Wat betekent liquiditeit?

Liquiditeit is een begrip die je regelmatig tegenkomt in de financiële wereld. En dat i niet zomaar, want het bepaalt deels of een bedrijf of organisatie succesvol is. Hoe dat zit vertellen we graag in dit artikel. We verdiepten ons in het begrip liquiditeit, wat het betekent en waarom het zo belangrijk is voor financiële stabiliteit en de economie als geheel. Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Lees dan snel verder!

Wat betekent liquiditeit?

De mate waarin activa gekocht of verkocht kunnen worden noemen we liquiditeit. Het is goed nieuws wanneer dit proces gemakkelijk verloopt en niet leidt tot grote prijsschommelingen. En dat is alleen mogelijk als er voldoende geld beschikbaar is. Liquiditeit is in feite een maatstaf voor de beschikbaarheid van activa die om te zetten is in contant geld. Is daar sprake van? Dan is de kans groot dat je te maken hebt met een financieel gezond bedrijf, aangezien het met voldoende geld financieel flexibel is. Eventuele tegenvallers kunnen bijvoorbeeld eenvoudig worden opgevangen. Ook het nakomen van financiële verplichtingen is bij voldoende liquiditeit doorgaans geen probleem.

Waarom is voldoende liquiditeit zo belangrijk voor bedrijven?

Voldoende liquiditeit is belangrijk voor elk bedrijf, ongeacht de grootte ervan. Het in staat om aan alle (dagelijkse) verplichtingen te voldoen, variërend van het betalen van het loon van werknemers tot het voldoen van facturen van leveranciers. En vaak zijn er nog een hoop andere operationele kosten. Het is voor een bedrijf belangrijk om een buffer te hebben voor noodsituaties of onverwachte uitgaven, en daar speelt liquiditeit een belangrijke rol bij.

wat betekent liquiditeit

Welk risico loopt een bedrijf bij weinig liquiditeit?

Een gebrek aan liquiditeit kan nare gevolgen hebben voor een onderneming. Het is immers niet mogelijk om aan bepaalde verplichtingen te voldoen, waardoor financiële problemen ontstaan. En in het meest extreme geval is er sprake van een faillissement. Het is wel duidelijk: voldoende liquiditeit is van levensbelang. Daarbij moet er sprake zijn van een goede balans tussen voldoende geld én de juiste investeringen om een bedrijf te doen groeien.

Welke rol speelt liquiditeit in de bankensector?

Wist je dat liquiditeit ook een grote rol speelt in de bankwereld? Banken zijn namelijk verantwoordelijk voor het beheren en beveiligingen van de deposito’s van klanten. Dit betekent dat ze in staat moeten zijn om geld te verstrekken als een klant daarom vraagt.  En dat is alleen mogelijk bij voldoende liquiditeit. Soms is er sprake van onvoorziene omstandigheden, waar geld voor nodig is en banken spelen daarbij een cruciale rol.

Regels en voorschriften moeten zorgen voor voldoende liquiditeit

Regelgevende instanties hebben diverse regels en voorschriften opgesteld om er voor te zorgen dat banken voldoende liquiditeit hebben. Dit zijn onder andere minimumvereisten voor liquiditeitsratio’s en de verplichting dat een bank een buffer moet hebben om mogelijke liquiditeitsrisico’s op te vangen. Dit waarborgt de stabiliteit van het banksysteem en zorgt voor vertrouwen van het publiek in het financiële systeem.

Welke impact heeft dit fenomeen op de economie?

Van een gezonde economie is sprake bij voldoende liquiditeit. Er is namelijk voldoende kapitaal aanwezig voor bedrijven, die bijvoorbeeld willen lenen of investeren. Ook hebben consumenten gemakkelijk toegang tot krediet. Dit alles leidt tot een gunstig ondernemingsklimaat en dat zorgt voor economische groei, werkgelegenheid en welvaart.

Liquiditeitscrisis 2008

Een gebrek aan liquiditeit heeft soms ernstige gevolgen voor de economie. Het is slecht nieuws wanneer er sprake is van een liquiditeitscrisis. Een voorbeeld daarvan is de financiële crisis van 2008. Door het omvallen van verschillende banken en het ineenstorten van de economie daalde het vertrouwen in het financiële systeem tot het vriespunt. Ontelbaar veel investeerders, banken en bedrijven kwamen destijds ernstig in de problemen. Ondernemingen gingen failliet, werknemers verloren hun baan en consumenten gaven veel minder geld uit.

Welke rol spelen de centrale banken bij het handhaven van liquiditeit?

Centrale banken spelen een sleutelrol als het gaat om het handhaven van liquiditeit in de economie. Ze voeren monetair beleid uit en beschikken over verschillende instrumenten om de liquiditeit te beïnvloeden. Een methode  is het aanpassen van de rentetarieven. Stel je voor dat er sprake is van een lage inflatie. Door de rente te verlagen, wordt het goedkoper om geld te lenen. Dit vergroot de liquiditeit en dat werkt vaak stimulerend  voor investeringen en economische groei. Aan de andere kant kan het verhogen van de rente de liquiditeit verminderen, wat oververhitting van de economie voorkomt.

Waarom is het belangrijk om jouw geld goed te beheren?

Zowel voor individuen als bedrijven en organisaties is goed liquiditeitsbeheer zeer belangrijk. Voor een persoon betekent dit dat er voldoende geld aanwezig is om aan de dagelijkse behoeften te voldoen. Ook moet het geen probleem zijn om onverwachte uitgaven op te vangen. Dit kun je als individu doen door een vast budget op te stellen en te sparen. Ook is het een goed idee om een noodfonds te hebben, zodat je bijvoorbeeld altijd genoeg geld hebt voor een kapotte wasmachine.

Hoe herken je mogelijke liquiditeitsrisico’s?

Voor bedrijven zorgt effectief liquiditeitsbeheer voor financiële stabiliteit, zowel nu als in de toekomst. Dit betreft het zorgvuldig plannen en beheren van de inkomende en uitgaande kasstromen en het herkennen van mogelijke liquiditeitsrisico’s. Ook moet een onderneming in staat zijn om eventuele risico’s te beheersen. Dit is mogelijk door voorraden regelmatig te controleren en door goed na te denken over de toewijzing en het gebruik van financiële middelen binnen het bedrijf.

Benieuwd hoe je zelf je boekhouding kunt doen?

Door gebruik te maken van een online boekhoudprogramma heb je 24/7 actueel inzicht in je cijfers. Hierdoor ben je niet afhankelijk van een boekhouder of accountant. Je kunt eenvoudig je bonnetjes naar de boekhouding sturen met de boekhoud app. Of een factuur maken terwijl je onderweg bent. Bekijk onderstaande boekhoudprogramma’s die goedgekeurd zijn door de Belastingdienst.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wil je meer uitleg of tips voor je boekhouding?