Manier om managementprestaties te meten

De boekwaarde komt ook van pas bij het evalueren van de prestaties van het management van een bedrijf. Stel je voor dat een bedrijf in staat is een hoge boekwaarde over langere tijd te handhaven. In dat geval is er waarschijnlijk sprake van een goed managementteam. Dit is te danken aan het feit dat het managementteam in staat is om inkomsten uit de activa te genereren en de waarde van de activa te handhaven.

De boekwaarde: een belangrijk begrip uit de boekhouding

We kunnen concluderen dat een goede boekwaarde van groot belang is voor een bedrijf. Dit begrip uit de boekhouding moet je dan ook zeker kennen. Het is een goede manier om
de financiële prestaties van een bedrijf te evalueren. Zo wordt het gebruikt om de waarde van activa te bepalen en om de nettowaarde van een bedrijf te berekenen. Ook bepaalt het deels de waarde van de aandelen van een bedrijf, wat belangrijk is voor investeerders. Een bedrijf met een hoge boekwaarde staat er vaak goed voor. Heb je een eigen onderneming en droom je van financieel succes? Streef dan naar een hoge boekwaarde, want dat is goed nieuws!

Een verkeerd beeld

Wanneer je de boekwaarde wilt onderzoeken, kom je er ook achter dat deze kan verschillen van de werkelijke waarde van een schuld of bezitting. Deze leid je immers af van de afschrijvingen en moet je op voorhand al besloten hebben hoeveel je per jaar af gaat schrijven. Volgens jouw planning kan het daarom nog maar 1500 euro waard zijn, terwijl het in de praktijk 3000 euro is. Dit is dan weer de stille reserve. Deze winst hoef je niet mee te nemen op de balans. Wanneer de aandelen als marktwaarde meer waard zijn dan de boekwaarde, wordt er wel gesproken over een ongerealiseerde winst.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?