Wat is belasting middelen?

Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) had 72,2 procent van de Nederlandse bevolking  in het derde kwartaal van 2022 betaald werk. Dit komt neer op ongeveer 9,2 miljoen mensen. Dit percentage geeft niet aan of iemand een vast of wisselend inkomen heeft. Behoor jij tot de groep met een wisselend inkomen? Dan is het wellicht een optie om gebruik te maken van belasting middelen. Wat is het precies?

Hoe ontstaat een wisselend inkomen?

Er zijn verschillende situaties die leiden tot een wisselend inkomen. Misschien ben je ZZP’er en afhankelijk van verschillende opdrachtgevers en opdrachten. De hoeveelheid werk dat je iedere maand hebt loopt uiteen, waardoor ook jouw inkomen elke keer anders is. Het kan ook zijn dat je net nieuw bent op de arbeidsmarkt. Daardoor heb je minder zekerheid dan iemand die al jaren in vaste dienst is bij een bedrijf. Soms komt het voor dat je door de situatie teveel belasting hebt betaald. In dat geval heb je mogelijk recht op belastingteruggave. Door belasting te middelen krijg je wellicht een mooi geldbedrag terug. Er is overigens wel één maar: de Nederlandse regering schaft de middelingsregeling af per 1 januari 2023.

Wat is belasting middelen?

Geld terugkrijgen dankzij belasting middelen klinkt, maar wat is het precies? Dat is gelukkig redelijk simpel uit te leggen. Het houdt in dat je de Belastingdienst jouw belasting laat baseren op het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Dit moeten overigens wel aaneengesloten kalenderjaren betreffen. De drie jaar waarvan je het gemiddelde wil weten noemen wij het ‘middelingstijdvak’.

wat is belasting middelen

Is er sprake van een maximum bedrag?

Belasting middelen kan heel positief uitpakken. Wie weet kom je tot de ontdekking dat je de afgelopen jaren teveel belasting hebt betaald. In dat geval heb je recht op teruggave. Daar zit overigens wel een maximum van 545 euro aan. Dit bedrag moet je aftrekken van het verschil tussen wat je hebt betaald aan belasting en wat je na het middelen moet betalen.

Wie kan gebruik maken van belasting middeling?

Lang niet iedereen kan gebruik maken van belasting middeling. Het geldt echt alleen voor specifieke groepen die in een aangesloten periode een wisselend inkomen hebben gehad. Denk bijvoorbeeld aan studenten die eerst een bijbaan hadden en na het afronden van hun studie een baan kregen. Ook deze groepen komen mogeljk in aanmerking:

  • Personen die de afgelopen jaren zijn gestopt met werken
  • Personen die een ontslagvergoeding hebben gekregen
  • Personen die onbetaald verlof hebben opgenomen
  • Personen die minder zijn gaan werken
  • Freelancers
  • Ondernemers

Verzoek tot belasting middeling insturen: hou je aan deze regels

Misschien overweeg je om belasting te gaan middelen. Wees op tijd,aangezien deze regeling binnenkort vervalt. Maar het kan nog! Je mag namelijk het hele jaar door een verzoek insturen.  Wees je wel bewust van deze twee belangrijke regels:

  • Een verzoek tot belasting middeling mag alleen worden ingediend wanneer al jouw belastingaanslagen in het middelingstijdvak definitief zijn ingesteld.
  • Het verzoek moet binnen drie jaar na de dagtekening van de laatste definitieve aanslag ontvangen zijn door de Belastingdienst.

Wat als je inderdaad recht hebt op teruggave?

Goed nieuws: na een uitgebreide berekening blijkt dat je recht hebt op teruggave! Maar je bent nog niet klaar. De volgende stap is dat je een brief schrijft naar de Belastingdienst met een verzoek om de middeling toe te passen. Uiteraard geldt dit voor drie aaneengesloten kalenderjaren. Vergeet ook niet om jouw berekening toe te voegen als bewijs. Als het goed is ontvang je binnen twee maanden een ontvangstbevestiging van de Belastingdienst. Is de berekening in orde? Dan ontvang je een bevestiging en krijg je binnen afzienbare tijd het geld terug.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?