Boekhouding niet op orde? 10 oorzaken en 9 oplossingen

boekhouding niet op orde

Veel ondernemers hebben hun boekhouding niet op orde. Slingeren de lunchbonnen nog in de auto? Met de inkoopfacturen per mail nog niets gedaan? De per post ontvangen facturen nog niet geordend? Dan heb je de administratie niet op orde. Hierdoor is er onvoldoende inzicht in de cijfers van je onderneming. Met een actuele administratie krijg je goede stuurinformatie voor je bedrijf om de juiste beslissingen te maken. Daarnaast kun je enorm in de problemen komen met de Belastingdienst als je boekhouding niet op orde is.

Op deze pagina vind je alle potentiële oorzaken en oplossingen om te zorgen dat je administratie op orde komt.

Inhoudsopgave

Oorzaken waarom je boekhouding niet op orde is

Er zijn 10 grote oorzaken waarom jouw boekhouding niet op orde is. Hieronder vind je ze allemaal op een rij en daarbij de oplossingen om die oorzaak weg te nemen.

Bonnetjes raken kwijt of zijn onleesbaar

Wat is het?

boekhouding niet op orde doordat bonnetjes kwijt raken

Verzamel je de lunch of benzinebonnen in het dashboardkastje van de auto? Hierdoor is je boekhouding waarschijnlijk niet op orde. Om een actuele en complete administratie te hebben is het nodig dat de bonnen het liefst dagelijks in de administratie worden verwerkt.

Waarom is dit een probleem?

Het is vragen om bonnen kwijt te raken en na verloop van tijd zijn de bonnen zelfs onleesbaar geworden als de bonnen niet regelmatig worden verwerkt in de boekhouding. Hierdoor heb je geen actueel inzicht in de kosten van je bedrijf.

Wat is de oplossing?

Er is een oplossing om dit probleem op lossen middels een boekhoud app. Lees hier verder voor de complete oplossing.

Achterstand met de verwerking van de bankboekingen

Wat is het?

Verwerk je de bankboekingen nog in Excel? Grote kans dat je hier regelmatig ver mee achterloopt. Hierdoor is je boekhouding niet op orde. Door de bankmutaties dagelijks te verwerken weet je precies wat de inkomsten en uitgaven zijn. Daarnaast heb je dan inzicht in de onbetaalde verkoop- en inkoopfacturen. Dat geeft je zoveel rust.

Waarom is dit een probleem?

Als je een achterstand hebt met de bankboekingen heb je geen goed inzicht in de cijfers van je bedrijf. Welke verkoopfacturen zijn er betaald? Zijn alle inkoopfacturen wel betaald? Word je geconfronteerd met betalingsherinneringen? Is dit wel terecht?

Wat is de oplossing?

Veel boekhoudprogramma hebben een directe bankkoppeling waarbij de bankmutaties automatisch worden verwerkt. Lees hier verder voor de complete oplossing.

Verkoopfacturen worden te laat gemaakt

boekhouding niet op orde waardoor facturen te laat worden gemaakt
boekhouding

Wat is het?

Het is van belang om verkoopfacturen direct te maken nadat het product is geleverd of de dienst is afgerond. Hierdoor ontvang je sneller het geld en dit is goed voor de liquiditeit van je bedrijf.

Waarom is dit een probleem?

Als je te lang wacht met het maken van de verkoopfacturen heb je geen inzicht in de resultaten van je bedrijf. Hierdoor is je boekhouding niet op orde. Daarnaast krijg je sneller discussies met de klant over de factuur. Door snel te facturen blijven de inkomsten doorgaan.

Wat is de oplossing?

Met een factuurprogramma eventueel in combinatie met een urenregistratie app kan er heel snel en eenvoudig worden gefactureerd. Lees hier verder voor de complete oplossing.

Geen inzicht in de gewerkte declarabele uren

Wat is het?

Voor ondernemers die op uurbasis werken is het nodig om de gewerkte tijd nauwkeurig bij te houden. De gewerkte uren kunnen immers worden doorgefactureerd. Daarnaast kan het onderhanden werk worden bepaald als een klus nog niet is afgerond.

Waarom is dit een probleem?

Als er geen goed inzicht is in de gewerkte declarabele uren is de kans groot dat niet alle uren gefactureerd kunnen worden. Hierdoor is je boekhouding niet op orde. Daarnaast is het moeilijk te bepalen hoe hoog de omzet is geweest in een bepaalde periode. Hierbij moet immers ook rekening worden gehouden met het onderhanden werk.

Wat is de oplossing?

Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een urenregistratie app kun je alle uren heel nauwkeurig bijhouden. Lees hier verder voor de complete oplossing.

Geen actueel overzicht van de openstaande verkoopfacturen

Wat is het?

Meestal is er met de klant een betalingstermijn afgesproken nadat de verkoopfactuur is gestuurd. Het is van belang om een actueel overzicht te hebben van welke verkoopfacturen de betalingstermijn is verstreken. Van deze openstaande verkoopfacturen kan dan een herinnering worden gestuurd naar de klant.

Boekhouding niet op orde waardoor er geen Overzicht openstaande debiteuren is

Waarom is dit een probleem?

Als er geen actueel overzicht is van de openstaande verkoopfacturen is de kans groot dat klanten veel te laat betalen. Hierdoor is je boekhouding niet op orde. Dit gaat enorm ten koste van de liquiditeit van je bedrijf. Door te zorgen dat de administratie op orde is kun je de klanten op tijd herinneren. Hiermee bewaak je geldstroom binnen je onderneming.

Wat is de oplossing?

Door met een boekhoudapp te werken weet je precies welke facturen nog niet betaald zijn. Hiermee is debiteurenbeheer heel eenvoudig. Lees hier verder voor de complete oplossing.

Geen actueel overzicht van de openstaande inkoopfacturen

Wat is het?

Waarschijnlijk heb je met veel leveranciers een bepaalde betalingstermijn afgesproken. Door een actueel overzicht te hebben van de inkoopfacturen die nog betaald moeten worden weet je precies waar je aan toe bent. Hierdoor hoef je niet geconfronteerd te worden met betalingsherinneringen. Daarnaast is dit van belang voor de liquiditeit van je bedrijf.

Waarom is dit een probleem?

Als er geen actueel overzicht is van de openstaande inkoopfacturen is de kans groot dat de leveranciers betalingsherinneringen gaan sturen omdat je te laat bent met betalen. Hierdoor is je boekhouding niet op orde. Daarnaast weet je hierdoor bijvoorbeeld niet of er voldoende ruimte is om investeringen te doen. Je hebt voldoende stuurinformatie nodig om je bedrijf te runnen.

Wat is de oplossing?

Door met een boekhoudapp te werken weet je precies welke facturen er nog betaald moeten worden Hiermee is crediteurenbeheer heel eenvoudig. Lees hier verder voor de complete oplossing.

Geen actuele afschrijvingsstaat van de investeringen

Wat is het?

Een afschrijvingsstaat of activastaat is een overzicht van de investeringen die er zijn gedaan. Jaarlijks mag er op de investeringen worden afgeschreven. Met de afschrijvingsstaat weet hoeveel de afschrijvingskosten zijn voor je bedrijf. Daarnaast is het van belang dat investeringen niet ineens als onkosten worden verwerkt.

activastaat

Waarom is dit een probleem?

Als er geen actuele afschrijvingsstaat is weet je niet hoeveel de afschrijvingskosten per maand zijn. Hierdoor kun je niet het bedrijfsresultaat van je bedrijf bepalen. Dit heeft vervolgens weer invloed op de te betalen belastingen. Dus zonder een goede activastaat is het niet mogelijk een goed inzicht te krijgen van je onderneming.

Wat is de oplossing?

Er zijn diverse boekhoudprogramma’s waarbij de activastaat is geïntegreerd. Op deze manier kun je zeer eenvoudig de afschrijvingsstaat bijhouden. Lees hier verder voor de complete oplossing.

Onduidelijk hoeveel er gereserveerd moet worden voor de belastingdienst

Wat is het?

Je wil waarschijnlijk niet met onverwachte belastingaanslagen geconfronteerd worden. Als ondernemer heb je bijvoorbeeld te maken met BTW en inkomstenbelasting. Het is aan te raden een deel van de omzet te reserveren voor de Belastingdienst zodat je hiermee niet in de problemen komt. Grofweg kun je bijvoorbeeld 30% van de winst reserveren voor de inkomstenbelasting.

Waarom is dit een probleem?

Als er onvoldoende wordt gereserveerd voor de Belastingdienst kun je in financiële problemen komen doordat je de belastingaanslagen niet op tijd kunt betalen. Hierdoor is de boekhouding niet op orde. Dit heeft grote invloed op de liquiditeit van je bedrijf. Hierdoor kun je met je onderneming in zwaar weer komen.

Wat is de oplossing?

Door te zorgen dat je een actueel beeld hebt van de resultaten van je onderneming kun je hierop anticiperen door een deel van de omzet te reserveren voor de belastingdienst. Lees hier verder voor de complete oplossing.

Zakelijk en privé is niet voldoende gescheiden

Reserveren voor de belastingdienst

Wat is het?

Door als ondernemer geen zakelijke bankrekening te openen, maar gebruik te maken van een privérekening loopt privé en zakelijk door elkaar heen. Hierdoor heb je onvoldoende inzicht in de inkomsten en uitgaven van je bedrijf.

Het kan ook zijn dat je wel gebruik maakt van een zakelijke bankrekening, maar dat hier ook veel privé-uitgaven mee worden gedaan. Ook in deze situatie is privé en zakelijk onvoldoende gescheiden.

Waarom is dit een probleem?

Door zakelijk en privé onvoldoende te scheiden is er te weinig inzicht in de financiën van je bedrijf. Hierdoor is de boekhouding niet op orde. Je hebt hierdoor bijvoorbeeld te weinig controle op de privé-uitgaven. Dit heeft grote invloed op de liquiditeit van je bedrijf.

Wat is de oplossing?

Het is aan te raden een zakelijke bankrekening te gebruiken en hiermee geen privé-uitgaven te doen.

Er wordt geen maandafsluiting gedaan

check volledigheid administratie

Wat is het?

Met een maandafsluiting check je de belangrijkste punten van de boekhouding. Hierdoor weet je dat je boekhouding op orde en actueel is. Afhankelijk van de omvang van je administratie duurt een maandafsluiting maximaal 30 minuten.

Waarom is het een probleem?

Door geen maandafsluiting te doen is er de mogelijkheid dat de boekhouding op belangrijke punten niet op orde is. Hierdoor kun je niet vertrouwen op de cijfers. Zonder een goede administratie heb je niet voldoende inzicht om je bedrijf te kunnen sturen.

Wat is de oplossing?

Een boekhoudprogramma is erop gericht op de juiste manier de maandafsluiting te doen. Lees hier verder voor de complete oplossing.

Oplossingen voor als de boekhouding die niet op orde is

Het is gelukkig vrij eenvoudig om de boekhouding op orde te brengen. Hieronder staan 9 oplossingen beschreven om de boekhouding weer op orde te brengen. De meeste van deze oplossingen kun je zelf doen en heb je geen professional voor nodig.

Gebruik een boekhoudapp

Wat is de oplossing?

Een boekhoudapp is een onderdeel van een boekhoudprogramma. Met de boekhoud app kun je een foto maken van bijvoorbeeld de lunch – of benzinebonnen. Vervolgens wordt de foto automatisch doorgestuurd naar het boekhoudprogramma. Op deze manier kun je op zeer eenvoudige wijze gelijk na de aankoop en fotootje maken zodat de bon bewaard blijft en de tekst niet onleesbaar wordt.

boekhouding app

Waarom werkt dit wel / niet. Wanneer werkt dit wel en niet?

Dit is een zeer eenvoudige manier om je boekhouding compleet te houden. Zolang je consequent bent met het maken van de foto’s van de bonnetjes. Op gegeven moment herkent het boekhoudprogramma de kenmerken van de bon waardoor deze automatisch onder de juiste rubriek in het boekhoudprogramma wordt geplaatst.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen:

 • Zeer gebruiksvriendelijk
 • Nooit meer bonnetjes kwijt
 • Geen onleesbare bonnen meer
 • Bonnen worden automatisch bewaard

Nadeel:

 • Het is niet gratis (vanaf € 7,95 per maand)
 • Een boekhoudapp is onderdeel van een boekhoudprogramma
 • Volgens de belastingdienst is het alsnog verplicht de originele bon te bewaren

Bankkoppeling

Wat is de oplossing?

Om te voorkomen dat je regelmatig achterloopt met het verwerken van de bankboekingen kun je gebruik maken van een boekhoudprogramma. Met de meeste boekhoudprogramma’s is een directe bankkoppeling mogelijk. Op dit moment is er een bankkoppeling mogelijk met de Rabobank, ABN AMRO, ING en BUNQ.

Met een bankkoppeling worden iedere dag de bankboekingen van de vorige dag automatisch ingeladen in het boekhoudprogramma. Op deze manier ben je altijd bij met de bankmutaties. Daarnaast worden de bankboekingen grotendeels automatisch geboekt in de juiste rubriek van je boekhouding zodat je er helemaal geen omkijken meer naar hebt.

Waarom werkt dit wel / niet. Wanneer werkt dit wel en niet?

De bankkoppeling werkt alleen bij bovengenoemde banken. Heb je een zakelijke bankrekening bij een andere bank is het aan te raden over te stappen naar een bovengenoemde bank.

Om zo goed mogelijk gebruik te maken van de bankkoppeling is het van belang dat de inkoop- en verkoopfacturen zijn bijgewerkt in het boekhoudprogramma. Op deze manier worden de debiteuren en crediteuren automatisch afgeletterd.

Bankkoppelingen overzicht

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen:

 • De bank is dagelijks bijgewerkt
 • Inkoop- en verkoopfacturen dagelijks afgeletterd
 • Bankboekingen worden meestal automatisch in de juiste rubriek geplaatst
 • Nooit meer verschillen van het banksaldo

Nadelen:

 • Verplicht in combinatie met een boekhoudprogramma
 • Het is niet gratis (vanaf € 7,95 per maand inclusief boekhoud app)
 • Originele bankafschriften moeten alsnog bewaard blijven volgens de Belastingdienst

Verkoopfacturen maken met een programma

tellow factuur maken

Wat is de oplossing?

Een verkoopfactuur kan in Word of excel worden gemaakt. Dit is echter vaak erg bewerkelijk. Door te facturen via een boekhoudprogramma in combinatie met een factuur module bespaart enorm veel tijd. De verkoopfactuur wordt namelijk na de verzending aan de klant direct verwerkt in het boekhoudprogramma. Eventueel kan dit ook nog in combinatie met de urenregistratie app van het boekhoudprogramma. Op deze manier kun je heel efficiënt factureren en is de kans op fouten minimaal.

Waarom werkt dit wel / niet. Wanneer werkt dit wel en niet?

Dit werkt zeer eenvoudig en snel zodat je nooit meer achter hoeft te lopen met factureren. Zelfs als je meerdere BTW-tarieven moet gebruiken is dit heel gebruiksvriendelijk en efficiënt.

Werk je met een self-billing systeem? Ook hiervoor zijn diverse boekhoudprogramma’s beschikbaar die dit ondersteunen.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen:

 • Geïntegreerd met een boekhoudprogramma zodat de omzet gelijk wordt bijgewerkt
 • In combinatie met een urenregistratie app mogelijk zodat uren niet meer worden vergeten
 • Werkt snel en efficiënt
 • In combinatie met een boekhoud app

Nadelen:

 • Is niet gratis (vanaf 7,95 per maand)
 • Facturen worden in principe in de Cloud bewaard

Urenregistratie app

Wat is de oplossing?

Door gebruik te maken van een urenregistratie app in combinatie met een boekhoudprogramma heb je volledig inzicht in de declarabele uren. Op deze manier kun je de gewerkte uren eenvoudig doorzetten naar een verkoopfactuur. Er zullen nooit meer uren worden vergeten te factureren.

Als je bezig bent met een grote klus heb je volledig inzicht in het onderhanden werk. Hierdoor kun je deze gewerkte uren al wel toekennen aan de periode waarin ze gemaakt zijn.

Waarom werkt dit wel / niet. Wanneer werkt dit wel en niet?

Uiteraard moeten de gewerkte uren wel consequent in de urenregistratie app worden gezet. Als dit doet zul je er erg veel gemak van ondervinden. Helemaal in combinatie met een boekhoudprogramma is dit erg prettig.

uren app

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen:

 • Altijd inzicht in de declarabele uren
 • Nooit meer vergeten uren te factureren
 • Gewerkte uren eenvoudig doorzetten naar een verkoopfactuur
 • Volledig inzicht in het onderhanden werk
 • Geaccepteerde urenadministratie voor de Belastingdienst

Nadelen:

 • Consequent bijhouden van de uren in de app
 • Is niet gratis (vanaf € 7,95 per maand)

Debiteurenbeheer met de app

Wat is de oplossing?

Met een boekhoud app heb je volledig inzicht in bijvoorbeeld de openstaande verkoopfacturen. Hierdoor weet je precies welke klanten nog niet hebben betaald. Op een heel eenvoudige wijze kun je deze klanten eraan herinneren dat de betaaltermijn van de factuur verstreken is. Door de openstaande debiteuren goed in de gaten te houden zullen klanten sneller betalen. Zo verhoog de liquiditeit van je onderneming.

Waarom werkt dit wel / niet. Wanneer werkt dit wel en niet?

Deze oplossing werkt het beste als er gebruik wordt gemaakt van een bankkoppeling zodat dagelijks de betalingen van de klanten automatisch worden verwerkt in het boekhoudprogramma. Daarnaast is het van belang dat de klanten periodiek eraan worden herinnert als er nog facturen niet betaald zijn. Dit kan echter op een zeer eenvoudige manier gedaan worden aangezien alle klantgegevens in de boekhoud app zijn opgeslagen.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen:

debiteurenbeheer app
 • Altijd inzicht in de openstaande debiteuren
 • Facturen worden sneller betaald doordat herinneringen periodiek worden verstuurd
 • Verhoogd de liquiditeit van je bedrijf
 • Geïntegreerd met het boekhoudprogramma

Nadelen:

 • Werkt het beste in combinatie met een bankkoppeling
 • Is niet gratis (vanaf € 7,95 per maand)

Crediteurenbeheer met de app

Wat is de oplossing?

Met een boekhoud app heb je volledig inzicht in bijvoorbeeld de openstaande inkoopfacturen. Hierdoor weet je precies welke leveranciers nog niet betaald zijn. Door dit overzicht weet je hoeveel financiële ruimte je nog hebt om grote uitgaven te doen. Daarnaast kun je middels de betaalfuncties geselecteerde facturen eenvoudig ter betaling aanbieden bij je bank. Hierdoor hoef je niet iedere factuur apart te betalen. Dit bespaart enorm veel tijd.

Waarom werkt dit wel / niet. Wanneer werkt dit wel en niet?

Deze oplossing werkt het beste als er gebruik wordt gemaakt van een bankkoppeling zodat dagelijks de betalingen van de inkoopfacturen automatisch worden verwerkt in het boekhoudprogramma. Op deze manier is je boekhouding immers altijd actueel en heb je voldoende stuurinformatie voor je bedrijf.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen:

 • Altijd inzicht in de openstaande crediteuren
 • Geïntegreerd met het boekhoudprogramma
 • Eenvoudig betalen met de betaalfunctie
 • Geeft overzicht in de liquiditeit van je bedrijf

Nadelen:

 • Werkt het beste in combinatie met een bankkoppeling
 • Is niet gratis (vanaf € 7,95 per maand)

Activastaat waarbij de afschrijvingen maandelijks worden verwerkt

Wat is de oplossing?

Door te werken met een activastaat in combinatie met een online boekhoudprogramma heb je inzicht in de investeringen van je bedrijf. Daarnaast kunnen de afschrijvingskosten maandelijks automatisch worden geboekt. Hierdoor heb je beter inzicht in het resultaat van de afgelopen maand.

Waarom werkt dit wel / niet. Wanneer werkt dit wel en niet?

Deze oplossing werkt eigenlijk alleen als je gebruik maakt van een boekhoudprogramma. Vanuit de activastaat worden dan de afschrijvingskosten verwerkt in de winst- en verliesrekening. Op deze manier heb je het beste inzicht in de resultaten van je onderneming.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen:

 • Actueel inzicht in de investeringen van je bedrijf
 • Geïntegreerd met het boekhoudprogramma
 • Het resultaat van je bedrijf per maand inzichtelijk

Nadelen:

 • Is niet gratis (vanaf € 7,95 per maand)
 • Alleen in combinatie met boekhoudsoftware
activastaat afschrijving auto

Maak een inschatting van de verschuldigde belastingen o.b.v. de omzet

Wat is de oplossing?

Door te reserveren voor bijvoorbeeld de verschuldigde BTW en inkomstenbelasting voorkom je dat je in de problemen komt met de Belastingdienst. Door een deel van de omzet apart te zetten op een bedrijfsspaarrekening kun je voorkomen dat je achteraf verrast wordt door aanslagen van de Belastingdienst. Als stelregel kun je aanhouden om 30% van de winst te reserveren voor de inkomstenbelasting. Voor de BTW is het afhankelijk onder welk BTW-tarief je omzet valt, 9% of 21%.

Waarom werkt dit wel / niet. Wanneer werkt dit wel en niet?

Deze oplossing werkt als je ZZP’er bent of een eenmanszaak of VOF hebt. Wanneer je personeel in dienst hebt is er ook loonheffing verschuldigd. De loonheffing is afhankelijk van het totale brutoloon van het personeel. Daarnaast heb je bijvoorbeeld bij een B.V. te maken met vennootschapsbelasting. Grofweg kun je er van uitgaan om 19% van de winst te reserveren voor de verschuldigde vennootschapsbelasting. Bij een B.V. is er namelijk geen inkomstenbelasting verschuldigd.

belastingaanslagen

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen:

 • Je raakt niet in de problemen door belastingaanslagen
 • Inzicht in de liquide middelen die je kunt besteden aan je bedrijf
 • Je hebt beter inzicht in de verschuldigde belastingen

Nadelen:

 • Je moet goed inzicht hebben in de resultaten van je bedrijf
 • Gelden die je reserveert voor de Belastingdienst kun je niet besteden aan je bedrijf

Met de maandafsluiting controleer je de boekhouding op de belangrijkste punten

Wat is de oplossing?

Met een maandafsluiting weet je zeker dat de administratie actueel is. Hierdoor kun je vertrouwen op de cijfers. In een ander artikel heb ik een stappenplan ontwikkelt om de maandafsluiting te doen. Als je deze stappen na afloop van iedere maand volgt weet je zeker dat je boekhouding op orde is.

Waarom werkt dit wel / niet. Wanneer werkt dit wel en niet?

Een maandafsluiting is eigenlijk alleen met een boekhoudprogramma eenvoudig te realiseren. Hierbij is het wel van belang dat je alle vorige oplossingen hebt gevolgd.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Voordelen:

 • Een actuele boekhouding
 • Een compleet inzicht in de liquiditeit van je onderneming
 • Een goed inzicht in de resultaten van je onderneming

Nadelen:

 • Een boekhoudprogramma is benodigd
 • Het kost je gemiddeld 30 minuten per maand

Controle door de belastingdienst

Bij een controle door de Belastingdienst is het van belang dat de administratie volledig en compleet is. Als de boekhouding niet voldoende op orde is kan de belastingdienst de belastingaangiftes corrigeren op basis van schattingen. Vervolgens moet je bewijzen dat de schattingen van de Belastingdienst niet goed zijn. Dit is enorm moeilijk als je administratie niet op orde is.

Zijn niet alle inkoopfacturen of bonnetjes aanwezig? De belastingdienst schrapt dan deze kosten en tevens is de BTW op deze facturen niet aftrekbaar. Heb je geen goede urenregistratie bijgehouden? Dan kan de Belastingdienst de zelfstandigenaftrek schrappen. Daarnaast heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om dit tot 5 jaar terug te doen. Bij een onjuiste aangifte kan de Belastingdienst ook nog eens een boete opleggen van 25%. Dit heeft allemaal ook nog een gevolgen voor de ontvangen Toeslagen.

Kortom het risico van een administratie die niet op orde is veel te groot. Een volledige en actuele boekhouding geeft je juist heel veel mogelijkheden om goed te ondernemen.

belastingcontrole door boekhouding niet op orde

Veel gestelde vragen

Wat is het beste boekhoudprogramma voor ZZP?

We hebben een overzicht gemaakt van de beste boekhoudprogramma’s voor ZZP of kleine bedrijven. Deze programma’s zijn uitvoerig door ons getest op functies en gebruiksgemak. Al deze boekhoudsoftware kun je gratis gebruiken voor een bepaalde periode. Als starter kun je e-boekhouden zelfs 15 maanden gratis uitproberen.
Bekijk hier onze Top 10 boekhoudprogramma’s voor ZZP.

Wat is het beste boekhoudprogramma voor eenmanszaak?

We hebben een overzicht gemaakt van de beste boekhoudprogramma’s voor ZZP of kleine bedrijven, zoals eenmanszaken. Deze programma’s zijn uitvoerig door ons getest op functies en gebruiksgemak. Al deze boekhoudsoftware kun je gratis gebruiken voor een bepaalde periode. Silvasoft en Visma eAccounting  kun je bijvoorbeeld 30 dagen gratis gebruiken.
Bekijk hier onze Top 10 boekhoudprogramma’s voor eenmanszaak.

Wat is het beste boekhoudprogramma voor de B.V.?

We hebben een overzicht gemaakt van de beste boekhoudprogramma’s voor grotere bedrijven, zoals de B.V. Deze programma’s zijn uitvoerig door ons getest op functies en gebruiksgemak. Al deze boekhoudsoftware kun je gratis gebruiken voor een bepaalde periode. Exact Online en Twinfield kun je bijvoorbeeld 30 dagen gratis gebruiken.
Bekijk hier onze Top 10 boekhoudprogramma’s voor de B.V.

Wat is het beste boekhoudprogramma voor VOF?

We hebben een overzicht gemaakt van de beste boekhoudprogramma’s voor het MKB, zoals de V.O.F. Deze programma’s zijn uitvoerig door ons getest op functies en gebruiksgemak. Al deze boekhoudsoftware kun je gratis gebruiken voor een bepaalde periode. Rompslomp en Informer kun je bijvoorbeeld 30 dagen gratis gebruiken.
Bekijk hier onze Top 10 boekhoudprogramma’s voor de V.O.F.

Op zoek naar een boekhoudprogramma?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Je Boekhouding op Orde Brengen?

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten